Trym: Fienden

Utifrån inlägget kamratskap, lärljungaskap och högerkristna fick jag en kommentar om hur jag ser på begreppet fiendeskap utifrån det sista kryptiska stycket. Jag tyckte frågan var så intressant att svaret fick bli ett eget inlägg. Sista stycket i inlägget som jag länkade till ovan är:

Personer som förstår kristen tro så annorlunda (högerkristna) än vad jag gör det är inte mina kamrater i efterföljelsen. När jag ber för dem gör jag det som för mina fiender. Om omvändelse och ansvarstagande. Om ett förändrat hjärta för dem som lever i missär och med en större ofrihet än min egen. Om den dag då Gud äntligen störtar härskarna från deras troner.


”Remnant of days long forgotten” by PimGMX is licensed under CC BY-NC 2.0

Jag hoppas att min förståelse av begreppet fiendskap är starkt präglat av Jesus uppmaning att älska våra fiender i slättpredikan Luk 6:27-28.

27Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. 28Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er.

Det är nyttigt att påminna sig om att Jesus talade till människor som levde under ockupation och förtryck. Det var tydligt för dem vem som var deras fiende, precis som det nog är tydligt för människor i Iran i dessa dagar vem som är deras fiende. Eller så som det är tydligt för människorna som bor i Gaza vem som är deras. För oss som lever trygga, skyddade och privilligierade liv är det mindre tydligt vilka som är våra fiender. Att identifiera det kräver en process av medvetandegörande. Utifrån den insikten är det av stor betydelse att Jesus är tydlig i att nämna fienden vid namn. Vi ska älska våra fiender, men behöver inte hymla med hur relationen mellan oss och våra fiender ser ut. Snarare är det en del av fiendekärleken att belysa maktrelationen och kalla saker vid deras rätta namn.

Att älska någon innebär att önska någon det som är bäst för dem, oavsett vad jag vill och oavsett vad de vill. Ingen mår bra av att vara en förtryckare. Alla som är inblandade i ett förtryck mår bäst av att förtrycket upphör. Offer såväl som förövare. För att förtrycket ska upphöra måste vi ha en tydlig bild av förtryckets villkor. Vem det drabbar och vem det gynnar. Sedan behöver vi belysa dessa villkor tydligt:

11Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem – 12vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. 13Men när alltsammans avslöjas av ljuset blir det synligt, 14för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: ”Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig.” – EF 5:11-14

Jag är en av de lyckliga människor som är relativt privilligierade i Sverige idag. Jag bor i ett av världens rikaste länder och har ett jobb som betalar en lön jag kan leva på och lite mer därtill. De här villkoren gäller inte alla i Sverige. Tankesmedjan tiden har gett ut en rapport som visar effekterna av att Sverige allt mer blivit ett klasssamhälle igen. Även människor som arbetar är i ökande utsträckning fattiga och fenomenet ”working poor” syns även här. Anledningen till att Sverige kan vara ett rikt land är att människor i andra länder är fattiga, vilket gör att produkter därifrån blir billiga i Sverige och att Svenska institutioner och företag gynnas av de globala handelsvillkor som gäller.

Att jag är privilligierad betyder att jag gynnas av de strukturella orättvisor som präglar det svenska samhället och världen gynnar mig mer än de missgynnar mig. Jag gynnas alltså av flera av de förtryck som pågår, vilket grumlar både min analysförmåga och min förmåga till solidaritet med dem som drabbats av förtryck i Sverige och i Världen i övrigt. Det betyder inte att jag inte kan vara solidarisk med dem som drabbas av förtryck eller att det är omöjligt för mig att ställa mig på de förtrycktas sida och dela deras villkor. Risken är att det är svårare än för en kamel att komma genom ett nålsöga (Matt 19:24).

Fiendekärlek för mig innebär att be om urskiljningsförmåga. Att identifiera vem den verkliga fienden är och att namnge henom som fiende. Att kalla förtryck för förtryck och orättvisa för orättvisa och förtryckare för förtryckare. Det innebär att jag för mina fienders skull behöver förklara för mina fiender varför vi alla behöver kämpa för att förtrycket upphör. Även om vi materiellt gynnas av ett förtryck kan det aldrig gottgöra eller kompensera för den andliga skada som ett förtryck innebär för mig som förtryckare. Som kristen är jag kallad att gå till farao och beordra honom att ”låta mitt folk gå”.

Fiendekärlek innebär att ställa sig på de fattigas och förtrycktas sida, dela deras villkor och kämpa emot förtrycket. Det innebär att göra vad som krävs för att förtrycket ska upphöra. Lyssnar vi på dem som för kampen mot en ond och förtryckande världsordning så som kurderna i Rojava så uppmanar de oss att ta kampen där vi är och att sprida revolutionen hit. En bra ickevåldslig strategi som är enkel att anamma är exempelvis att organisera och engagera sig i en syndikalistisk fackförening. Det kan kännas som ett risktagande för den som har en trygg anställning och bra stämning på jobbet, men det lilla risktagandet kan vara ett första steg i att öva sig i att ta sitt kors.

Fiendekärlek är att be om fiendens omvändelse, att be för sin egen omvändelse, att omvända sig och ge upp sina privillegier. Jag vet inte exakt vad det innebär, men försöker själv träna mig i att på olika sätt leva enkelt. Målet är inte att våra fiender ska dö eller upphöra att existera. Målet är att våra fiender ska drabbas av ett förändrat hjärta och att vi alla ska inse sanningen om orättfärdigheten i den rådande ordningen. Så att vi gemensamt kan nedmontera den ordningen och ersätta den med en mer rättfärdig ordning där tanken om alla människors lika värde är politisk realitet. En ordning som i högre utsträckning återspeglar den ordning som råder i Guds rike.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.