Kategori: Gästskribent

Per Herngren: Divider eller individer

Individualism reducerar personer till individer, odelbara. Det är dock främst i omröstningar, statistik, medlemsregister, konsumtion vi görs till individer. Annars är vi snarare divider, delbara. Vi är personer mer än individer. Vi består av delar. Vi kan dela med oss av oss själva. Vi kan dessutom sprida ut oss. Jag består av ungefär två kilo bakterier, glasögon, flöden av vätskor, näring och luft som tar sig genom mig för att sedan lämna mig. Jag sprids ut i olika register, förvandlas till medlem i organisationer. Min själ delas ut som författare i flera böcker på olika språk. Jag är utspridd på internet. Spåren av mig på olika platser är också del av mig. Dessutom lever jag i andra människor och djur, det kan vara minnen av mig som person eller kunskapsfragment där mitt namn sen länge är borta. På motsvarande sätt är andra divider del av mig.

Anna Ardin: Ja till livet och rätten till din kropp – om abortmotstånd utan förbud #kristnavärderingar 2

Ursprungligen publicerad 2009-10-20

Liv är heligt. Därför är jag emot abort. Just därför, och på grund av hur vår värld och vårt samhälle ser ut idag samhälle ser ut idag så kan vi aldrig, inte på någon plats förbjuda enskilda kvinnor att göra abort. Det vi måste göra är att ta det politiska ansvaret för att göra det onödigt att abortera. Minska de oönskade graviditeterna och stärka kvinnors rättigheter.

Vi kan inte på något sätt moraliskt försvara att unga, fattiga tjejers liv förstörs för att vi som samhälle tvingar dem som individer att bära resultatet av vår gemensamma moral. Abortförbud i ojämställda, ojämlika länder är förmodligen den grövsta formen av dubbelbestraffning mot kvinnor.

(mer…)

Robin: Ett underligt möte

Idag när jag gick till busshållplatsen så mötte jag en man i 45 års åldern han lyktade mycket parfym, kort och renrakad. Vid första anblick så verkade han förvirrad.
Han stannade och började att prata med mig om att han börjar bli gammal, å sedan om att vi ungdomar ska ta hand om kommunen. Han frågade mig hur länga det var till 50 från 45. 5 år svarade jag. Är det inte mer?
Men från 50 till 60 då? Det är 10 år.
Jaså, hur långt är det från 48 till 60 då? Det är 12 år, svarade jag.
Är det inte mer? Kan jag få en kram?
Jag gav honom en kram, eftersom han var kortare än jag hörde jag bara mummel från honom.
Det kommer bli synd om de fina husen, säger han plötsligt. Vadå? Undrar jag då han just byter ämne.
Ja, vad heter han ministern… Löfven? Stefan Löfven, säger jag.
Ja han ska avgå, det blir nyval. Efter det så går han igen och försvinner lika plötsligt som han kom, väldigt underligt möte.
Men jag har en känsla av att det finns mer än jag kan se nu.
Hur kommer det bli om det nu blir nyval? Kan nått parti ha en plan om de här husen? Kan det vara SD? Är han en varning från gud innan stormen?
Bibel ord Jeremia 6: 10-11
Till vem skall jag tala, vem lyssnar på min varning?
Deras öron är tillslutna så att de inte kan höra.
För Herrens ord har de bara förakt,
de vill inte veta av det.
Var det bara en förvirrad mans prat, eller en varning från Herren?
Många frågor men väldigt få svar, tiden får avgöra vad som kommer att hända. Man får hoppas och be för det bättre.
Robin.

Jonas: Den ende vi ska lyda är Gud?

Som en hemtam främling i den kristna anarkismens tält skulle jag vilja väcka en björn som slumrar, och förhoppningsvis få till ett välbehövligt samtal om anarkism och gudsbild. Bakgrunden är att jag nu och då stöter på människor som definierar kristen anarkism som uppfattningen att den ende vi ska lyda är Gud. Problemet med detta är dels att det låter mer som monarkism (en härskare) än anarkism (ingen härskare), och dels att denna definition gör den kristna anarkismen i princip omöjlig att skilja från andra tolkningar av kristen tro. För så tänker ju även andra troende kristna, bara med tillägget att den kristne bör lyda överheten också för att detta är vad Gud har påbjudit. Gud är överst och styr (som Luther såg det) med två händer, en världslig (staten/svärdet) och en andlig (ordet/sakramenten/Anden).

Som jag ser det kan en kristen anarkist som tar anarkistdelen på allvar och inte bara ser det som en lek med ord eller ett sätt att ”bli relevant” (gud bevare oss!) ”välja” några olika spår i sin gudsbild. Bäst kanske det ses som en skala, eftersom alternativen tenderar att glida in i varandra ganska mycket.

  1. I Jesus har Gud visat sig vara en tjänare och inte en världslig härskare. Gud styr inte som en kung genom våld, våldshot och krav, utan genom utgivande, inbjudande och konfrontativ kärlek. Vi skulle kunna kalla detta för modifierad (ickehierarkisk) teism, och detta synsätt kan rymmas inom evangelisk kristendom. Här tänker jag, rätt eller fel, på huvudströmningen bland typ Frizonanarkister, Att hoppas på ett annat system osv.
  2. ”Gud” är en metafor som fylls med ett annat innehåll än en karaktär som påminner om människan, har vilja och känslor osv. ”Gud” är inget annat än Kärleken, alternativt ”befrielse” eller någon snygg värdering eller kluster av värderingar, alternativt ett ordlöst mysterium som utmanar oss och ställer våra förväntningar på ända och inte kan fångas i några bilder, alternativt den livskraft som finns i allt (panenteism) alternativt mer eller mindre synonym med världen (panteism). Här finns väldigt stora skillnader mellan olika varianter, men kanske skulle vi kanske kunna kalla allt detta för en icketeistisk gudstro. Här tänker jag, rätt eller fel, på exempelvis Leo Tolstoj, KG Hammar i sin anarkistiska inkarnation, Annika Spalde (???), kanske Mark van Steenwyjk.
  3. Gud finns inte, alternativt är inget att ha, alternativt är något som starkt bör ifrågasättas. Här finns kanske många av oss åtminstone vissa dagar och stunder och tider, och en del av oss fastnar här…

Så var har vi då en sådan figur som Dorothy Day? Kanske måste vi då skapa ett till alternativ. Här får det siffran 0 av mig.

0. Gud är den som styr och som vi ska lyda, det är en person och det finns straff för de olydiga som på ett eller annat sätt är eviga.

När denna sistnämnda hållning då kombineras med anarkistiska praktiker som frihetliga kollektiv, direkt aktion, decentraliserad arbetarorganisering, konsekvent maktkritik osv så pratar vi också om ”kristen anarkism”, men egentligen tycker jag det handlar om kristen tro med anarkistisk inspiration, och då är det kanske bättre att undvika att kalla det anarkism?

När det gäller Kristen Underjords formulering nedan så menar jag att det går att omfatta vilken som helst av punkterna 0-4 och ändå stämma in i att

Vi vill följa Jesus, fredsfursten från nasaret, genom att leva ickevåldsligt, ickehierarkiskt och upptäckande. Vi vill peppa folk att göra det samma och tillsammans lista ut hur det kan gå till…

Det här skulle jag tycka det var superintressant att höra människors input i förhållande till, inte minst med tanke på att vi vill vara ”upptäckande”. Alla kommentarer, ifrågasättanden, medhåll, omstruktureringar osv uppskattas!

/Jonas

Röster från flyktingförvaren

Text av Aktion mot deportation.

Oftast är de placerade i utkanterna, dessa byggnader med inlåsta liv. På kartan syns partier av skog och industriområden, vägbeskrivningarna leder ut till pendeltågets slutstation in på småvägar och bakgårdar. Flen, Märsta, Åstorp, Gävle och Kållered har en sak gemensamt: de bär på Sveriges våldsamt bultande hjärta.

Måndagen den 18 juni, under NoBorder-veckan höll Aktion Mot Deportation Stockholm en solidaritetsdemonstration utanför flyktingförvaret i Märsta. Tal från inlåsta flyktingar som pratade via sina mobiltelefoner sändes live.

En av de inspärrade flyktingarna som skulle medverka, Salam, berättar för Fria Tidningen hur han fördes till ett förhörsrum där han av förvarets teamledare, handläggare och beslutsfattare pressades på uppgifter om vilka som stod bakom måndagens aktion. Han uppmanades att avstå från att vittna om förhållandena i Märsta. Salam berättar till Fria tidningen att han fick höra från förvarets personal: ”Tänk på din fru, tänk på din fru och din dotter” när han sa att han skulle tala trots personalens uppmaningar.

”Sedan sa de också att jag skulle förhöras igen och placeras i polisens häkte om jag talade. De berättade för mig att de enligt utlänningslagen har rätt att göra så, berättar Salam Mohammed Ali.”

Förvar

Samma dag försvann Abdulaziz, en av de som hade stått innanför fönstret på avdelningen och tittat på demonstrationen. När hans vänner frågade vad som hade hänt med honom sa personalen att han hade tagits till häktet. Han skulle utvisas till Libyen den 26 juni tillsammans med tre andra flyktingar. Det var personalchefen Christer och teamledaren som hade kontaktat polisen och sett till att Abdulaziz skulle tillbringa sina sista dagar innan utvisningen i häktet. Personalen har även hotat med att fönsterglasen skall bytas mot tonade glas för att hindra att man ser de inlåsta utifrån.

Aktion mot deportation har startat bloggen Riv alla förvar om ska vara en samlings plats för de individuella berättelser som tillsammans bildar ett mönster, ett nät som ska fånga Sveriges och EU:s våldsamma grund och vardag.