Kategori: böcker

Rasmus: Recension av ”Att hoppas på ett annat system”

att_hoppas_på_annat_system

”Att hoppas på ett annat system” är en antologi om kristen tro och anarkism. Det har gjorts lite reklam för boken här på bloggen tidigare. Nu har jag läst den och tänkte ge mig på ett försök att recensera den.

De som har varit delaktiga i att skriva boken är Anton Lundqvist, Tomas Lundström, Alice Hägg, Elin Lundell, Johanna Hadin, Jonas Lundstöm, Jonathan Wiksten, Maja Ekström och Tobias Herrström.

Boken har en stor bredd då varje författare tar upp olika aspekter på ämnet. I läsningen får vi dels ta del av berättelser från gatorna och barrikaderna i kampen för ett bättre samhälle och dels tankar kring kristen tro och anarkism, allt utifrån författarnas egna erfarenheter. Det är på gatorna som författarna har träffats och lärt känna varandra. Men boken handlar inte främst om deras insatser i flyktingblockader, manifestationer mot vapenexport eller i motståndet mot orättvisor. Alla de sakerna som de tar upp och som de själva har varit med om leder vidare till deras tankar kring vad det egentligen innebär att följa Jesus. Hur nära besläktade är kristen tro och anarkism? Var Jesus feminist? Och är det okej att bruka våld som kristen? är frågor som tas upp i boken.

Vi får även läsa om anarkismens historia, den tidiga kristna rörelsen, väckelserörelsen och dess användande av civil olydnad. Vi kan läsa om Guds rike och att kristet motstånd är att leva som en förkultur.

Språket i boken är tidvis lite akademiskt och med en del facktermer, men jag skulle ändå vilja påstå att den är hyfsat lättläst. I och med att den periodvis bygger på författarnas liv så blir det lätt att hänga med i resonemangen, det blir inte bara korvstoppande fakta. Boken känns lite som en introduktion till ämnet och för min del gav den nog fler frågor än svar. Något jag upplever som positivt då jag måste tänka själv kring ämnet och inte bara bli serverad ett färdigt koncept.

Eftersom bokens tema är kristen tro och anarkism så lyfts temat makt upp direkt eller indirekt genom de flesta kapitlen i boken. Framförallt tanken om att vi som kristna inte ska söka oss makt, utan istället söka oss till och bygga gemenskaper med icke-hierarkiska system. Elin Lundell skriver i sitt kapitel en grej kring makt som jag tyckte var väldigt intressant. Hon skriver:

Det kan vara väldigt bekvämt för en stor massa att ledas av en eller några få individer, men när vi insett att människan inte är kapabel att ensam hantera makt på det här sättet måste vi avsäga oss den bekvämligheten. Genom att befria människor från det slaveri som maktutövande faktiskt innebär (det låter motsägelsefullt, men jag tror att det är så) tar gemenskapen gemensamt ansvar för att makt och inflytande hanteras försiktigt och fördelas klokt och rättvist”.

Att se på makt som ett slaveri är för mig en ny tanke som känns lite svår att greppa. Men på nått sätt kan jag ändå förstå tanken att man inte är fri när man har makten över andra. Jag skulle vilja koppla det till ett stycke i slutet av Jonathans kapitel där han pratar om beröringspunkter mellan kristendomen och anarkismen. Han skriver:

”Anarkismens frihetsideal och tilltro till den befriade människans potential att fatta övervägda moraliska beslut bekräftas av Jesus sammanfattning av lagen och profeterna i Matt 7:12 ‘allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni göra för dem.’ ”.

Efter det som både Elin och Jonathan skriver så tänker jag att om vi ska kunna agerar mot andra på samma sätt som vi vill bli bemötta på så krävs frihet. Jag tänker även att frihet inte är något som vi kan få genom makt då maktutövandet binder de människor som underkuvas makten och makten inskränker på människors fria vilja. Jag tror att om man tar bort en persons frihet så tar man även bort sin egen, för ingen är fri förens alla är fria.

Till avslut så vill jag börja med att säga att jag tycker att boken var väldigt intressant. Trots att jag har kallat mig själv för en kristen anarkist nu i ett par år så kände jag att jag fick ut väldigt mycket av boken. Den väckte tankar som jag inte har tänkt förut och som jag tror hjälper mig att leva ännu mer som en lärjunge till Jesus. Om du är intresserad av kristen tro och anarkism så rekommenderar jag varmt att du läser den här boken. Dels för att den är väldigt bra skriven och dels för att den visar på att kristen anarkism inte är en homogen idé, utan att den spretar åt lite olika håll även om det i grunden finns en längtan efter att se Guds rike här och nu och en längtan efter att leva som Jesus. Jag känner att det var befriande att läsa de lite mer historiska kapitlen och se att det här inte är nya tankar och sätt att leva, utan att mycket av det har funnits med under hela kristendomens historia även om det inte alltid har kallats för kristen anarkism.

Jag avslutar med ett stycke från Majas kapitel om väckelserörelsen.

”Frikyrkliga anses nog, med rätta, vara beskedligare än de flesta. Präktiga, rättrådiga och laglydiga. Men vet ni, våra förmödrar och förfäder var rebeller. Fromma rebeller. De gjorde uppror mot myndigheterna, kosta vad det kosta ville. Frikyrkan började som en illegal aktionsgrupp. Den befann sig på kollisionskurs med statens värderingar eftersom de väckelsekristna ”måste lyda Gud mer än människor”. På grund av detta utförde de medvetna och återkommande lagbrott. De kunde inte annat. Deras agerande bidrog till många positiva förändringar i det svenska samhället och förde med sig nya livsfläktar in i en kyrklighet som på många håll kommit att bli unken”.

Elof: Jesus Politik förenklad, Kapitel 1

Australienaren Nathan Hobb har skrivit en förenkling av Yoders viktiga bok Jesu Politik (här) som vi nu översätter till svenska, då Yoders bok verkar allt för otillgänglig för många att börja ta sig an. Hobbs förenkling är ju just det en förenkling och har ibland missförstått Yoder lite kan man tycka, men överlag är det ett väldig bra material, som vi därför väljer att översätta. Löpande kommer vi posta kapitlen här när de blir färdiga.

Här kommer Jesus Politik helt enkelt – Kapitel 1.

strul

Idag skulle jag ha skickat ut Alla Varelser Ropar till Dig till alla som förhandsbeställt. Men ack och ve, de bubbliga kuverten hade ljugit om sina mått så jag står nu med 100 st bubbelplast kuver med Kristen Underjord logga på som inget av det vi skickar ut passar i. Så kan det gå…

Så i morgon bär det av till Clas Ohlsson igen för att köpa in modellen större. Denna gången skall jag ta i med lite marginaler.

frid

I Pipelinen uppdaterad

Okej, efter mycket oj och några men, så ser vår närmsta utgivning ut såhär:

småskrifter/flyers:

Varför Konsensus? (om konsensus och församlingen) skriven tillsammans med broder Lundström
– Satan och Kapitalet (Nts ord om pengar och Marknaden som Gud)
– Att ta sitt kors, är vi beundrare eller efterföljare

Böcker/häften:

Alla varelser ropar till Dig, en djurvänlig bönbok (släpps i Augusti)
– Alternativa Tideböner Virus (samma innehåll som Alternativa Tideböner men nedbantad ekonomisk version till Virustältet på frizon, har vi några kvar efter det kan ni få några)

Så blir de!

I pipelinen

Kristen Underjord ger ju ut saker.. detta är på gång:

  • Alla varelser ropar till dig – en djurvänlig bönbok: Tillsammans med föreningen Vildåsnan ger vi ut en bok som innehåller andakter, betraktelser, böner och liturgier för en djurvänlig kristendom.
  • Varför Konsensus? : Ett litet häfte kring beslutsfattande i den kristna gemenskapen, och varför och hur konsensus funkar. Vi inspireras av Nya testamentet, av Kväkarna, feministiska och ickevåldsliga grupper i detta häfte.
  • Vid Babylons floder: Ett fansin som innehåller mycket av dom lösa papper och texterna vi skrivit i samlat och schysst format. Kommer säljas för att få in pengar, men alla artiklar finns att få i lösvikt i tryckt eller pdf form gratis..
  • Alternativa Tideböner – Virus: Till frizon festivalen kommer vår andra del av Alternativa Tideböner ut, det fokuserar på spridandet av Riket och livet i Exil. Kom på frizon för att få del av materialet..
  • Små skrifter: Om vårt förhållande till djuren, om den kristna gemenskapen som ett folk i exil, om babylon och om vårt förhållande till pengar.

Något ni är extra sugna på?

Tidebönsböckerna slutsålda

Det är med glädje vi kan meddela att tidebönsböckerna sålt slut… och att fler vill ha dom. Därför försöker vi lösa det ekonomiska att försöka få ihop pengar till att trycka upp ett gäng nya. Tanken är att samla ihop 3500kr och sedan trycka upp böcker för dom, när dessa böcker sedan är slutsålda (till självkostnadspris) har pengarna kommit tillbaka och vi kan trycka upp ett nytt gäng, och så får det fortsätta så.

Så är du intresserad av en, eller fler, tidebönsböcker, tveka inte att höra av dig så vi ser att intresset finns kvar.

Tills dess så låter jag info sidan om böckerna finnas kvar och tveka inte att ställa frågor där.

Lite uppdateringar

Såhär innan den såkallade julledigheten passar vi på att annonsera lite saker:

Festivalen/träffen/hänget i sommar kommer antagligen inte bli av då vi istället vill peppa folk att åka på svenska Korsveirörelsens träff på västkusten i juli. Mer info http://www.korsvei.se. Kanske kan vi komma att ha en liten träff för er som vill hänga där.

Det ser ut att bli ett nytt bokprojekt för kristen underjord. Utan att avslöja allt för mycket nu så skulle jag kunna säga att det blir en naturlig fortsättning av Alternativa Tideböner med mer fokus på ett av de teman som fanns där i. Håll utkik för uppdateringar och mer info till våren.

Alternativa Tideböner är snart slutsålda, vilket vi hurrar för. Kul att intresset varit så stort trots att vi inte direkt orkat sprida budskapet om boken. Vi har i dagsläget bara en 6-10 böcker kvar så vill du ha ett ex är det dags att höra av sig. Hur det blir med en ny upplaga eller inte återstår att se, det hela hänger på om vi kan få tillgång till ett startkapital eller inte.