Jonathan: Öppna gränserna

Rädslan för att 2015 ska återupprepas blir förhoppningsvis inte upploppet till en ännu större tragedi än den tragedi alla dödsfall på medelhavet redan innebär. Oavsett vad vi gör är vi vittnen och medskapare till en denna tragedi.

Upprättandet av gränser brukar motiveras med behovet av att upprätthålla ett legitimt asylsystem. Jag undrar vad den egentliga orsaken till det. Varför vill människor ha en rigorös process som undersöker vem som, i lagens mening, har rätt att stanna i Sverige?

I grunden tror jag att det handlar om en insikt att vi som föds med privilegier i Sverige kan leva privilegierade liv endast för att någon annan är underprivilegierad, eller med ett annat ord förtryckt. Svensk välfärd skulle inte vara möjlig utan att Sverige gynnades av ett kolonialt arv och orättvisa handelsregler. Dessa maktordningar kan inte upprätthållas utan gränser och utan en åtskillnad mellan oss som har och de som inte har. Den smutsiga hemligheten är att vi vet att vår välfärd är beroende av någon annans misär och att vi vill upprätthålla gränserna och kontrollen av dessa eftersom vi vill fortsätta leva gott på någon annans bekostnad. Bryr sig Gud om rättvisa så är det ett tankesätt som drar en dom över oss.

I den pseudoreaktionära batman-filmen Dark Knight rises viskar karaktären Selina Kyle till miljardären Bruce Wayne:

”You and your friends better batten down the hatches, because when it hits, you’re all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us.”

Citatet är en hemsökande fråga. Det är inte rättfärdigt att leva bekväma liv på bekostnaden av att andra inte får leva alls. Vi lever i en värld där den starkes rätt råder, vi har haft turen att födas som den starkes vasaller. Hen är beroende av vårt stöd för att den rådande ordningen ska kunna upprätthållas. Så länge vi bidrar med detta stöd och inte vänder oss emot makthavare och människor på elitpositioner så är vi medskyldiga till de övergrepp och mord som begås i vårt namn. Det är en rådande ordning som manar till motstånd.

Jag hoppas ibland att jag ska få frågan om vilka alternativ som finns till en liberal demokrati med fri rörlighet för varor och för tjänster, men inte för människor som behöver hjälp, skydd eller en möjlighet att skapa sig en bättre framtid. Alla som har riskerat livet för att deras barn ska få en bättre framtid skulle jag vara stolt över att få kalla vänner och grannar. Det är människor jag vill bygga en framtid tillsammans med.

Men vi borde tillsammans bygga en framtid som inte äventyrar framtida generationers möjligheter att leva på den här planeten, eller andra arters livsutrymme. Där vi människor åter lär oss vår rätta plats i skapelsen, att bidra till den ekologiska helheten istället för att suga ut. Det borde vara en framtid där ingen människa utövar makt över en annan, utan där vi alla hjälps åt att öka vår individuella egenmakt och gemensamma kollektiva kapacitet. Det borde vara en framtid där det inte finns någon åtskillnad mellan den som har och den som inte har, där ingen lider under någon form av förtryck utan är fri att utvecklas till den bästa versionen av sig själv. Där ekonomiska, ekologiska, sociala, mentala och andliga behov prioriteras högre än profit och materiell statusjakt. Det borde vara en framtid som organiserats nerifrån och upp, utan annat tvång än nödvändigheten i att vi behöver samarbeta med varandra. Den mest utopiska och verklighetsfrånvända tanken är den att vi kan fortsätta så som vi gör. Framtiden borde vara en framtid utan gränser mellan länder och därför borde gränserna öppnas och murarna rivas.

En reaktion på ”Jonathan: Öppna gränserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.