Etikett: efterföljelse

Trym: A-ordet

Som jag har förstått kärnan i kristen underjordsprojektet så handlar det om vad som händer om kristna försöker följa Kristus. Oavsett vilka sociala normer, lagar och begränsningar kyrkan möter i friktion med samhället. Även om jag hamnade på kristen underjord relativt sent så känner jag igen mig väldigt väl i denna strävan. För mig har den inneburit ett ställningstagande, inte bara för Kristus, gudsriket och kyrkan utan också för en anarkistisk ideologi. Men det har lätt till att jag flera gånger fått frågan: Varför är A-ordet så viktigt?

(mer…)

Annonser

Trym: Kära församling

Jag tror att du finns där ute någonstans. En varm plats där gamla och unga träffas och tillber Henom tillsammans. Lär sig tillsammans. Sjunger tillsammans och gläds över de goda sidorna och delar sorgen när det behövs.

En plats där alla är välkomna, men där ingen behöver vara orolig för att bli utfryst, dömd eller förminskad på grund av sitt kön, sitt ursprung eller vem en vill para ihop sig med. Och som helst inte går som katten runt het gröt kring frågan om vem som får gifta sig med vem, utan vågar ta ställning för att Paulus exakta formuleringar inte är viktigare än att alla får vara de dem är. En plats där det är viktigare att älska sin nästa än att älska sig själv. En gemenskap där medlemmarna får växa.

Egentligen tror jag att du också är en plats där frågor om ekonomi inte stannar vid livspusslet utan där medlemmarna är beredda att hjälpa varandra när det tryter. Kanske till och med syskon i andra kyrkor eller kusiner av en annan tro, som inte är med i församlingen. Ni kanske till och med delar det mesta, så att det inte märks så mycket vem som är civilingenjör och vem som är lokalvårdare?

Det kanske finns en präst i församlingen, eller en pastor (same shit different name, eller?). Men jag tror inte att hen styr showen. Istället tror jag att hen ser det som sitt uppdrag att hjälpa alla att ta ungefär lika mycket plats. Att förkunnelsen, undervisningen och predikan är någonting alla har ansvar för.

Jag hoppas att du finns, församlingen som vägrar sitta still när människor tjänar pengar på mordvapen, smutskastar förorten. Inte ens när regeringen kidnappar människor eller deporterar folk till osäkra platser. En församling där ett bra förslag inte rinner ut i sanden och där den som vågar sätta samvetets, kärlekens eller Guds bud över människors lagar. En församling där ni funderar ganska ofta på vad det egentligen innebär att leva i Jesu efterföljelse i Sverige idag.

Om du finns skulle jag gärna gå med.
Ps: Oikos, jag vet att ni kommer nära, det står på min att-göra-lista att hälsa på hos er igen.

Profetisktbudskap?!

Jag tycker kapten röd har en viktigt poäng i den här låten. Om den bilden som kommer fram i låten är den bild som människor har av kyrkan. Så är det hög tid att kristenheten börjar leva efter Jesu undervisning, ni vet den om att älska sin nästa som sig själv. Låt oss fyllas av Gudskärlek och gå ut och börja älska människor på den här jorden hela vägen in i himlen!

Jag önskar att vi kunde bli bättre på att höra Gudsröst till oss kristna så att vi kan vara dom lärljungar som vi har valt att vara genom vårat ja till Jesus. Jag tänker oxå att ibland talar Gud genom ”icke-kristna” sammanhang och då måste vi vara beredda på att ta till oss budskapet. Men som med alla profetiska tilltal så ska vi pröva allt och se om det kommer från Gud.