Månad: september 2018

Trym #Kristnavärderingar 3: Stötta Israel?

Denna #kristnavärdering är den som för mig framstår som absolut mest snurriga. 2006 var jag i Israel/Palestina med en grupp från Svenska kyrkan. Vi pratade med Israeliska fredsorganisationer samt med kristna palestinska ungdomsgrupper. Resan lämnade mig med en känsla av att de Israeler som bor i landet naturligtvis måste kunna bo i landet, men att staten Israels diskriminering av palestinier, apartheidpolitik och frekventa övergrepp mot mänskliga rättigheter måste upphöra. Sedan dess har till och med islamistgruppen Hamas ändrat sin ståndpunkt och förklarat sig beredda att acceptera 1967 års gränser.

(mer…)

Annonser

Anna Ardin: Ja till livet och rätten till din kropp – om abortmotstånd utan förbud #kristnavärderingar 2

Ursprungligen publicerad 2009-10-20

Liv är heligt. Därför är jag emot abort. Just därför, och på grund av hur vår värld och vårt samhälle ser ut idag samhälle ser ut idag så kan vi aldrig, inte på någon plats förbjuda enskilda kvinnor att göra abort. Det vi måste göra är att ta det politiska ansvaret för att göra det onödigt att abortera. Minska de oönskade graviditeterna och stärka kvinnors rättigheter.

Vi kan inte på något sätt moraliskt försvara att unga, fattiga tjejers liv förstörs för att vi som samhälle tvingar dem som individer att bära resultatet av vår gemensamma moral. Abortförbud i ojämställda, ojämlika länder är förmodligen den grövsta formen av dubbelbestraffning mot kvinnor.

(mer…)

Trym: #Kristnavarderingar 1: <3 Kristen underjord HBTQ?

En av de resor jag gjort i mitt kristna liv är min inställning till frågor om sexuell identitet, läggning, könsidentitet och uttryck. Från att ha fördömt homosexualitet som en synd, tycker jag idag att all romantisk kärlek är lika mycket värd. Tyvärr är det inte självklart att kyrkan är en trygg plats för personer som inte passar in i heteronormen, eller för den som vill leva i en relation som bryter tvåsamhetsnormen. Att kyrkan ofta upplevs som den minst trygga platsen för den som är normbrytande är faktiskt pinsamt.

(mer…)

Rasmus: En predikan

Igår (söndag) höll jag en predikan i kyrkan som jag går till och jag tänkte att jag skulle dela med mig den här i textform. Predikan avslutades med att församlingen fick sätta sig i grupper om tre och diskutera frågorna i slutet av texten. Det är lite svårt att dela upp er läsare i grupper om tre, men ni får gärna använda kommentarsfältet till era tankar istället.

Jesus manifest

16Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, 17och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: 18Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19och förkunna ett nådens år från Herren. 20Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. 21Då började han tala till dem och sade: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.” Luk 4:16-21

Varför är vi kristna, och vad innebär det att följa Jesus? Det är frågor som jag brukar gå och fundera på rätt ofta, framför allt den senare om vad det innebär att följa Jesus. Hur lever jag som en lärjunge till Jesus idag, 2000år efter att han gick här i fysiskform. Men även den första frågan är viktig, varför är vi kristna? Ganska ofta, speciellt i olika frikyrkor, har jag upplevt att vi strävar och jobbar mycket för att människor ska bli frälsta. Vilket är helt okej, men väldigt ofta känns det som att det är det enda målet. Nu är den personen frälst då satsar vi på nästa! Men är inte tron mycket mer än ”bara” frälsning. Den bild jag får när jag läser Jesus och evangelierna är att han vill att vi ska följa honom och göra som han gör. Så hur gör vi som han gjorde för 2000år sen idag? Jag tror att om vi ska få reda på det så måste vi samtala och diskutera de frågorna med andra kristna, jag tror att vi behöver ta reda på vilket sammanhang och i vilken situation texten befinner sig och hur vi omvandlar det till att gälla idag. Och jag tror att vi måste prova att agera ut det vi kommer fram till.

När Jesus började sin offentliga bana så börjar han med att säga att han har kommit för att frambringa ett glädjebud till de fattiga, att förkunna befrielse för de fångna, syn förde blinda, att ge de förtryckta frihet och för att förkunna året som Herren valt.

Året som Herren valt, syftar på jubelåret i 3 mos 25, som vad jag vet tyvärr aldrig har genomförts, men där tanken var att vart 50 år skulle vara ett friår då alla skulle få tillbaka sin egendom och komma tillbaka till sin släkt och ett år då man skulle utropa frihet till alla invånare i landet. (och ni skall helga det femtionde året och utropa frihet åt alla invånare i landet. Det skall vara ett friår för er: var och en skall få tillbaka sin egendom och få komma tillbaka till sin släkt. 3 mos 25:10)

Det är med de här orden som Jesus väljer att framträda offentligt. Så vad säger det då till oss idag? Om Jesus kom för att befria de fånga, ge de förtryckta frihet, syn för de blinda och förkunna året som Herren valt, hur påverkar det då oss idag som lärjungar. Hur lever vi ut det som Jesus kom för att göra?

Vad innebär det att vara kristen?

Hur lever vi det som Jesus läser i sitt manifest?

Hur gör vi tron mer praktisk/agerande?

Trym: Ödesvalet

På Kristen underjord har valfrågan diskuterats många gånger. Det är en röst som betytt mycket för mig i ett samhälle där vikten av röstande är närmast religiös i sig. Inom statsvetenskapen finns en diskurs kring att demokrati är hegemonisk när demokratin är det enda accepterade spelet. I Sverige är det lagligt att kritisera det nuvarande demokratiska systemet men den kritiken tas sällan på allvar oavsett från vilket håll den kommer. Att däremot välja att röststrejka lyfts däremot fram på ett svek och samhällsförräderi.

(mer…)