Trym: Sprid anarki med Kristen Underjord

Engagemang kommer och går, det är helt naturligt. Att engagera sig på fritiden kräver väldigt mycket energi. Extra aktiviteter ska passas in i ett redan späckat vardagspussel. Jag har hört att ett genomsnittligt politiskt engagemang hålls levande i fyra-fem år, sedan behöver en ofta omorientera sig på något sätt. Inom Kristen Underjord fanns för ett par år sedan mycket engagemang. Det kanske är lätt att drömma sig tillbaka till en tid med mer engagemang, men det som var då hade sitt värde och sina begränsningar. Mer väsentligt är vad en gör nu.

Bild från Gudstjänst utanför vapenfabrikerna i Bofors

Genom Virustältet på Frizon festivalen fanns en ingång till att nå ut till unga frikyrkliga som sökte ett alternativt sammanhang och det fanns en aktiv krets bloggare. Detta ledde till att några aktioner genomfördes och att boken ”Att hoppas på ett annat system”.

De senaste åren har ett antal Virusträffar ordnats på olika platser i landet, projektet Helig Anarki har uppstått utanför nätverket Kristen Underjord, podden Aordet rör sig i gränslandet kristen tro och anarkism.

(mer…)

Rasmus: Replik på Stefan Gustavsson

För ett par veckor sedan hade jag och Jonathan med en debattartikel i dagen med ett svar till Stefan Gustavsson, i förra veckan kom ett svar från honom som vi skrev ett svar till på. Dock så hade tydligen Gustavsson slutreplik så vårt svar kom inte med, därför väljer vi att publicera det här på bloggen istället.

Kristna är kallade att bidra utifrån sina respektive gåvor i församlingslivet. Guds obegripliga väsen uppenbaras för oss människor i Jesus (Joh 1:14), som tar rollen som Messias. Evangelierna och breven vittnar om Jesus och Guds rike som Jesus andliga och politiska vision. Denna börjar förverkligas i församlingarna där vi alla är olika lemmar av kyrkan som Kristi kropp. När vi omvänder oss väljer vi att söka Jesus ledning. Denna uppenbaras profetiskt och genom skriften. Kristna uppmanas att inte förakta några profetior men pröva allt och praktisera ömsesidig hjälp (1 Thess 5:19). Som förebild har vi Jerusalemförsamlingen och andra urkyrkliga rörelsers egendomsgemenskap. En församling som tar till sig denna vision kommer säkerligen att se Guds rike skymta igenom. I församlingslivet korsas de gränser som samhället vill dra mellan individ och individ eller grupp och grupp. Både fattiga och rika kan frälsas från det materiella överflödets illusion till förmån för en gemenskap där ingens begär räknas mer än någon annans behov. Jesus ord om att allt är möjligt för Gud och förlåtelsens realitet befriar inte den unge rike mannen som ägde mycket från uppmaningen att sälja allt han äger (Matt 19:21). Om vi följer Jesus uppmaning att sträva efter fullkomlighet (så som vår fader i himlen är fullkomlig) men ändå är ödmjuka och självrannsakande inför vår mänskliga tendens att misslyckas, så är vi ändå på väg att bli en stad på ett berg och ett lysande exempel för världen. Det kan låta naivt och orealistiskt, men i församlingen får vi hjälp av den helige ande, den kristna kärleken och varandra. I detta ser vi en anarkistisk politisk linje för församlingen och en uppmaning till oss kristna att utöva kärlek gentemot varandra och inte makt över varandra. 

(mer…)

Aprilskämt: Du kan också bli välsignad

”Finetuning Our Desires” by justOneMoreBook is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Be så ska du få, bulta så ska dörren öppnas!

Vill du bli rik som Salomo? Bygga ett fett tempel där du kan hänga med Gud, själv?

Goda saker kommer till dem som gör gott i världen och Gud vill välsigna oss. Det är därför Gud instiftat den så kallade ”Law of Attraction”. Tänker du positiva tankar och riktar din energi åt rätt håll så kommer därför universum att belöna dig.


Men du kan inte få någonting tillbaka utan att först ge. Därför har Kristen Underjord satt upp ett helt nytt Swishnummer där du kan donera pengar till oss som kommer att gå till välsmakande ändamål. Likt Knutbypastorerna har vi fått smak för både framgång och rött vin.

Swisha ditt bidrag till 1236273981 och märk bidraget ”Donation” så kommer du få tusenfalt åter.

Jonathan: Det behövs en progressiv ekumenisk plattform

Utifrån några grundläggande antaganden pekar den kristna tron i en tydligt progressiv och frigörande riktning. Exempelvis att vi bör lyssna till Jesus uppmaning att centrera det trippla kärleksbudet (10:27) utifrån dess roll som det viktigaste budet och att den kristna friheten innebär Guds förtroende att utifrån en böne och församlingspraktik tänka själv och tänka fritt. På det sättet kan en bejaka självmotsägelserna i bibeln som en möjlighet till samtal och lärande,istället för att skygga undan för dem För oss kristna är allt tillåtet eftersom vi vet att allt inte är uppbyggligt (1 Kor 10:23). Den här versen är starkt kopplad till konsumtionen av offerkött, men den motiveras med att vi ska söka andras bästa, inte vårt eget. Skulle alla agera så skulle knappast några lagar eller rättssystem behöva finnas. Speciellt om vi också söker en ödmjukhet inför att vi inte vet vad som är bäst för andra utan gör klokt i att lyssna på vad de själva säger är bäst för dem.

(mer…)

Debatt i dagen: Hellre anarkism än kapitalism

Rasmus och Jonathan svarar författaren och apologeten Stefan Gustavsson ang. Kapitalism, miljö och alternativen:

Skärmdump från dagen 19/3 2020

Ingen kan tjäna två herrar. Marknadsekonomin bygger i sin grund på vinstmaximering vilket inte är någonting annat än att tjäna Mammon (Luk 16:13). Att tjäna Mammon är inte förenligt med kristen efterföljelse. Stefan Gustavsson (Dagen 25/2) menar att frihandel och kapitalism inte ska kritiseras utan endast tillämpningen av densamma. Han gör då samma misstag som de Sovjetapologeter han kritiserar.

Som stöd för marknadsekonomin hävdar Gustavsson att: ”Aldrig tidigare har så många människor lyfts ur fattigdom som under de senaste decennierna.” Påståendet grundar sig på en populär idé som oftast tas för sanning, men denna tanke har stött på allvarlig kritik från bland annat ekonomen Jason Hickel som i sin bok ”The Divide” visar hur idén bygger på kreativ bokföring från Världsbanken.”

Läs mer på dagen.se