Virus – samling om kristen tro och anarki

4-7 Juni 2020 – Ådalen

Virus handlar om mötet mellan kristen tro och anarkism som ideologi. Helgen vänder sig till dig som är intresserad av en kristen tro som utmanar maktstrukturer som kapitalism och patriarkat. Eller dig som är intresserad av vad en anarkism med kristna rötter innebär.

Samlingen är till för att utbyta erfarenheter, utjämna kunskap och bygga nätverk. Alla som deltar har möjlighet att bidra till programmets utformning och förväntas bidra till att få samlingen att fungera praktiskt.

Adress och rekommenderad resväg meddelas efter anmälan.