Kategori: David Åhlen

Andens revolutionära nådegåvor – när Gud går upp till kamp!

Idag när vi är revolutionära och krossar systemet vill jag än en gång påminna om att aktivismen blir så mycket mer effektiv och helig när den förenas med tecken och under, med den Helige Andes kraft. Engagemang för ekonomisk utjämning, fred och gästfrihet står inte i opposition till helande, profetia och mirakler, utan Jesus, apostlarna och hela den tidiga kyrkan förenade dessa aspekter och åstadkom på så sätt bästa resultat. Låt mig damma av en gammal text av David Åhlén med titeln Andens gåvor är revolutionära verktyg:

Karismatisk, evangelikal undervisning har ofta individualiserat frälsningen så att tron bara handlar om något mellan mig och Gud. En konsumtionskristendom har sakta växt fram med ett ständig jakt efter nya andliga kickar. Tyvärr leder detta till att Andens nådegåvor, som skulle fungera som revolutionära verkyg, istället missbrukas. Det har ibland resulterat i ett frosseri i andliga upplevelser och i vissa extrema fall andlig underhållning.

Läser man bibeln så ser det annorlunda ut. Profetiska ord användes:

  • för att tillrättavisa kristna, som försökt lägga undan pengar till sig själva, när alla tillgångar skulle delas lika inom församlingen.(Apg 5:1)
  • till att varna Paulus att han skulle bli torterad för sin religiösa övertygelse om han for till Jerusalem. (Apg 21:10)
  • för att överbevisa en människa, som inte tror på budskapet om Jesus, om Guds makt (1 Kor 14:24)

Den profetiska gåvan ska bidra till att upprätta individer och församlingar. Det profetiska är även handlingar som manifesterar Gudsrikesvisionen; ett fredsrike. Att knacka sönder vapen, som plogbillsaktivisterna gör, är en sann profetisk handling. Gamla testamentets profeter utför handlingar som vittnar om Guds djupa kärlek för de allra minsta.

Ofta saknar de karismatiska och evangelikala kyrkorna engagemang för miljö, solidaritet och rättvisefrågor. Å andra sidan hör man sällan de rörelser, som aktivt jobbar för en bättre värld, predika om bön för sjuka, utdrivning av demoner, profetior eller uppenbarelser. Personligen längtar jag efter att vi som kristna inte skulle utesluta det ena eller andra. Föreställ dig en församling som ägnar mycket tid i djup tillbedjan- lovsången är kreativ och har mångfald, profetiska budskap bygger upp gemenskapen och bön för fysiskt och psykiskt helande tas på allvar. I samma kyrka demonstrerar man mot kriget i Irak, gömmer flyktingar och driver hem för misshandlade kvinnor. Heliga handlingar som tex nattvarden blir en social-profetisk manifestation mot hierarkiska strukturer i samhället; I brödsbrytelsen möts fattiga och rika, svarta och vita, män och kvinnor för att minnas Jesu död och uppståndelse.

Dagen om 1 maj: 1, 2, 3.