Författare: @trymbuchtstein

Debatt i dagen: Hellre anarkism än kapitalism

Rasmus och Jonathan svarar författaren och apologeten Stefan Gustavsson ang. Kapitalism, miljö och alternativen:

Skärmdump från dagen 19/3 2020

Ingen kan tjäna två herrar. Marknadsekonomin bygger i sin grund på vinstmaximering vilket inte är någonting annat än att tjäna Mammon (Luk 16:13). Att tjäna Mammon är inte förenligt med kristen efterföljelse. Stefan Gustavsson (Dagen 25/2) menar att frihandel och kapitalism inte ska kritiseras utan endast tillämpningen av densamma. Han gör då samma misstag som de Sovjetapologeter han kritiserar.

Som stöd för marknadsekonomin hävdar Gustavsson att: ”Aldrig tidigare har så många människor lyfts ur fattigdom som under de senaste decennierna.” Påståendet grundar sig på en populär idé som oftast tas för sanning, men denna tanke har stött på allvarlig kritik från bland annat ekonomen Jason Hickel som i sin bok ”The Divide” visar hur idén bygger på kreativ bokföring från Världsbanken.”

Läs mer på dagen.se

Trym: Ta hand om oss

Som aktivist eller organisatör är det lätt att känna en uppgivenhet inför bristen på engagemang mot förtryck och orättvisor. Det finns så mycket att göra och så få som är beredda att göra någonting. Det är lätt att glömma att vi i första hand behöver ta hand om oss själva och varandra.

”between flights” by saird is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
(mer…)

INSTÄLLT – Virus – samling om kristen tro och anarki

4-7 juni arrangeras Virus i Ådalen.

Virus handlar om mötet mellan kristen tro och anarkism som ideologi. Helgen vänder sig till dig som är intresserad av en kristen tro som utmanar maktstrukturer som kapitalism och patriarkat. Eller dig som är intresserad av vad en anarkism med kristna rötter innebär.

Rörelse sker när vi möts. Känn dig därför varmt välkommen till träffen. Du kan anmäla dig genom länken här nedanför:

https://kristenunderjord.wordpress.com/virus-samling-om-kristen-tro-och-anarki/

Trym: Fienden

Utifrån inlägget kamratskap, lärljungaskap och högerkristna fick jag en kommentar om hur jag ser på begreppet fiendeskap utifrån det sista kryptiska stycket. Jag tyckte frågan var så intressant att svaret fick bli ett eget inlägg. Sista stycket i inlägget som jag länkade till ovan är:

Personer som förstår kristen tro så annorlunda (högerkristna) än vad jag gör det är inte mina kamrater i efterföljelsen. När jag ber för dem gör jag det som för mina fiender. Om omvändelse och ansvarstagande. Om ett förändrat hjärta för dem som lever i missär och med en större ofrihet än min egen. Om den dag då Gud äntligen störtar härskarna från deras troner.


”Remnant of days long forgotten” by PimGMX is licensed under CC BY-NC 2.0
(mer…)

Trym: Vision för en revolutionär församlingsgemenskap

En god kamrat och jag pratade om behovet av visioner att samlas kring för att skapa förändring. Adrienne Maree Brown talar om behovet av Utopier som inkluderar och är tilltalande. Likt Zapatisternas Vision om en värld i vilken flera världar ryms. Motsatsen till en storlek som passar alla. Jag tror att det finns en stor vishet i att tala på det sättet och att arbeta åt det hållet. Vision för en revolutionär församlingsgemenskap är ett förslag åt den riktningen och ett brev till etern för att pröva tanken.

Kristen diakoni gör mycket för att lindra människors och djurs lidande. Men mycket lidande är en konsekvens av en orättfärdig samhällsordning. Om vi anstränger oss för att påverka lidandets orsaker gör vi mer för att förkroppsliga det glada budskap som vi är en del av. Förändring kräver visioner. Som kristna har vi tagit del av den största visionen som någonsin formulerats, den om Gudsriket. Vi hoppas på Gudsrikets verklighet där allt lidande upphör, men vi lever i en värld där vår tro manar oss till motstånd och ett annat sätt att leva och som präglas av helt andra normer än Gudsrikets.

(mer…)