Trym: #Kristnavarderingar 1: <3 Kristen underjord HBTQ?

En av de resor jag gjort i mitt kristna liv är min inställning till frågor om sexuell identitet, läggning, könsidentitet och uttryck. Från att ha fördömt homosexualitet som en synd, tycker jag idag att all romantisk kärlek är lika mycket värd. Tyvärr är det inte självklart att kyrkan är en trygg plats för personer som inte passar in i heteronormen, eller för den som vill leva i en relation som bryter tvåsamhetsnormen. Att kyrkan ofta upplevs som den minst trygga platsen för den som är normbrytande är faktiskt pinsamt.

För mig var det viktigt att en av mina bästa vänner kom ut, jag kunde inte ärligt säga att hen gjorde fel som attraherades av personer i sitt eget kön. Hens upplevelse speglade i mångt och mycket min som en angstig tonåring som försökte förlika mig med min egen sexualitet. Att delta i projektet Religion ❤ HBTQ gjorde att jag var tvungen att fundera länge och hårt på hur kyrkan egentligen behandlar den som går utanför samhällets normer för kön och sexualitet. Personer som lever under ett förtryck för bäst sin egen kamp, och gör det också inom kyrkan (se t.ex. organisationen EKHOs snygga hemsida www.ekho.se). Samtidigt ser jag ett behov av att en plattform markerar mot trångsynthet och ett välkomnande av alla människor, oavsett funktion eller preferens.

Jag tycker att Kyrkan ska vara en trygg plats för alla barn att växa upp i, otrygghet ska i alla fall inte komma inifrån församlingen. Jag vet att det inte är så och det finns många berättelser från personer som blivit djupt skadade på grund av upplevelser under sin uppväxt i Kyrkan. Det är ett faktum jag som kristen helt enkelt inte kan nöja mig med att acceptera.

Älskar kristen underjord HBTQ

Kristen underjord är ett uttryck för en längtan efter ett annat system, ett system där alla ska få plats. Vår kollektiva frihet beror av enskilda individers frihet, precis som att vår individuella frihet beror av vår kollektiva frigörelse. Kristen underjord är en spretig plattform och lever nu något slags zombietillvaro.

Samtidigt lever vi i en tid där förment #Kristnavärderingar kring t.ex. traditionella könsroller ställs i kontrast emot ett progressivt samhällsprojekt. Inte minst i den senaste tidens bajskalas till valrörelse. Utifrån en anarkistisk analys lär vi oss känna igen hur ett förtryck hänger ihop med ett annat. Att kritisera kapitalismens exploatering av arbetande människor och samtidigt vara otydlig med HBTQ-personers rätt att leva tillsammans med, älska eller vara vem de vill är ihåligt. Det är lika ihåligt som att säga att det inte spelar någon roll att cheferna tjänar 300 gånger så mycket som någon på golvet, så länge hälften av cheferna är kvinnor.

Jag tror inte att det gör så mycket för HBTQ-personers kamp att jag skriver den här texten, men för en kristen anarkistisk analys är det viktigt att peka på att Jesus alltid ställer sig på de förtrycktas sida. Använder vi kärleken som tolkningsnyckel blir det självklart. Att kritisera hierarkier och dominansstrukturer utan att tydligt ta ställning för inkludering av HBTQ-personer är hyckleri. Många kyrkor har omvärderat sina ställningstaganden, men det finns fortfarande kvar en tendens till diskriminering i många kyrkor och öppen fientlighet i vissa. Kyrkans uppdrag är att vara Jesus kropp i världen och att välkomna alla människor i radikal gemenskap. Det finns någonting i kyrkan som vi kristna tror att alla människor behöver. Att stänga ute människor på grund av att de väljer att leva med en person av samma kön som de själva är att beröva dessa människor den försmak av Gudsriket som kyrkan borde vara. Och stänger vi inte, i ärlighetens namn, då även ute Gudsriket ur gemenskapen?

Det går inte att påstå sig vara välkomnande och samtidigt vilja stänga ute en persons relationer från kyrkan. Transmän måste få vara manliga i kyrkan, transkvinnor kvinnliga, bögar och lesbiska måste få gifta sig, hålla handen och kyssas i kyrkan. Vem är kyrkan annars en plats för? Är vi inte tydliga med att det är okay att vara den en är så bidrar en till den smärta många kristna HBTQ-personer i onödan tvingats uppleva.

Men Bibeln då?

Det finns goda anledningar att anta att de fåtal bibelställen som talar om homosexualitet (så som 1 Mos 19, 3 Mos 18:22, 3 Mos 20:13, Rom 1:26-27) snarare handlar om övergrepp, eller har att göra med den kanske ännu mer problematiska bilden av maktrelationen mellan vad det innebär att vara man eller vad det innebär att vara kvinna i de gammaltestamentliga texterna.

I 3 Mos 18:22 när Gud säger till Mose att en man inte får ligga med en man som en man ligger med en kvinna kan detta härledas till hur relationen mellan män och kvinnor såg ut i den tid texten skrevs. En man och en kvinna ansågs befinna sig till på två olika maktplan. När en man låg med en man såsom han låg med en kvinna, då behandlades den ena mannen som en kvinna vilket ansågs förnedrande. (Det här tankesättet är ovanligt idag heller för den delen. De förekommer exempelvis frekvent i amerikanska fängelseskildringar, se t.ex. komediserien Oz).

HBTQ aktivisten och teologen Matthew Vines argumenterar för att det bibeln vänder sig emot snarare är dekadensen i exempelvis antikens Rom, där samkönade relationer ofta innebar övergrepp så som prostitution.

Det finns naturligtvis teologiska motargument mot båda dessa tolkningar. Tyvärr tänker jag att det finns skäl att anta att det finns en stark motivation att hitta sådana motargument, på grund av en spårbundenhet inom teologin. Och intelligenta människor kommer alltid att hitta bra argument. Den teologiska debatten om homosexualitet är kanske värd att föra, vilket också görs på gott och på ont. Samtidigt kan jag uppleva att mer energi inom kyrkan ägnas åt teologisk debatt än åt att praktisera kristen nästankärlek, det som Jesus ändå påtalade som det absolut näst viktigaste av allt (Mark 12:31). Vad hade Jesus valt i konflikten mellan dogm och person?

Med risk att bli allt för konsekvens-etisk tänker jag att kristnas uppgift måste vara att hela smärtan i världen, inte bidra med mer smärta.

En reaktion på ”Trym: #Kristnavarderingar 1: <3 Kristen underjord HBTQ?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.