Friendly fire collective: Gud kallar oss att störta härskarna från deras troner

God calls us to tear tyrants of their thrones – Översatt av Trym

”Dr. Kings linje var att om du är ickevåldslig, om du lider, kommer din motståndare att se ditt lidande och hens hjärta kommer att förändras. Det är väldigt bra men han gjorde ett felaktigt antagande. För att ickevåld ska kunna fungera måste din motståndare ha ett samvete. Amerikas förenta stater har inget.”

– Kwame Ture (Stokely Carmichael)

”Begränsningen i att säga ett sanningens ord till makten är och har alltid varit att vi får behålla sanningen och de får behålla makten” – Richard D. Wolff

Liberaler förstår inte hur makt fungerar. På grund av det är de snabba med att kräva att den som agerar politiskt ska göra det på ett, för allmänheten och makthavarna, respektingivande sätt (respectability politics), utan att för den skull se sin egen rasism och sitt eget klassförakt. Det är därför de med gott samvete kräver, att allt som luktar det minsta våld, förtjänar de mest starka fördömanden.

För liberala kristna är det samma sak. De förstår inte hur Guds kärlek samspelar med makt. Ofta framställer de makt som något som kan omvandlas, reformeras och ändras inifrån. För dem är det detta som är kraften i evangeliet. De själva är frikopplade från det våld som systemen de försöker förändra bygger på, och från sin egen medskyldighet i det systematiska våldet. Deras inaktivitet i världen, genomsyrade av reformistisk taktik, ursäktas av målet att vara icke-våldslig.

De luras att tro att deras händer är obefläckade.

Däremot finns det andra, som inser att det inte finns någon möjlighet att vara icke-våldslig under kapitalismen och som konfronteras av realiteten att makten inte kommer att låta sig övertygas eller ge efter för folket.

Vad blir då de kvar med?

Befrielseteologer och försvarare av den Katolska sociallärans koncept ”de fattigas alternativ” förstår att de som upplever fattigdom och systematiskt förtryck har Guds förmån och förtjänar att sättas i fokus. Kristna är kallade att manifestera denna förmån genom att leva i solidaritet, delta i klasskampen och avskaffa ojämlikheten mellan fattiga och rika.

Ändå predikar liberala kristna en gud vars kärlek reduceras till en odefinierad känsla för jämlikhet. Deras dröm är en värld där alla kan sitta vid bordet. Men kanske finns det inte ändå inte plats för alla vid bordet.

I Marias lovsång (Lukas 1:46-56) avslöjar hon hur Guds universella kärlek tar sig uttryck när det kommer till de med makt och de som berövats sin frihet:

Han gör mäktiga verk med sin arm,

han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,

och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,

och rika skickar han tomhänta bort.

Liberala kristna slår fast att kristendomen ska bli välkomnande, outmanande och okontroversiell. De har en progressiv retorik men kräver inga uppoffringar från dem med makt, eller att på något sätt göra deras tillvaro obekväm. De bjuder in rika och fattiga till sina kyrkor, vilket resulterar i att de rikas känslor och behov sätts i första rummet.

Kristus evangelium lyfter istället upp de förtryckta. När Guds universella kärlek proklameras upplevs den som något annat av förtryckare. Den verkar till och med vara antagonistisk mot de rika då den skickar de rika ”tomhänta bort.”

Guds kärlek sliter de rika från deras troner för att kunna lyfta upp de ödmjuka. Den begränsar dem med makt för att avbryta det våld de mäktiga utövar mot de fattiga och förtryckta.

I sin essä ”Våldets teologi” beskriver John Feeney hur Guds kärlek bland kristna ”försonar genom att ta ställning”. Gud tar ställning med dem vars arbete blir exploaterat och dem som blivit berövade sin värdighet.

I dessa sista dagar har liberala kapitalister fått oss att tro att de står på de förtrycktas sida och kämpar för jämlikhet. När de trampar på vår möjlighet till försörjning prisar vi dem för att utvidga rättvisan i världen genom att predika en inkluderande kapitalism. Vi måste sluta tillåta den härskande klassen att definiera vad rättvisa och jämlikhet är och istället upptäcka och bygga makt från de arbetande klasserna. Samtidigt som vi bekämpar härskarna och makterna intill alla troner är avskaffade.

Skriften vittnar om att det är näst intill omöjligt för hjärtan som växt sig feta på makt och rikedom att frivilligt ge upp dessa. Istället för att tala om en framtid där de rika har vaknat och väljer att avskaffa privat ägande står det skrivet att Guds dom innebär olycka för dem som hamstrar rikedomar och som undanhåller arbetarnas lön (Jakobsbrevet 5).

Vi kan be för de rika som har gjort oss till sina fiender. Vi kan hoppas på att Guds nåd mirakulöst kommer att upplösa deras förtryck. Men vi måste vara ärliga kring hur de rikas samveten fungerar och det desperata behovet av rättvisa. De flesta härskare kommer inte att kliva ner från sina troner, och tvång kan komma att bli nödvändigt.

Kanske är denna tanke upprörande och stötande för den som står för en dogmatisk pacifism.

I denna eskatologiska spänning – där vi ännu inte lever i ett samhälle byggt på inbördes hjälp, eller i en ny himmel och jord, där lejon och lamm vilar tillsammans, där vi istället är fångade i Imperiets nät av systatisk synd och förtryckande makt – mindre än idealt agerande kan vara nödvändigt för att tillintetgöra makten. Våldsamma och destruktiva ageranden är aldrig vår målsättning eller det vi hoppas på, men under kapitalismen kan vi inte välja bort våldet. Det finns tider där Guds kärlek kallar oss att förråda vår känsla av fromhet för att i större fullkomlighet älska Gud och hela världens folk.

Jag berörs av upproriskhet, hur ofta och hur vackert de inleder ögonblick av revolutionära möjligheter. Genom dådets propaganda tänder de trons gnista och utvidgar det politiskt möjliga. Med det sagt, militans för militansens skull är endast skådespel. Destruktiva aktivitet måste vara strategisk. Det är dårskap att utsätta oss själva för risken att drabbas av statens våld eller inspärrning om vårt budskap och vår vision inte kan förmedlas effektivt. Vänstern har inte tid, energi och resurser nog att hantera slarviga och farliga aktioner.

Jag har väldigt lite uppfattning om hur revolutionen kommer att gå till, eller när den kommer. Men det är tydligt att en radikal omstrukturering av samhället är nödvändig. Det kommer inte att ske utan uppror. Guds kärlek kräver det till och med.

Jag ber att den revolutionära kampen i USA kommer att vara oblodig. Det är möjligt, se tillbaka på den ryska revolutionen under förra seklet. En nästintill oblodig statskupp. Låt det bli så igen, Herre. Jag ber att det borgerliga samhällets ledare ska hemsökas av arbetarklassens kamp. Låt deras hjärtan korsfästas och låt dem ödmjukt ge upp sin makt. Låt revolutionära gemenskaper och centra växa och anpassa sig till folkets behov, låt dem bygga en allmännelig makt. Må staten bli irrelevant och därför avskaffas.

Men om händelsernas förlopp inte förlöper smidigt, gör oss reda att göra det arbete som behövs för att älska så som Gud älskar. Må vi ha styrkan, modet och tron att störta härskarna från deras troner.


Kommentar till översättningen:

Den här texten kommer från Friendly Fire Collective, en samling av radikala gemenskaper och individer som inspireras av marxistiska och anarkistiska traditioner såväl som apokalyptisk mystisk tradition med målet att bygga en ny värld i skalet av det gamla.

Kristen anarkism har ofta varit militant ickevåldslig, men inte utan att problematisera denna övertygelse. Jag själv kallar mig våldskritisk och har upptäckt att jag står närmare den sekulära anarkismens inställning till våldskritik och utövning än vad jag först hade förväntat mig – oavsett vad Göteborgsposten vill få dig att tro.

Bör kristna ta militant avstånd till våld eller bör vi vara beredda att göra det nöden eller Guds kärlek till de fattiga kräver? Jag har länge funderat kring detta och Friendly fire collectives text blir värdefullt tankegods i den tankeprocessen. Tankarna och funderingarna får följa oss på vägen, men vi måste göra mer än filosofera.

Ensamvargens tid är förbi

Samla er

Vi är de vi har väntat på

En reaktion på ”Friendly fire collective: Gud kallar oss att störta härskarna från deras troner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.