Jonathan: Guds ja till Jesus

Att försöka skilja Jesus andliga och politiska sidor är att förneka Jesus djupa hebreiska förankring. James Cone menar att skillnaden mellan en andlig och en världslig sfär är en efterkonstruktion. När Jesus dör på korset frigörs vi människor från syndens makt. Vi är så vana vid att ta till oss den tanken som alltigenom andlig. Vi frigörs från en andlig skuld vi lärt oss att känna ånger inför genom en andlig frigörelse utan att tänka på vad som kommer därefter.

(mer…)

Jonathan: Människans nej till Jesus

”Jesus var ett slags anarkist, han blev avrättad som en upprorsmakare av det romerska imperiet.” – James H. Cone

Jesus la fram det revolutionära programmet om Guds rike eller Guds släktskap. Det är en omvälvande och gripande idé om ett annat sätt att vara i världen, medmänniskor emellan. Jesus förmedlade sin politiska vision genom liknelser och berättelser om hur tillvaron skulle kunna te sig på ett annat sätt än hur det är nu. Istället för samhällspyramider skulle den första bli den sista och den som vill härska vara den andres tjänare. Jesus själv förevisade eller förskapade denna vision genom att tvätta lärljungarnas fötter, hela de sjuka, upprätta de kränkta och de marginaliserades värdighet. Jesus mättade de hungrande.

(mer…)

Kristen anarkism – Idéseminarium

Coronakrisen är en väckarklocka på många sätt och aktualiserar frågor om omställning och hållbarhet.

Många eldsjälar får ta en paus från engagemang. Det gör de här veckorna eller månaderna till ett bra tillfälle att reflektera, fundera och orientera.Vad händer på olika platser, vad strävar engagerade människor efter och vad gör en när krisen sedan är över.

Välkommen på idéseminarium om Kristen anarkism!

Seminariet vänder sig till dig som är engagerad för eller intresserad av idéer kring kristen anarkism.

Doodle stängs söndag kväll 12/4

https://doodle.com/poll/2dd8drp2dtzkb8gm


Bild: ”Next Of Kin” by Constantinos Chaidalis is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Trym: Reform är inte ett alternativ

”s2007_177w” by Jussi-Paavo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Debatten om reform eller revolution är en av de äldsta inom vänstern. Det är frågan som splittrat de stora socialdemokratiska partierna och skarpare hjärnor än mig (t.ex. Rosa Luxemburg) har skrivit volymer om ämnet. Men frågan är om det finns utrymme för sociala reformer inom kapitalismen, annat än när staten tvingas till eftergifter.

(mer…)