Trym: Har bibeln fel?

De nytestamentliga böcker kom till genom ett slags dialektisk konsensusprocess. Alla röster fick säkert inte höras i den processen, men resultatet blev ändå att de böcker som användes mest i församlingarna blev de som kanoniserades och sammanställdes till nya testamentet. Jag tycker att det här känns bra att veta. Det var inte någon enskild biskop som bestämde utan flera kyrkliga rörelser som bestämde gemensamt. Min tro är också att Gud vägledde den processen. Inte genom att zappa alla som inte tänkte rätt med blixtar från himlen, utan på det sätt som Gud vägleder, utifrån våra individuella behov. Oftast genom inspiration och genom att visa vad vi kan lära oss av varandra och genom våra erfarenheter.

När jag läser bibelböckerna känner jag att de som skrivit dem varit med om någonting speciellt som de vill förmedla. Den erfarenheten kan en tro på eller inte. Men så länge bibelförfattarna inte rakt ut hittat på eller ljugit kan ingen ta ifrån dem de upplevelserna.

Bibelns radikala budskap inspirerar. Det berättar om en upprättande rättvisa och en annorlunda ordning mellan människor, om att universums mäktigaste varelse odelat står på de svagas och förtrycktas sida och vill vända upp och ner på alla hierarkier. Om att allt lidande en dag ska ta slut. Detta är hoppfulla budskap.

Samtidigt finns det andra budskap i bibeln som förmedlar motsatsen. Dömande utsagor om att kvinnor inte ska höras i församlingen (1 Kor 14:33), profeter som kallar fram björnar som dödar barn (2 kung 2:35) och israelisk etno-nationalism samt folkmord (5 mos 20:16).

Bibeln är inte en enhetlig skrift utan en samling av en mängd olika texter, från olika tider och skrivna av olika människor. Ändå är en vanlig invändning mot nytolkning att det inte går att välja enbart vissa delar av bibeln och förneka andra. Frågan som då dyker upp är hur vi då ska kunna veta att någonting av det som står i bibeln är sant? Det krassa svaret på den frågan är att det kan vi inte. Vi kan bara tro.

När Paulus skrev att vi bör underordna oss makteliten (rom 13:1) så skriver Paulus i ett sammanhang där han tror att Jesus inom mycket kort tid ska komma tillbaka till jorden. Exakt hur lång tid vet ingen, men att kalla 2000 år för en mycket kort tid är långsökt. Ofta går det att läsa bibelställen i ljuset av sammanhanget och förstå att andemeningen inte är repressiv. Samtidigt undrar jag om det inte i vissa fall är mer rimligt att öppna upp möjligheten att Paulus och andra bibelförfattare helt enkelt hade fel?

Paulus upplevelse av Guds närvaro och omvändelse är mäktig och en inspiration för många som hittar ett nytt liv genom en kristen tro. Samtidigt var Paulus också enbart en människa som förklarade sina upplevelser. Jag tror att Gud vägledde Paulus skrivande. Men det betyder inte allt Paulus skrev är felfritt.

Hur ska vi förhålla oss till bibeltexten om vi inte kan lita på att det som är inspirerat av en allsmäktig Gud i varje läge är absolut sant? Jag tänker att vi kan läsa bibeltexten i tro. Vi kan själva be om Guds vägledning i läsningen och jag tror också att Gud vill att vi vägleder varandra. Precis som när bibeln skrevs kan vi ägna oss åt en dialektisk konsensusprocess när vi försöker hitta en gemensam förståelse av bibeln. Detta gör vi genom att be, diskutera och samtala med varandra om texterna. Men i den processen tycker jag också att vi bör ta in vilken konsekvensen blir av den läsning vi gör i den processen.

Jesus själv har ju faktiskt gett oss ett par väldigt fina glasögon att använda som måttstock.

Matt 22:34-40

När fariséerna fick höra hur han hade gjort sadducéerna svarslösa samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

Vilka konsekvenser får vår läsning för de som idag lider under olika typer av förtryck?

  • För personer som rasifierats eller nekas legal uppehållsrätt i landet vi lever i?
  • För personer som inte passar in i de ramar och normer samhället bär för hur en person ska vara, älska eller leva?
  • För personer som lider av utbrändhet och upplever ett förfrämligande på grund av marknadslogikens produktionsvillkor?
  • För oss själva i vår strävan efter gemenskap och överlevnad i den sen-kapitalistiska ödemarken?

Min tro är att Gud vill att vi tillsammans med Henom tar ansvar för den läsning vi gör och alltid strävar att fördjupa vårt lärjungaskap och att allt närmare leva efter den måttstock Gud gav oss genom Kristus Jesus.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.