Trym: Kommunism

Ordet kommunism väcker väldigt mycket rädsla och minnen från kalla krigs-eran. Många personer i Sverige har också en väldigt stark ryss-skräck som blandas in i mixen, eller egna minnen från de auktoritära och totalitära stater som associeras med ordet kommunism. Men vad är det egentligen, och hur mycket kommunism finns det i bibeln?

Svenska akademiens ordlista beskriver kommunism på följande sätt (min kursivering):

”samfundsskick som karakteriseras av samfundsmedlemmarnas likställighet i ekonomiskt hänseende o. av fullständig egendomsgemenskap (genomförd dels i primitiva samhällen, dels i vissa mindre samfund, t. ex. de första kristna församlingarna, klostersamfund o. d.); lära l. riktning som åsyftar införande av liknande samhällsskick i de moderna staterna; jfr SOCIALISM; särsk. om lära l. riktning som åsyftar införande av liknande samhällsskick på revolutionär väg gm inrättande av ”proletariatets diktatur” efter ryskt mönster; jfr BOLSCHEVISM.”

Fullständig egendomsgemenskap är en förvirrande formulering. Snarare bör det förstås som ett gemensamt ägande av de verktyg och institutioner vi behöver för att leva och överleva tillsammans. Förutom att syfta på en ideologisk inriktning i stater som kallats eller kallat sig kommunistiska, skriver antropologen David Graeber i sin bok ”Skuld – de första 5000 åren” om kommunism som någonting mer allmänmänskligt:

“Any human relationship that operates on the principles of ‘from each [giving] according to their abilities, to each according to their needs’”. (Citat saxat från http://inesad.edu.bo/developmentroast/2012/04/is-it-me-or-is-communism-everywhere/?upm_export=print)

En vän till mig påpekade att denna princip går att spåra redan i moseböckerna och berättelsen om Israeliternas befrielse från Egypten.

15 Och när israeliterna såg det frågade de varandra: ”Vad är det här?” eftersom de inte visste vad det var. Mose sade till dem: ”Det är den mat som Herren ger er att äta. 16 Och Herren har gett denna befallning: Samla så mycket av det som var och en behöver, ett omermått per person för samtliga. Varje husfar skall hämta till dem han har i sitt tält.” 17 Israeliterna gjorde så, och några samlade mer, andra mindre. 18 När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte för litet, alla hade fått vad de behövde.” (2 mos 16:15-18)

Idén att sådana principer skulle kunna tillämpas på en samhällsnivå kommer ur upplysningstidens ideal. Många av dessa hämtar tankegods ur kristen tradition. Efter reformationen och de nybaptistiska läsarrörelserna, där fler kunnat läsa bibeln och har haft möjlighet att ta till sig av bibelns socialt radikala budskap. Tankar om ekonomisk omfördelning är en av de tydligaste röda trådarna i bibeln, fram till Jerusalemförsamlingens primitiva kommunism beskriven i apostlagärningarna.

”43Alla människor bävade: många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. 45De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov.” (Apg 2:43-45)

Kommunism skulle därför kunna tillämpas som en djupt kristen princip. Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevet 3:10 att den som inte vill arbeta heller inte får äta. Vi ska alltså bidra efter förmåga och i en kommunistisk församling kan vi hoppas att Gud låter oss få efter behov. Jesus undervisning manar oss och uppmuntrar till reflektion och dialog. Jesus föreskriver ett upp och nervänt Gudsrike där minst är störst och där herren är allas tjänare. Församlingsgemenskapen och valet att tillhöra Guds rike är också i allra högsta grad frivilligt (1 Tim 4:8-10). Det är alltså en helt annan ordning än en auktoritär, statlig kommunism. Byggd på tvång och hot om våld eller straff. Snarare liknar en sådan kristendomsnorm (och inspirerade) Kropotkins anarkistiska kommunism.

Ordet kommunism får många människor att sluta lyssna. Samtidigt betecknar ordet en viktig princip, djupt förankrad i Bibeln och i delar av den kristna traditionen. Det är också en princip som hade gynnat kyrkans idé och praktik, eller tro och liv, om den praktiserades. Kommunism är därför ett ord som är värt att använda, återupprätta och ta tillbaka från den historia av brott mot mänskligheten som solkat ner begreppet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.