Månad: september 2014

Alice: Psalmsångarnas rättegång

Bakgrund —> http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article19581414.ab

”Varför lydde ni inte order?” Åklagarens fråga till de åtalade är logisk. Svensk lagstiftning kräver att vi lyder polismans order, så varför vägrade de kristna psalmisterna att flytta sig från sin plats på vägen den första maj 2014?

Svaret är komplicerat och busenkelt samtidigt – precis som så mycket annat heligt dårskap i den kristna tron. Psalmisterna ville möta hatet med kärlek och bön precis så som bibeln uppmanar oss att göra. Därför valde de att slå sig ned på gatan i en ring, sjunga och fira gudstjänst. I en offentlig miljö sjunga och be till den Gud som skapat och älskar allt levande. Sjunga om Jesus kärlek och hopp. Be om förändring och befrielse från den ondska som finns i allas våra hjärtan. De anklagades för att störa den allmänna ordningen men uppger själva att hela deras agerande syftade till att upprätthålla eller återupprätta den allmänna ordningen och sprida frid och fred på den plats där de befann sig. När de ombads att flytta på sig så valde de att vägra. De ville istället hindra marschvägen och skulle allra helst velat bjuda in nazisterna till sitt Gudstjänstfirande och se deras hjärtan förvandlas. De såg den nazistiska propagandan som ett hot mot samhället och framförallt mot de grupper som hotas av den nazistiska ideologin. De ville solidarisera sig med samhällets minsta.

”Det är min kristna övertygelse som driver mig”. Det var alla de fem åtalade tydliga med. Mikael Risenfors läste från Romarbrevet 12:9-12 och Lukasevangeliet 6:27-28 och förklarade sin medverkan i aktionen utifrån dessa ord. Orden från de åtalade gav många av åhörarna gåshud. Mattias Irving påminde oss om vilka grunder som den nazistiska ideologin vilar på, teorin om det eviga kriget där människan med våld kämpar för att optimera människosläktet. Survival of the fittest. Långt från vad Jesus lär oss om hur de mista blir de största i Riket.

Försvarsadvokaten lyfte frågan om varför SvP fick demonstrationstillstånd överhuvudtaget. Deras ideologi är grundad på läran om den vita rasens överhöghet (de vill inte att människor med utomeuropeiskt ursprung ska få tillgång till några maktpositioner överhuvudtaget exempelvis). Advokaten påtalade den värdeförskjutning som skett i rättsväsendet där en ökad acceptans för nazistiska utspel har växt fram och uppmanade på detta sätt indirekt rätten att ta med detta i beräkningen och inte ta lätt på brott som handlar om hets mot folkgrupp.

Den 1 oktober kommer domen som kunngör hur det svenska rättsväsenden kommer behandla psalmisternas fall. Åklagaren vill få det till 30 dagsböter och vi får se hur det går. Med det viktigaste är inte huruvida psalmisterna blir frikända eller inte. Det viktigaste är vad resultatet av denna rättegång blir, och förhoppningsvis kommer den leda till att nazismen och hets-mot-folkgruppsbrotten från högerextremt håll tas på allvar och förbjuds.

Var med oss i bön, aktion och opinion för att detta ska kunna ske. Det Rike som finns inom oss är för vackert för att få stanna kvar i våra hjärtan. Det måste ut på gatorna i ord och handling, för människors och samhällets räddning. Som salt.

Jesus är Herre!

Psst!
P3 verkligheten var där och spelade in håll utkik efter ett nytt program nästa onsdag!

Annonser

Rasmus: Varför jag väljer att inte rösta i valet!

Som nog de flesta vet så är det val till riksdag, landsting och kommun på söndag. Jag har under de senaste åtta åren funderat kring det här med att rösta och om det är förenligt med ett kristet levande. I valet 2010 valde jag att enbart rösta i riksdagsvalet. Dels för att jag inte ville se att sd skulle komma in i riksdagen och dels för att jag var för dåligt insatt i kommun- och landstingsvalen. I det kommande valet har jag istället valt att helt låta bli att rösta. Anledningen till att jag väljer att inte rösta är för att jag inte ser hur det är förenligt med byggandet av Gudsriket. Gudsriket tror jag är en plats där fred, rättvisa och jämlikhet råder, det är en värld utan gränser där alla är välkomna och älskade. Jag vet att många tycker att det låter som en utopi och det kanske det är. Men jag strävar ändå efter att den platsen, som Jesus predikar om, skulle komma hit till jorden idag. I den strävan så tror jag mål och medel är lika viktiga. Vill vi bygga ett samhälle där fred råder så kan vi inte använda oss av våld. Dagens demokratiska samhälle bygger på våld och hot om våld. Vi har två våldsapparater som upprätthåller systemet genom ett våldsmonopol. Jag pratar alltså om polisen och militären. Eftersom jag vill följa Jesus och vara med i byggandet av Gudsrike så kan jag inte använda mig av våld. Där av kan jag inte heller ge mitt medhållande (genom att rösta) till ett system som bygger på våldsanvändning.

Jag väljer även att inte rösta för att genom att rösta så ger jag en person/parti möjlighet att få makt över andra människor. Jag tror att mänsklig makt alltid korrumperar, oavsett politisk hållning. Att då delta i en process som leder människor fram till att styra över andra och som alltid i slutändan leder människan till något sämre, känns inte moraliskt riktigt. Dessutom så bekänner jag endast en herre över mitt liv, Jesus Kristus! I och med att jag bara bekänner en herre, så känns det rent ut sagt dumt att försöka rösta in någon annan att bestämma, när jag antagligen ändå inte kommer att följa hens lagar och regler när dessa går emot Jesu kärlekslag.

bild(1)

De här två argumentet för att inte rösta är de som är starkast för mig just nu. Som jag skrev i början så har det varit en ganska lång process för mig att komma fram till det här beslutet och alltså är det mer än det som står ovan som har spelat in i mina funderingar. Att inte rösta är egentligen bara en väldigt liten del i vad jag tänker kring vad det innebär att vara kristen, men ack så angelägen i dessa tider. Dessutom är det många vänner, släkt och bekanta som undrat hur jag tänker när jag säger att jag inte ska rösta. Hoppas det här har varit till hjälp med att förstå mina tankar. Jag fortsätter gärna samtalet i kommentarsfältet. Delta gärna med dina tankar!

Vad tänker du kring att rösta? Har du nån gång funderat på att inte rösta?

Panelsamtal om kristen anarkism, utomparlamentarisk aktivism och ickevåld

I torsdags talade jag (Micael) och Alice på Örebro Missionsskola om kristen, utomparlamentarisk aktivism och anarkistisk teologi. I panelsamtalet eller vad man nu ska kalla det pratade vi om hur vi följer Jesu bud om att älska våra fiender och vända andra kinden till (Matt 5:38-44), hur vi ska lyda Gud mer än människor (Apg 5:29) och hur Jesus säger åt oss att vi inte ska härska som denna världens kungar och presidenter utan istället tjäna varandra (Matt 20:25-26). Vi fick även svara på frågor om hur vi tolkade Romarbrevet 13 och hur vi såg på Gamla Testamentets krig. Se och njut!

örebro