Kategori: 1

Lite statistik…

…som påminnelse om att man ibland kanske ändå ska va lite skeptisk när staten vill göra mass-grejer (krig, registreringar eller vaccinationer etc), utan att för den skull bli foliehatt.

Mer info här

Be gärna för de som drabbats av svåra biverkningar!

Annonser

Aktion utanför migrationsverket 11 juni!

Hej!
Sveriges asylpolitik är inhuman! Speciellt om man ser det i ljuset av vad Jesus och hans tidiga efterföljare predikade och levde.

Kort resumé: Vi är nog många som på olika sätt insett att regeringen, oavsett politisk färg, ständigt verkar bedriva en politik som gör många asylsökande flyktingar till brottslingar. Och de får ju även fett med hjälp av resten av Europa genom Frontex osv. I Sverige tvingas människor på flykt att leva gömda utan rätt till läkarvård (utöver viss akutvård), bostad eller mat! Samma människor kommer antingen från krigshärjade länder, riskerar förföljelse eller kanske bara kommer tvingas leva ett helt odrägligt liv. Staten, med Migrationsverket och polisen i spetsen, bedriver i många fall en hetsjakt på människor, vilket tvingar dem att gå underjord och alltså mer och mer ut i marginalen. Familjer tvingas leva under ofantlig press, som i många fall också starkt påverkat deras barn och drivit dem till bl.a. apati.
Mitt i allt detta lever många i bubblan att Sverige har en fantastisk och human flykting- och asylpolitik! Medan vi egentligen lever i ett land som hjälper till att dela upp människor i legala och illegala! Önskvärda och icke önskvärda! Människan börjar tappa värde och existerar bara om de har en pappersbit som ger dom rätt att vara här!

Som efterföljare av Jesus finns det många saker vi kan göra! Bidra med matkassar, ge tak över huvudet, bidra med pengar till SL-kort, hjälpa till vid möte med myndigheter m.m. Många av oss gör det säkert. Därför tänker jag kort och koncist bjuda in er, ärade medlemmar av den världsvida kyrkan, att fira mässa utanför Migrationsverket i Solna 11 juni 2010 kl. 07:30. Vi är några få, från det lösa nätverket Kristen Underjord och Bagiskommuniteten i Stockholm som, peppade av såväl Gud och dennes ord som andra syskon (gruppen “De Fria Baptisterna i Örebro och Christian Peacemaker Team, Malmö) runtom i landet som den senaste tiden gjort olika sorters aktioner “mot”/utanför/innanför Migrationsverket. Bönesamlingen/mässan får dubbla betydelser då det blir en konkret “bönemanifestation/aktion” mot inhuman flykting&asylpolitik och kärlekslösa handlingar, men vi visar också vad vi tycker och uttrycker vår vilja att fortsätta vandringen mot det nya riket. Bönen är ett viktigt verktyg i allt engagemang för rättvisa, men det viktigt att det inte slutar vid antingen bara bön eller bara engagemang. Jag tror och hoppas att detta är en början eller en fortsättning i kampen för mycket humanare behandling av flyktingar.

Rent konkret bjuder vi in dig såväl som Migrationsverkets personal att i gemenskap dela bröd och vin, bekänna våra synder (alla är vi delaktiga i “systemets” kärlekslöshet gentemot flyktingar) och be för den institution som kommit att symbolisera men också generera oerhörd kärlekslöshet. Vi ber om befrielse för de fångna och rättvisa för de rättfärdiga, såväl flyktingar som anställda på migrationsverket. Vi ber att denna institution ska smidas om till att bli en hjälp för människor på flykt undan krig, fattigdom och förföljelse istället för en orättfärdig “polis” som ständigt flåsar flyktingar i nacken med tvångsavvisningar i högsta hugg! Vi ber också om att Guds rike ska komma, ett rike där ingen människa är illegal!

Praktiskt: Vi följer tillsammans en tidigare utvald tidebön (från boken “Alternativa Tideböner”) med fokus på rättvisa. Inom ramen av tidebönen (förskriven bön/ordning som innefattar bl.a. läsning tillsammans av pslamer och nytestamentliga texter) finns även plats för fri bön, sång och vi kommer även i all enkelhet fira Herrens måltid. Som det ser ut i dagsläget kommer ingen präst att närvara för uttdelandet av nattvarden, bara så att ni vet. Känner ni någon som vill komma med är det självklart välkommet. Något form av manifest/flygblad (med liknande innehåll som detta brev) kommer att tas fram och finnas på plats där viss förklaring och även “krav” står med. Detaljer kring mer praktiska saker kommer i senare brev till er som vill haka på. Då får ni även dokument med tidebönen, som också kommer finnas utskriven på plats.
Jaha, tack för att du läste och hoppas du hakar på! Säg till så fort som möjligt isånafall via mail ( avbild (snabela) gmail.com ).

/ola

Jag röstar på ett annat system #2 – Tvivel

(anton sa att de skulle bli korta texter.. nåja)

När jag säger att jag som ett experiment inte kommer rösta detta valet möts jag oftast av antingen förvåning och oförstående till varför som jag vore en kuf (vilket jag kanske är) eller av ilska i stil med ”det är ditt fel om Sverige Demokraterna kommer in i riksdagen”.

Nå jag tror inte det är en synd att rösta, så va de sagt. Men anledningen till mitt experiment grundar sig på några tvivel jag börjat få, teologiska sådana. Här följer några av dem, utan någon inbördes rankning:

– att det är självklart för kristna att vara goda medborgare något som oftast innebär att vi är i medelklassen, röstar, plockar upp skräp efter oss och inte slåss eller förstör. Men är det så enkelt, är det detta vi är kallade till? Att va goda medborgare. Inte så att det är fel i sig, jag menar det är bra att plocka upp skräp och hoppa över att slåss. Men om vi som kristna är här för att vara salt och ljus för världen så innebär ju det att vi är något speciellt, något annorlunda mot världen, annars skulle vi inte behövas. Vi har alltså en speciell kallelse till världen. Och jag har börjat tvivla på att det endast går ut på att vara snälla goda medborgare.

– medborgare föresten. Jo det är vi ju. Teologiskt sätt så har man sedan luther (egentligen innan med) delat upp det kristna livet i lite olika sfärer eller områden. I det ena området är vi personliga, privata, kristna efterföljare till Jesus individer men det hindrar inte oss från att i en annan sfär vara precis något annat än det som vi är i den privata/individuella sfären. T.ex. i den individuella sfären skall jag inte slåss eller döda någon, utan älska mina fiender. Men i den andra officiella/publika/nationella sfären kan jag med gott samvete göra allt detta för att Gud hanskas med världen på två sätt, dels genom kyrkan och dels genom nationerna.
Nå jag tror verkligen att Gud använder sig av nationer och stater för att nå sina syften och att Gud också har en speciell uppgift för kyrkan. Men jag tvivlar på att vi kan försvara ett beteende genom att säga ”Ja men då va jag ju militär då får jag döda”. Ja ni vet argumentet: ”I krig så är jag en del av överheten och bär svärdet, men inte annars” tänk om överheten ber om att jag skall börja våldta i dess tjänst också, är det okej om det är i tjänsten? Jag tvivlar på att jag som efterföljare till Jesus den dag jag står inför domen kan försvara mig med att ”jag gjorde bara mitt jobb”. Nej vi är ju medborgare i Guds rike, i himlen först och främst. Numera övar jag mig i att se mig som föredetta svensk, jag kommer från sverige, beter mig ofta som en ganska vanlig svennebanan och så, men min primära tillhörighet, min lojalitet ligger till himlen. Det betyder att jag är här för att leva ut Guds rike och följa Jesu lag, och sist jag läste bergspredikan så gjorde inte jesus någon skillnad på personligt och officiellt. Snarare tvärtom.

– men varför tvivlar jag på att rösta? Jo för det första måste man då tro att vi som kristna skall avstå från våld och makt (om du inte tror Jesus kallar oss till detta på nått sätt så har du inte läst bibeln) frågan är i vilken utsträckning och vart gränser går. Finns det gråskalor? Va vet jag. Men då tänker jag såhär, Jesus tar inte ”makten” över varken en nation (Israel) eller hela världen när han kan det, bibeln är till och med tydlig med att det är en frestelse! Något som jesus kämpar emot att göra. Så om vi nu är lärjungar till en sådan rabbi, och vi skall följa honom som säger åt oss att inte ha maktpositioner sinsemellan, hur kan jag då säga att ”ne men jesus kunde inte sköta jobbet bra i makten, men jag kan det.” (förlåt mina kära vänner som jag vet engagerar sig partipolitiskt eller i riksdagen, jag vet att ni inte säger så). Då jesus också ber oss avstå från våldsutövning och all svensk lagstiftning i slutändan bygger på våld eller hot om våld(möjligt våld) så blir det svårt för mig att stifta lagar (som jag direkt eller indirekt gör via mitt röstande) som sen skall utföras av våldsmonopolet (polisen, militär eller andra)

– Jag tvivlar på att det system är tillräckligt demokratiskt. Majoritetens diktatur som vi har i sverige tar inte hand om de utstötta, svaga och marginaliserade just för att det bygger på att den stora massan skall ha rätt. Det är alltså omöjligt att ha majoritetsdiktatur och samtidigt se de svagaste och marginaliserades behov, så går mitt tvivel alltså, jag menar inte att ingen av oss som nu tillhör massan inte ser dem. Det är bara vissa människor som kommer till sådana positioner i livet att de kan sitta vid makten. När jag övat mig i konsensus via vår kommunitet, eller direkt demokrati i andra sammanhang har mitt tvivel på enkel majoritets demokrati blivit starkare och starkare.

– jag tvivlar på att rösta för att vi som kristna har tappat bort vår kallelse att vara ett speciellt, avskilt folk som är ett tecken på guds rike och helt enkelt blivit assimlierade av västvärlden och sverige (i vårt fall då).

– jag tvivlar på att rösta för att personer och teologer jag har förtroende för också tvivlar på det, även om några av dem ändå röstar sina tvivel till trots.

– det är viktigare hur vi lever varje dag och i våra nära relationer än hur vi röstar. jag tvivlar på röstning för att det lätt blir en slags frisedel eller avlatsbrev. ”Jag röstar så jag är engagerad i samhället”. Men man kan vara soffliggare resten av året. Ta exemplet med SD ”det är ditt fel om sd kommer in om du inte röstar” jag tvivlar på den logiken, då det för  det första är de som röstar på SDs fel först och främst, men man bekämpar inte rasism och främlingsfientlighet genom att rösta utan genom vardagen, hur du säger ifrån när du hör rasistiska kommentarer, jobbar för integration, tar emot främlingar osv. När SD väl har den möjligheten att komma in i riksdagen så har det redan gått för långt. Man måste bekämpa detta på gräsrotsnivå.

fler tvivel finns.

men jag tvivlar också på att inte rösta. men dessa tvivel kommer senare.

Jag tillhör ett annat system

Idag fick jag i egenskap av kontakt person för kommuniteten jag är med i ett brev där några pastorer/präster ville få med oss till en gemensam Sverigebön på nationaldagen.

För några veckor sedan hade jag och min kära vän och broder david åhlen ett samtal med anledning av min 1a april snack om Sverige, om Gud har beskyddat sverige och hur man skall be för sverige.

Så för att undvika missförstånd: Jag tror det är jätte viktigt att vi ber för sveriges invånare, lagar, överhet, kommuner, skolor.. ja ni förstår. Jag tror (som så klart även gänget bakom sverigebönen gör, hoppas jag) att vi även skall be för samma ämnen i andra länder.

Problemet är inte om vi skall be för dessa grejer, utan problemet är den förvirring som stora delar av kyrkan lever i, speciellt här i västs demokratier, att vi inte vet vilka som är oss.
På sverigebönens hemsida kan man läsa följande förslag på bön:

Bön för Sverige

Vår Gud, vår Skapare och Herre,
vi tackar Dig och prisar Dig
för våra liv och för vårt land.
Vi, Dina barn i Sverige, ber Dig, genom Din Son Jesus Kristus:
förlåt oss och hjälp oss förlåta varandra,
hjälp oss komma nära Dig och Ditt Rike,
lär oss älska varandra och vårt vackra land,
ge oss allt som vi verkligen behöver – förbarma Dig över oss
och rädda oss från det onda, inom oss och utom oss.
Gud, välsigna Sverige, dess folk och dess natur,
var med oss och ge oss Din frid
– nu och i all tid.
I Jesu namn,
Amen (kursiveringen är min)

Nå. Om vi som kristna tar dopet på allvar, och tar Messias kallelse på allvar, om vi menar allvar med att Jesus är Herre, att vi tillhör Guds Rike. Hur kan då oss vara det svenska folket (vilka är detta för övrigt? alla som befinner sig i sverige? medborgare? asylsökande?). I bönen ovan blandas Guds rikes tillhörigheten med den svenska tillhörigheten: Dina barn i sverige är ju vettigt att säga, vi befinner oss i ett område som kallas sverige men är Guds barn, inte sveriges.  Men plötsligt ändras tonen och blir nationalistisk: vårt vackra land. Som ju är ett tydligt ställningstagande i tillhörighet, vi är svenskar!

dansen kring sverigekalven
Låt oss sluta med dansen kring sverigekalven

Rädda oss från det onda, inom oss och utom oss. Vad menas? Det onda inom sverige och utanför sverige? Nå kanske både ock, om vi skall vara snälla, men att ha en bön, på nationaldagen för sverige som luktar gammalt 30tal i formlulerinag med sin nationalromantik och folk språk känns helt enkelt inte så Jesus från Nasaret, i vars gemenskap och rike det inte finns någon svensk, eller jude, eller arab, eller asylsökande, eller kvinna, eller man, eller… utan vi är ett, en ny människa. I dopet har vi fått en ny tillhörighet, vi kan komma från sverige, men vi är inte längre svenskar, vår lojalitet och vår kultur skall bytas mot lojalitet mot Jesus som Herre och Guds rikes kulturen.

Att be om beskydd för nationalstaten är ungefär som att be om beskydd för sin fotbollsklubb eller rollspelsklubb… eller nej föresten.. vanligtvis dödar man inte de andra laget i fotboll, eller stänger ute dem från arenan, eller förvägrar dem mat man har i överflöd. Det är inte okej att be om beskydd av ett system som är fallet. Vi bör i stället be att systemet antingen förvandlas och i detta krossas eller helt enkelt be för de som drabbas av systemet. Men ett sådant perspektiv saknas helt på sverigebönens hemsida, så jag tackar för mig, min nationaldag är på pingst, inte 6juni.

Jag röstar på ett annat system!

I år är det som bekant valår, och det är återigen dags att säga sitt om vem som ska ta del i överheten och inte. Hur som haver. Kristenunderjord lanserar härmed en serie poster under rubriken ”Jag röstar på ett annat system”, där tanken INTE är att säga åt er hur/om ni ska rösta. Snarare vill vi se på vilka alternativ de som följer Jesus har, och ifrågasätta invanda sätt att se på och förhålla sig till de nuvarande systemen. Vi tror att Jesus gett oss riktlinjer för ett annat system, som inte bygger på förtryck, våld och mammon utan på kärlek, tjänande och givmildhet (bland annat).

I samtal med Pilatus hävdar Jesus att hans rike inte är av den här världen (Joh 18:36), och när man ser på hans undervisning i tex Bergspredikan (Matt 5-7) och hur de första lärjungarna formade sin gemenskap (Apg 2) märker man skarpa kontraster till hur den här världens system fungerar. Men hur relaterar då Guds rike till världens? Vad innebär det att leva i världen men inte av den? Är de kristna kallade till att upprätthålla och till varje pris försvara en viss typ av statsskick eller är kallelsen någon annan? (Jesus säger som bekant inte mycket om vem som styr eller hur de gör det. Överlag säger han väldigt lite om hur man skulle kunna forma ett ”kristet samhälle”.)

Vi kommer fortsättningsvis komma med lite kortare inlägg, och hoppas att ni som läser vill hjälpa oss med de här frågorna genom att vara med och diskutera. Vi har inga superbra svar som är huggna i sten (även om vi har några aningar) men vill tillsammans med er försöka hitta framkomliga vägar i vandringen med Jesus.

Välkommen med!

Ny release

Kristen Underjord är ju inte bara ett blogg eller ett gäng slitna kids på frizon festivalen, vi släpper ju både böcker och skivor också. Nu närmast släpps Svarteskerms tredje skiva:

Den 14 maj släpps punkbandet Svarteskerms. nya ep ”Förfallet är stort”. En snabb, intensiv, smäll som inte går att stoppa och sitter som en smäck. Etik och Moral records i sammarbete med Kristen Underjord. Håll utkik.
http://www.myspace.com/kristenunderjord
http://www.svarteskerm.wordpress.com
http://www.etikmoral.se