Trym: På väg mot en Gudsrikes-centrerad kristendom. Inspired av Rachel Held Evans

Appropå sina försök att ge upp vanan sa en vän till mig att den som inte någon gång försökt sluta röka inte är beroende på riktigt. Likaså kan jag ibland undra om den som inte gått igenom tvivel kring sin religiösa övertygelse egentligen tar sin tro på allvar. Rachel Held Evans beskriver i sin bok Inspired hur hennes kristna resa fick ta en annan väg än den okritiskt evangelikala när hon började upptäcka bibelberättelsernas blodiga baksida. Hur kan en exempelvis förhålla sig till berättelser som den i Josua 6:1-27 om staden Jeriko. Gud låter stadens murar rasa, sedan bränns staden och allt som finns i den ner (vers 24). Bara Rachav och hennes familj får leva (vers 25). Läs: Alla andra blev mördade av Israelitiska krigare, troligen innebrända i sina hus. Hur förlikar vi den här bilden med att Gud är god? Inspired låter oss följa med Held Evans på hennes resa till en fördjupad förståelse av den bibliska berättelsen.

Genom boken visar Held Evans hur hon gått från att se bibeln som en manual för livet, till att se den som ett politiskt manifest och vidare, till att se bibeln som en samling berättelser. Berättelser skrivna för sitt sammanhang i sin tid utifrån erfarenheten av samma Gud jag vill lära känna. Hon skriver enkelt och engagerat. För mig som snart är förälder är det också roligt att läsa om en förälders tvivel och för mig som cisman är det givande att läsa en så pass personligt skriven bok som Held Evans. På samma sätt som Held Evans beskriver hur hennes förståelse av bibeln fördjupats av mötet med personer med könsöverskridande erfarenheter och identiteter.

Anledningen till att jag läst boken är mina egna tvivel kring hur bibeln används. Vi vet att vi behöver läsa bibelverser i sitt textsammanhang. Ändå används ofta lösryckta bibelverser för att legitimera diverse motstridiga ståndpunkter. Vi tror att bibeln är inspirerad av Gud och vissa i den världsvida kyrkan tror att bibeln är direkt dikterad av Gud. Samtidigt innehåller bibeln både fel och självmotsägelser. Det går att hitta fina tankekonstruktioner och att bortförklara det mesta, men jag tycker inte att det känns varken trovärdigt och ärligt. Held Evans tar istället tjuren vid hornen utifrån frågeställningen kring hur vi kan förstå bibeln med vetskapen om dessa motsägelser och fel. Och hon sätter sin tro på spel i processen.

Ett exempel som är extra problematiskt för Kristen underjord är detta:

Jesaja 2:4

Han skall döma mellan folken,

skipa rätt bland alla folkslag.

De skall smida om sina svärd till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

Folken skall inte lyfta svärd mot varandra

och aldrig mer övas för krig.”

Joel 3:9-10

Detta skall ni ropa ut bland folken:

Invig er till krig,

båda upp kämparna,

låt alla krigare samlas och dra ut!

Smid om era plogbillar till svärd,

era vingårdsknivar till lansar!

Den svage skall känna sig som hjälte.”

Det som går förlorat i Held Evans läsning är den systematiska teologin. Att försöka systematisera hela den bibliska boksamlingen leder till krystade läsningar som inte håller när en väl släppt behovet av att ha en systematisk teologi. Bibelböckerna är skrivna av olika människor, i olika tider och i olika sammanhang. De är till och med skrivna i en rad olika genrer. Vad de har gemensamt är att de inspirerats av mötet med en och samma Gud (och kanoniserats i en och samma process).

Att läsa böckerna utifrån det sammanhang de skrevs eller sammanställdes i, i ljuset av de frågor böckerna är tänkta att ställa eller besvara är väldigt mycket jobbigare. Projektet att systematisera en teologi utifrån detta blir oerhört mycket svårare, om ens möjligt. Samtidigt blir resultatet mer trovärdigt och förhoppningsvis leder det fram till en bättre teologi i slutändan. Jag tycker mig se embryot till en sådan i Inspired.

När Jesus berättar om de goda nyheterna gör han det främst i termer av ”Guds rike”. […] I de synaptiska evangelierna förekommer varianter av frasen ”Guds rike” 82 gånger. […] Författare som N.T. Wright har visat att det är viktigt att förstå [denna terminologi] som Guds vilja och styre. Frigjort på jorden genom Jesu liv, död och uppståndelse. […] Inte som ett fjärran paradis fyllt av kroppslösa själar.” (Citaten är fritt översatta av mig)

Held Evans skriver att det är ett mysterium hur Guds rike, eller Guds dimension ska förstås, samt att Jesus favoritsätt att beskriva det på är genom berättelser eller liknelser.

Guds rike är som en skatt begraven i en åker. Den som upptäcker skatten säljer allt hen äger för att köpa åkern. Vad har hen att förlora?

Guds rike är som jästen som en människa tar och blandar med tre mått mjöl tills allt är utjämnat.

Det är som vete som växer bland ogräsen, nätet som fångar ett överflöd av fiskar. Pärlan som växer i ett musselskal.

Jesus lärde oss att guds rike är här. Närvarande men dolt. Immanent och transcendent. Det är här ibland oss, bortom oss. Nu men ändå inte. Det tillhör de fattiga, fredsmäklarna, de ödmjuka och dem som hungrar och törstar efter Gud. Det sprids, inte genom kraftfullhet och militär makt utan genom nåd, vänlighet och ödmjukhet. I detta rike kommer de sista bli de första och de besuttna kommer sist.”

I kyrkan får Jesus ofta rollen som en deus ex machina. Det ända som spelar roll var att Jesus dog för våra synder på korset.” För att överbrygga klyftan mellan Gud och fallen mänsklighet. Held Evans menar att detta är en förenkling av bibelberättelsen. ”Jesus kom inte bara för att dö. […] han kom för att undervisa, hela, berätta berättelser, protestera, göra aktioner och beröra människor som är oberörbara och äta med dem som inte var välkomna i matsalarna. […] Hans liv och undervisning visar oss vägen till befrielse”.

I min läsning av Rachel Held Evans bok ser jag spåren till en Gudsrikesfokuserad kristendom. En religiös livsåskådning som bär en revolutionär världsbild (ideologi). En teologi som inte bygger på krystade system utan på berättelser om frihet och rättvisa för dem som världen fortsätter glömma bort. Inspired tecknar konturerna till en berättelsebaserad teologi där kärleken är tolkningsnyckeln. Det är en teologi som också jag vågar hoppas och tro på.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.