Författare: @trymbuchtstein

Trym: 1 Man av 10

Uthyrning av människors tid och kroppar (lönearbete) i alla former måste upphöra. Vissa former är såklart farligare och mer förnedrande än andra. Så kallad sexhandel är för vissa ett sätt att försörja sig, och ett jobb. Det gör det inte mindre problematiskt. Att vissa jobb skapar trauman och fysiska och psykiska skador är bara symptom på det större problemet. Diskussionen om hur legitimt/illegitimt det är att sälja sin kropp är ofruktbar. Kapitalismen omöjliggör fria val. Det som däremot behöver få mer fokus är torskarna. Antagligen känner vi alla någon som köpt sig möjligheten att begå övergrepp.

(mer…)
Annonser

Per Herngren: Divider eller individer

Individualism reducerar personer till individer, odelbara. Det är dock främst i omröstningar, statistik, medlemsregister, konsumtion vi görs till individer. Annars är vi snarare divider, delbara. Vi är personer mer än individer. Vi består av delar. Vi kan dela med oss av oss själva. Vi kan dessutom sprida ut oss. Jag består av ungefär två kilo bakterier, glasögon, flöden av vätskor, näring och luft som tar sig genom mig för att sedan lämna mig. Jag sprids ut i olika register, förvandlas till medlem i organisationer. Min själ delas ut som författare i flera böcker på olika språk. Jag är utspridd på internet. Spåren av mig på olika platser är också del av mig. Dessutom lever jag i andra människor och djur, det kan vara minnen av mig som person eller kunskapsfragment där mitt namn sen länge är borta. På motsvarande sätt är andra divider del av mig.

På gång i Ångermanland: Studiecirkel

Efterföljelse i vardagslivet – studiecirkel i teologi

Att vara en lärljunge innebär att följa Jesus exempel. Men hur gör vi det, konkret i vardagen? Vad innebär det, för vår egen del och för våra liv tillsammans? I församlingen och i samhället? På vilket sätt är rättvisa och jämlikhet kristna värderingar och hur tar vi vara på kallelsen att verka för fred och frihet i samhället?

(mer…)

Trym: Befrielse i District One

Hårresande nyheter har läkt ut från USA:s myndigheters koncentrationsläger för migranter. Barn som separerats från sina föräldrar har tvingats sova på betonggolv, utan att ljuset släckts. Spädbarn har inte fått byta blöja, och barn har hållits utan tandborste och tandkräm. Trump-regimen liksom föregående regeringar bryter mot både barns- och människors rättigheter. Helt utan krav på att Trump, Obama eller Busch ställs inför internationella brottsmålsdomstolar. Den svenska regeringen samarbetar samvetslöst med skurkstater som USA, och vi låter dem göra det.

Panem – Av AlternateHistory
https://www.deviantart.com/alternatehistory/art/Panem-616644969
(mer…)

Trym: Fri att vara

En kollega för några år sedan brukade nämna orden ”det finns ingen rättvisa” som en viktig livserfarenhet appropå milimeterrättvisan som syskon eller skolbarn kan begära. Fick en person en glass så ska alla få en glass, inte två och absolut inte tre. Ord som rättvisa kan betyda allt, eller ingenting. Anarkismen kan sägas vara frihetens ideologi, men brottas samtidigt med när individens frihet blir ett problem för det allmänna och när det allmänna intresset begränsar friheten. Att säga att det inte finns en motsättning är nog oärligt, snarare behöver en lära sig att leva med paradoxen (motsägelsen) på ett bra sätt i en gemenskap. För att kunna förstå hur någonting sådant kan gå till behöver begreppet frihet fyllas med innehåll.

(mer…)

Jonathan: Vad kan Jesus ge Klasskampen

När vi i Aordet intervjuade en aktivist i Friendly Fire kollektivet avslutade Hyesung med en reflektion om vad kristna kan bidra med till en bredare utomparlamentarisk vänsterrörelse. Det svar en brukar höra på den frågan är att det kristna hoppet är det viktigaste lärljungar till Jesus har att bidra med. Detta svar låter lite ihåligt. Varför behövs Jesus för att vi ska kunna hoppas på framtiden? Är hoppet förbehållet kristna? Och med en tillbakablick på en historia där kyrkan har haft stort inflytande kan påståendet också kännas väl historielöst. Hyesung hade ett annat svar. Orkar du inte lyssna på hela intervjun kommer detta svar cirka 7 minuter från slutet.

(mer…)

Jonathan: Skit i valet, nu är det dags för nya tag

Inför varje val har jag konfronterats med dilemmat om jag överhuvudtaget ska rösta när det representativa demokratiska systemet är skapat för att passivisera rörelser som borde radikaliseras. Varje val har jag landat i att jag bör rösta. I år väger argumentet att det faktiskt inte finns några frihetligt organiserade institutioner som på allvar kan utmana statens institutioner. Vad jag menar med det är att de anarkistiska eller autonoma initiativ som finns är för svaga, små och oorganiserade för att på ett meningsfullt sätt kunna lösa problem genom inbördes hjälp. Det bästa alternativet som jag kan se och som verkar är SAC – Syndikalisterna, som ändå är ett fungerande (om än i kris) alternativ till fackföreningarna inom LO.

(mer…)