Trym: Tro, vetande och mirakler

”Parting your soup is not a miracle, Bruce. It’s a magic trick. A single mom who’s working two jobs and still finds time to take her kid to soccer practice, that’s a miracle. A teenager who says ”no” to drugs and ”yes” to an education, that’s a miracle. People want me to do everything for them. But what they don’t realize is *they* have the power. You want to see a miracle, son? Be the miracle.”

– Morgan Freeman, Bruce Almighty

Den kristna tron bygger på den absurda idén att det finns en Gud, en varelse som är mäktigare och större och godare än vad vi människor kan förstå. Att den varelsen älskar oss människor så djupt att hen var beredd att ta på sig ansvaret för allt lidande och all ondska människor i sitt oförstånd lyckats producera.

”_DSC9593” by EdLevy is licensed under CC BY 2.0

Detta gjorde hen i första hand för att rädda människorna från sin egen förstockning. För att vi människor verkligen skulle klara av att tro att vägen till en evig och underbar gemenskap med henom inte är stängd utan öppen för envar som försöker lita på denna övernaturliga Gud som genom Kyrkan och Jesus är närvarande i vår jordiska tillvaro. Agitatorn Paulus förstår att det här bara är vettigt om Jesus faktiskt är den kärleksfulla Gud vi hoppas han är:

”Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna.” 1 Kor 22-25

För den som inte Tror är den här idén absurd, vilket är helt logiskt konsekvent. Detta minskar inte människors behov av att försöka svara på frågan om varför vi människor finns eller hur tillvaron kom att skapas. Ett uttryck för detta är när ateister vill hävda att en tillvaro utan Gud är fullt teoretiskt möjlig. Den första google-träffen jag fick upp är till exempel artikeln ”The Big Bang Didn’t Need God to Start Universe, Researchers Say” av Mike Wall. I den citeras fysikern Alex Filippenko vid University of California i Berkley.

”The Big Bang could’ve occurred as a result of just the laws of physics being there,”

Fysikens lagar skulle enligt Filippenko kunna vara en tillräcklig förklaring för Universums existens. Så vad betyder det för vår tro, att fysiken själv, möjligen, är en fullgod förklaring till att universum finns? Min åsikt är att det inte betyder någonting. En annan fullt möjlig förklaring är att Gud finns, men den förklaringen är bara möjlig för den som Tror. Att vi behöver acceptera att Gud till sin natur är större än vad vårt förstånd tillåter, är en del av trons mysterium. En del som jag tycker är ganska vacker.

För andra människor är frågan otroligt viktig och därför finns debatten mellan tro och vetande. Samtidigt ser jag en risk i att vi som kristna fastnar i denna debatt istället för att ta trons utmaning: Ett liv i konkret efterföljelse, på tillräckligt stort allvar.

Det finns en idé om en motsättning mellan att ta bibelns rättvisebudskap på allvar och att tro på mirakel. Det här kanske stämmer, men jag tror i så fall att orsaken är social snarare än filosofisk.

En vetenskaplig kritik av bibeln som en samling av bibliska dokument leder oss till en bibelsyn där vi inte kan läsa bibeln som en bokstavlig instruktionsmanual för hela livet, där varje vers och rad är direkt applicerbar. Först behöver vi förstå vilken slags bok vi läser. Är det poesi som höga visan eller psalmerna, är det en sedelärande saga som den om Job eller Jonah, eller är det en historisk redogörelse som kungaböckerna. Alla bibelböcker speglar människors erfarenhet av möten med Gud, men på olika sätt, i olika sammanhang och genom olika litterära genrer. Det behöver också finnas en teologisk diskussion om vad det innebär att bibeln tillkommit genom gudomlig inspiration, men nedtecknats av människor. Hur stor betydelse har detta fått för bibeln som slutgiltig produkt?

För vissa kristna är det viktigt att bibeln verkligen är ofelbar. Ett sådant exempel är Chicago-manifestet om bibelns ofelbarhet, underskrivet av 200 evangelikala ledare. Det syftar på de ursprungliga bibliska manuskript, som bara delvis finns bevarade. Manifestet beskriver detaljerat vad bibelns ofelbarhet innebär, men andemeningen är att bibelns formuleringar tillskrivs en absolut auktoritet. Vad innebär då det? Och hur ser vi utifrån det på motsägelser i bibeltexten?

Paul J. Achtemeier lyfter t.ex. i sin bok ”The Inspiration of Scripture” exemplet med hur många gånger tuppen efter eller innan att Petrus förråder Jesus. En bokstavlig tolkning skulle kunna leda oss till förståelsen om att tuppen gal totalt 6 gånger, om alla berättelserna stämmer. Men varför säger då berättelserna att tuppen gal 3 gånger och inte sex. Det här är kanske ett banalt exempel, men det finns många exempel där bibelns berättelser motsäger varandra. Ett exempel som kan uppröra den fredsälskande är hur profeten Joels uppmaning att Smida om plogbillarna till svärd (Joel 3:10) motsäger Jesaja 2:4 om att smida om sina svärd till plogbillar.

Rachel Held Evans bok Inspired är en uppgörelse, både med en bokstavstrogen bibeltolkning och en ärlig relation till folkmord och andra fruktansvärda händelseskildringar i bibeln. En uppgörelse som inte kommer till en uppenbar slutsats, men som inbjuder till teologisk brottning och ett fortsatt samtal om kyrkans relation till problematiska bibelställen, tro och liv. För min egen del framstår den bibelkritiska synen som mer ärlig och sanningssökande jämfört med en zelotisk bibeltrogenhet.

I grunden tror jag att det är bra att det finns olika perspektiv på bibeln och hur den ska förstås eller tolkas. Det jag aldrig mer kommer att kunna acceptera är när ens medmänsklighet offras på ortodoxins altare. Held Evans mfl lyfter fram att Jesus faktiskt gav oss en bibeltolkningsnyckel när han deklarerade att den viktigaste bibliska principen är kärleken till Gud, våra medmänniskor och oss själva. Vi behöver därför söka en bibelförståelse som inte exkluderar kvinnor från förtroendeuppdrag, eller personer med en normbrytande könsidentitet, -uttryck eller läggning.

Omfamnar vi ett kritiskt perspektiv på bibeln ställs vi däremot inför en allvarlig följdfråga. Om vi inte kan ta hela bibelns budskap som bokstavliga sanningar utan att reda ut vad författaren ville säga med texten, hur ska vi då förhålla oss till de övernaturliga elementen i till exempel evangelieböckerna? För att förtydliga frågeställningen: Hur kan vi vara säkra på att Jesus gick på vattnet, botade sjuka och viktigast av allt, uppstod från döden om inte Jonah faktiskt och historiskt svaldes av en stor fisk?

Jag tror inte att vi kan det, men jag TROR att Jesus uppstod från de döda. Mer än så, jag tror att Gud i sin oändliga kärlek låter oss uppleva mirakel idag och jag tror att jag har upplevt mirakel. Jag tror inte att dessa är förenliga med naturvetenskap därför att de är just mirakel. Händelser där Gud tillfälligt sätter sin skapade ordning ur spel på grund av sin kärlek till oss människor. Jag tror att samtidigt att vetenskaplig forskning ger oss en bra, men inte uttömmande förståelse av den skapade ordningen men jag tror också att det finns en metafysisk och immateriell tillvaro bortom den skapade ordningen. Gud är för oss både immanent och transcendent. Detta betyder inte att vi bör se på bibeln irrationellt och helt bortse från hur världen fungerar i vårt förhållande till bibeln, men det betyder att vi kan acceptera ett mått av irrationalitet i vår förståelse av hur Gud beter sig i förhållande till världen. Eftersom Gud inte är bunden av denna världs regler.

Hade Gud kunnat skapa en ny sorts fisk, bara för att frakta Jonah närmare Nineve? Ja, absolut. Men var det det författaren till boken Jonah vill säga? Nej, i berättelsen är fisken bara en Deus ex Machina, bokstavligen, för att illustrera en mycket större och djupare mening. Kunde Jesus uppstå från de döda. Ja, och författaren, samt den tidiga kyrkan trodde uppenbarligen att Jesus gjort det. Kan Gud idag hela sjuka? Ja, och vi människor kan inte förstå varför Gud ibland väljer att inte göra det eftersom Guds dårskap är visare än människorna. Ett helande är inte ett bevis på någons starka tro, men ett bevis på Guds nåd.

Rachel Held Evans lyckas inte hitta ett svar på varför bibeln skildrar folkmord och massakrer som förenliga med Guds plan, men hon lyckas hitta en tro som låter henne brottas med dessa tankar. Frågan om hur en god Gud kan tillåta lidande är ett av de svåraste dilemman den kristna tron ställer oss inför. Konfronterad med världens ondska har jag ibland känt att det bästa vore om den monarkistiska retoriken i bibeln blev bokstavligt sann. Att det hade varit bättre om Jesus antagit Satans erbjudande i Lukas 4 och på Satans mandat tagit makten över alla världens riken. Men Guds plan är av någon God anledning en annan och Jesus lämnade makten över världens riken till Satans Marionetter.

Kanske finns en ledtråd i Jesus liknelse om talenterna i Matt 25:14. Denna handlar om en man som reser bort och ger sina tre tjänare i uppdrag att förvalta hans egendom. Var och en får ett uppdrag som passar hans förmåga. Två av tjänarna använder pengarna för att investera dem och får på så sätt egendomen att växa, men den tredje tjänaren gömmer pengarna och för att inte riskera att bli av med dem.

Kanske är det viktigare för Gud att vi själva väljer rätt väg än att befria oss från omedelbart lidande. (Jesus vet ju vad vi går igenom). Liknelserna uppmanar oss att tänka, och en tolkning jag gör av liknelsen om talenterna är att vi fått de verktyg vi behöver för att skapa ett mer rättvist samhälle som finns till för alla och inte bara för en försvinnande minoritet. Liknelsens dåliga tjänare är kanske de makthavare och egendomsinnehavare som utnyttjar sina resurser för att sko sig själva och hålla andra nere istället för att lyfta alla. Slår vi in på en väg där vi försöker sträva efter att omsätta Guds rikes principer i vår personliga politik, det vill säga, de vi är i samhället, så kan vi också hoppas på att Gud hjälper oss på vägen. Vi kan både hjälpas åt att förvalta makten gemensamt så att ingen människa har makt över någon annans liv, och att våga tro på en Gud som älskar oss så mycket att hen sätter sin egen skapade ordning åt sidan genom mirakel.

”I gotta tell you,
It gets better
Every day you stay alive
And I’m amazed
Every day
That the sun decides to rise
Every minute, every hour, is another
Chance to change
Life is beautiful & terrible & strange”

– ”Take me home” av Concrete Blonde

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.