Etikett: Mammon

Rasmus: Kristen Anarkist

Som kristna är vi inte kallade att följa världen, inte heller att leva utanför världen. Jesus presenterade en tredje väg. Han sa att hans rike inte är av denna värld, den står över den här världens riken och där av borde det självklara sättet att följa Jesus på vara att vara anarkiskt i världens ögon. För när vi väljer att följa Jesus och hans rike så tappar de världsliga rikena makten över mig och när jag följer Jesus så kommer jag med stor sannolikhet att komma på tvärs med rådande lagar och regler. Visst kan de låsa in mig, utvisa mig eller till och med döda mig. Men jag vet vart jag har min trohet, och mitt hopp står till honom som skapat allt. Det kan de aldrig ta ifrån mig. Som kristen anarkist väljer jag att jobba för att Guds rike ska få ta plats på jorden, jag gör det genom motstånd mot den rådande ordning med nationalstater och kapitalism. Motståndet sker genom att vi som kristna inte längre bör följa världens spelregler, vi borde sluta anpassa oss till världens normer och istället bygga alternativen som gör världen mer lik Guds tanke. Vi måste sluta böja oss för mammon och börja sätta käppar i hjulet för det som kommer av mammon. Krig, klassklyftor, kärlekslöshet, främlingsfientligheten, klimat- och miljökatastrofer och annat ont som föds ur kärleken till pengar är bara några grejer vi måste kämpa mot. Genom att sluta tro på mammon och börjar följa Jesus, så kan vi också få se hans rike komma. Vi får bygga Guds rike med kärlek till vår nästa. Vi får bygga en värld där kärlek råder, där klassklyftorna är utrotade, där vi välkomnar främlingen och där klimatet och miljön är stabil och bra igen.

Det må vara utopiska tankar, men utan drömmar, hopp och mål så vet vi inte vart vi ska och det onda kommer vinna. Så låt oss tillsammans sluta följa mammon, göra slut med nationalstaten och börja leva i Guds rikes frihet, jämlikhet och syskonskap!

Amen!

Rasmus: En annandags predikan

Jag predikade idag, på annandag jul som även kallas ”Den helige Stefanos dag” i kyrkoåret. Jag utgick från texten i Apostlagärningarna kapitel 6 vers 8-15 och predikan finns här i textformat. Jag tycker det är intressant att höra andras tankar på det jag skrivit så kommentera gärna om ni har några tankar.

8Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. 9Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien) och började disputera med Stefanos. 10Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade. 11Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. 12De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. 13Där fick falska vittnen träda fram och säga: ”Den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. 14Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose.” 15Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels.” Apg 6:8-15 Bibel 2000

Stefanos förs inför det judiska rådet och efter ett långt tal (Apg 7) så stenas Stefanos och blir den första kristna martyren. Men varför blir han stenad?

(mer…)

Rasmus: Inte min utopi!

Den 24 oktober invigs en ny galleria i Umeå. Inget direkt förvånande över att en sådan sak sker och det är inte heller det jag främst kommer diskutera. Det jag tänker ta upp är däremot namnet på den nya gallerian som inte kommer hete något mindre än Utopia. UTOPIA! Hur tänkte dom egentligen när dom namngav gallerian till UTOPIA!? En galleria är då inte min utopi och jag är ganska säker på att jag inte är ensam med den meningen.

För vem är shopping och konsumtion en utopi? Inte för jorden och dess befolkning iallafall. När vi ökar vår konsumtion så ökar vårt slitage av jorden, vilket i sin tur kan leda till att fler människor svälter eller inte får rent vatten. Redan idag så använder vi upp mer resurser än vad jorden producerar per år. Bara där ringer en klocka som säger att vi är på väg åt fel håll.

Ett problem med att döpa en galleria till Utopia är att det är en falsk utopi. Namnet vill ge sken av att ”handla hos oss så blir din värld perfekt”. Men vi kan aldrig få en perfekt värld genom att shoppa mer. Shoppandet är för många ett sätt att försöka fylla ett tomrum i deras liv, en strävan efter att vara någon. Trots allt så vill ju den mesta reklamen förmedla att ”du är bara värdet av ditt senaste köp, köp mer för att vara värd något”. Men jag tror att det är först när vi ser oss själva genom Gudsögon som vi kan inse fullt ut att vi är värdefulla som vi är. Det är inte vårt shoppande eller våra handlingar som ger oss vårt sanna värde, det är Gud.

Att döpa en galleria till Utopia tror jag är ett sätt för att försöka fylla upp den plats som Gud vill ha i våra liv. Gallerian kanske ser ut som en utopi från utsidan med sin fräscha design, men den är inget mer än ett tomt skal. På samma sätt så kan vi se perfekta ut i människors ögon genom våra köp, stilar eller handlingar, men på insidan kan vi fortfarande vara tomma. Men om vi väljer att ha en relation med Gud så kan vi få fylla upp det tomrummet med hans kärlek.

En av dagens främsta avgudar som vi har är pengar eller snarare kärleken till pengar. När man döper en galleria till Utopia så känns det lite som att bygga ett tempel åt mammon. Utifrån Jesus ord i Luk.16:13 (Ni kan inte älska både Gud och mammon) så är det inte svårt för mig att se att Utopia aldrig kommer bli min utopi. Detta förstärks ännu mer med Paulus ord i 1Tim. 6:10 ”kärleken till pengar är roten till allt ont”. För det är väl få ställen där pengar älskas så mycket som i en galleria där precis allt går ut på att spendera så mycket som möjligt.

Om vi vill se Gudsrike breda ut sig här på jorden så måste vi börja leva det nu. Ett sätt kan vara att motsätta sig idéer som exkluderar andra människor, vilket en galleria gör, då det är de med pengar som eventuellt gynnas av den. Låt oss istället börja bygga alternativ till den här världens system. Låt oss vara öppna och inkludera människor istället för att bygga saker för de som redan har. Ett sätt kan vara att börja ordna gratis kvartersfik där alla som deltar hjälps åt efter var och ens förmåga. Ett annat sätt kan vara att ordna en gratis loppis eller en klädbytardag.

Så till sist, en galleria är inte min utopi! Vilken är din?

Pengar

När den ekonomiska krisen kom tillbaka till Europa och USA 2008 gjordes en hel del jämförelser mellan inställningen till pengar och religion. Konjunkturen liknades ofta vid en naturkraft som låg bortom vanliga dödligas kontroll. Andra röster glömdes bort. Som att en del analytiker förutspått krisens intåg och att marxistisk ekonomisk analys pekat på att krisen inte uppstått ur intet utan snarast flyttar runt i ett relativt förutsägbart mönster.

Pengar är i grunden en överrenskommelse om en abstraktion av värde, för att värde ska kunna flyttas runt, handlas med och spekuleras i. I kapitalismens skruvade tidevarv spekuleras det på spekulation, det betyder att högfrekvenshandeln med valuta gör vinst på att gissa hur mycket pengar som går att tjäna, på gissningar om hur mycket pengar som går att tjäna på en viss vara. Det här systemet kallas ironiskt nog för det mest rationella alternativet.

Redan i evangelierna finns en skepticism mot pengar. När Jesus får frågan om det är rätt att betala skatt till kejsaren i Matteus 22:15 frågar han vems bild som finns på myntet. Eftersom det är Kejsarens bild som är på myntet säger han: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud”. Det är alltid de rika och resursstarka som får ta emot Jesu kritik. De fattiga och marginaliserade får ta emot Jesu kärlek och visionen om ett liv bortom de monetära relationerna går som en röd tråd vid sidan om kyrkohistorien.

Kyrkan själv, eller det som är mainstream inom kyrkan är ungefär lika dålig på att hantera pengar som de flesta av oss. Girigheten finns också i kyrkan, som en smärtsam insikt om att Jesu kropp fortfarande blöder ymnigt från sina sår. Samtidigt finns exemplen i Marginalen, av de som levt radikalt annorlunda liv. Något som slagit mig när jag läst texter av den kristne ickevåldstänkaren Thoureau och den kristne anarkisten Ammon Hennacy är att de båda pratar mycket om pengar, vad saker kostar och hur de bär sig åt för att använda så lite pengar som möjligt. Jag tror att det är något vi kan ta intryck av. Anarkistpastorn Shannon Kearns skriver att han ofta är avundsjuk på de personer som kan samla ihop pengar för att resa med Christian Peacemaker teams och att det sällan talas om hur människor som köper ett hus för att starta en kommunitet får ihop pengar till detta. Jag känner igen mig i mycket av Kearns tankar. Jag kommer på mig själv med att tänka på alla de coola, radikala grejer en skulle kunna starta om en bara hade råd. På väg till pizzerian samtidigt går jag förbi en person i nöd och tycker att det är på gränsen till för mycket att ge bort en tia, för att sedan gå och köpa en falafeltallrik för 70 spänn.

Pengar är ett problem, i samhället, och för oss som funderar på hur vi kan leva radikala liv. Men problem försvinner inte för att en sopar under mattan, i stället är det nog dags att ta tjuren vid hornen och prata om pengar.

Ps.
Jag kände för att dela lite info kring min ekonomiska situation. Jag blev glad för att jag upptäckte att min sista CSN-utbetalning var större en jag trodde så idag ska jag köpa en bättre cykelhjälm, det är fåfängt och lite girigt, men så är det. Efter den utbetalningen kommer jag inte få några pengar på ett tag. Trots att jag vet att Hen är större är jag orolig för hur jag kommer att klara mig. Min uppsats handlar om EU-migranter, och att en del romer flyttat hit för att be om sin beskärda del av kakan, istället för att fortsätta bo i misär i bostadsläger i Rumänien är ett hett diskussionsämne i Götet. Jag vill utmana mig själv att bjuda en av de människor som sitter på stan på lunch, det känns som ett rimligt baby-step denna månad. Budgetekvation för Juni (CSN – 400:- cykelhjälm, – 200:- lunch = en massa pengar jag antagligen inte behöver). Vi sitter i samma båt, men kanske lite olika långt fram i båten, prova gärna att prata om pengar. Det kanske är befriande.

PsPs.
Publicerade det här på min egen blogg också, men tänkte det kunde passa på underjorden

Rasmus: Lura mammon i Jul?

Dogge Doggelito skriver idag i dagen om hur han ska lura mammon i jul.

Han skriver mycket om hur vi slösar en massa pengar kring jul och hur vi tappar bort Jesus i allt annat som måste fixas och göras kring och under jul. Mot slutet så presenterar han sin plan på hur han ska lura mammon i år, och till en början vart jag lite skeptisk. Så här skriver han:

”Så här kommer min plan för i år. Jag ska lura Mammon och girigheten. Den 7 januari firas av många ortodox kristna eftersom de var då de tre vise männen kom med gåvor till Jesus. Den dagen kommer jag att välja ut en speciell gåva till var och en av mina barn. Först och främst lurar jag mammon när jag köper för halva priset.”

När jag hade läst det så funderade jag på hur han hade tänk egentligen. Jo, han gör ju inte av med så mycket pengar och då minskar mammons makt. Fast å andra sidan så tänkte jag att det kan ju lätt bli att man blir girig och håller i pengarna istället. Men jag gillar ändå idéen med att försöka ändra på jultraditionen att varje år slå nytt försäljningsrekord. Krönikan fortsätter sen med hans förklaring på varför han tänker göra så.

”Jag slipper stressen, och framförallt får jag mer tid med familjen, för att fira att Jesus vandrat på vår jord med gåvor från himmelriket. Gåvor så ljuvliga att de fortfarande, tusentals år efter hans födelse, inspirerar oss till att bli bättre människor. Jesus ord inspirerar mig och min familj till att stå emot frestelser som girighet för att istället ge till de behövande. Att stå emot girighet för att istället skapa tid tillsammans med familjen.”

Och där tror jag att vi alla har något att lära av Dogge. Jag tror att vi har tappat bort julens egentliga budskap, åtminstone så gör jag det väldigt ofta. Istället hamnar fokuset på att jag måste hinna se kalle, måste äta massa mat, hoppas jag får det eller det i julklapp. Nu är det ju inte så många dagar kvar till jul, men hur har du tänkt kring julen, presenterna och maten i år? Hur tänker du kring att använda alternativa ekonomier istället för att slösa bort en massa pengar i affärer som gör dom rika ännu rikare? Måste man ge julklappar? Vad är det som är det viktiga på jul för dig?

Som du märker har jag kastat ut en massa frågor och det skulle vara väldigt intressant att höra vad du har att säga. Så skriv gärna ett svar i kommentarerna så kan vi ha en fortsatt diskussion där.

Frid och God Jul!