Trym: Omställning eller revolution

diggers1

Våra hjärnor reagerar på liknande sätt på karaktärer i film och litteratur som på riktiga människor vi möter i vår vardag. Det är inte konstigt att kulturen också påverkar vår världsbild och hur vi föreställer oss olika skeenden. I boken Black Flags and Windmills beskriver scott crow sin upplevelse av orkanen Katrina och det som skedde i New Orleans när samhället inte förmådde hantera krisen och kollapsade. Situationen resulterade inte i ett allas krig mot alla. Istället hjälptes människor generellt sätt åt att klara krisen efter bästa förmåga. Staten satte däremot in militären som sköt på dem som hämtade mat i övergivna affärer och välbärgade individer mördade människor utan straff för att de ansåg sig ha rätt att skydda sin egendom. I reportaget Ten days that shook the world beskriver journalisten John Reed den andra ryska revolutionen. Reportaget är en berättelse om mycket förvirring och väntande. Under ytan finns ett hot om våld, men det är mindre utpräglat och mindre omfattande än vad en skulle kunna förvänta sig.

Filmer som beskriver revolutioner och katastrofer framställer dem som situationer där alla normer har kastats omkull och där ett urskiljningslöst våld härjar. Sådana skildringar har väldigt lite att göra med sanningen, men präglar vår bild av sanningen i hög utsträckning. Rädslan för människor som desperat tillgodoser sina grundläggande behov, kosta vad det kosta vill, får människor att vilja beväpna sig och barrikadera sig. Scott crow visar hur det snarare är människorna som beväpnar sig som är ett hot än de som försöker tillgodose sina egna och andras behov.

Hollywoodfilmer framställer däremot ofta vardagen som någonting rosenskimrande och oproblematiskt. Onda storföretag som låter sin girighet gå för långt framställs gärna som någonting dåligt. Problemets orsak är alltid enskilda individer som utnyttjar sin maktställning på ett omoraliskt sätt. Verkligheten är för komplex för att enkelt göra sig till lättsåld tv-underhållning. Att peka på enskilda onda individer har väldigt liten förklaringspotential. Vanligare är att hyggliga individer gör onda saker på grund av att de är fast i en struktur som främjar och skapar ondskefulla beteenden. Det leder till att en grym vardag där människors liv, hälsa och tid gärna offras till förmån för företagens vinstmotiv.

Rapporten Decoupling debunked visar att hållbar eller grön tillväxt är omöjlig. Ekonomisk tillväxt går inte att förena med hållbar utveckling. Det är därför dags att vi som samhällen lär oss att leva med vad vi har och i rika länder, till och med mindre. Även här måste en omfördelning ske inom länder som Sverige och en utjämning ske mellan dem som har och dem som inte har. Omställningen behöver vara mer omfattande än så. Produktionen av nödvändiga varor och tjänster måste ställas om så att den bidrar till bättre förutsättningar för liv och biologisk mångfald istället för att utarma dem. Produktionen av onödiga varor och tjänster behöver läggas ner. Omställningsnätverket beskriver sin verksamhet såhär på sin hemsida:

Vi ställer om till ett samhälle som respekterar planetens gränser. Vi börjar lokalt, vi ger varandra stöd, uppmuntran och inspiration. Vi testar nya sätt att göra saker bortom den fossila ekonomin. Omställningsrörelsen finns i över 50 länder världen över. I Sverige finns Omställningsnätverket.

Formuleringen är harmlös men får långtgående konsekvenser. Kapitalismen kan inte respektera planetens gränser. Den fossila ekonomin är den kapitalistiska. Utan en marknad kan det inte finnas en stat (enl. David Graeber i Skuld – de första 5000 åren). Och staten kommer inte att ge upp sin makt utan motstånd.

I sin bok Mujeres Libres – the Free Women of Spain beskriver Martha Ackelsberg kvinnorörelsen under den spanska anarkistiska revolutionen. Den anarkistiska revolutionen sker inte över en natt utan föregås av 70 år av organisering. Fonden för händelsen är en myllrande massa av föreningar, sociala center och fackliga organisationer som samarbetar, lever och debatterar under ytan i den spanska demokratin. Inbördeskriget och ändringen av statskick från monarki till republik är i sammanhanget bara rätt ögonblick för en revolution att ske. Det omställningsnätverket har som mål är en liknande strävan som den anarkistiska rörelsen i Spanien ägnade sig åt innan revolutionen.

En omställning är en revolution med ett annat ord. Skillnaden mellan orden är snarast en falsk dikotomi. Skillnaden är möjligen hur ideologiskt präglad händelsen är. När Hollywood skildrar en revolution aktar de sig noga för att prata om vad som händer sen. Böckerna och filmen Hungerspelen slutar exempelvis samtidigt som revolutionen slutar. Hollywood är noga med att skildra eller förespråka ett alternativ till kapital-staten och den liberala ekonomin. Problemet med att inte ha en ideologi är att en omställningen eller revolution som inte har ett mål kan sluta med lite var som helst. Oftast innebär det att den aktör som är mest välorganiserad tar makten. Så som i Egypten där Muslimska brödraskapet koopterade den folkliga resningen under arabiska våren.

Ideologi i sig är inte nog utan behöver kompletteras med visioner, engagemang och strukturer för förändring och att dessa komponenter inte motsäger varandra. Vår kristna tro uppmanar oss till en andlig omställning, från en ego-förhärligande liberalism till en personalistisk balans mellan individens och kollektivets behov. Vi kan be om vägledning, vishet och urskiljningsförmåga när vi söker vår roll som troende och församling i revolutionen. Framförallt behöver vi be om förändrade hjärtan hos dem som motsätter sig en revolution och kraft till dem som bara inte orkar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.