Micael: När aktivismen blir en avgud

I tre och ett halvt år har jag propagerat för att förena tecken och under med fred och rättvisa, och bland kristna är det framför allt två grupper som argumenterar emot: karismatiker som tycker att kristna kan/ska vara rika och delta i krig, samt kristna aktivister som är kritiska till karismatik och evangelisation. På senaste tiden har jag bekymrat mig mer och mer för den senare gruppen.

Medan de politiskt konservativa karismatikerna promotar en livsstil och ideologi som i slutändan är skadlig för folk, har de ändå en passion för Gud och Hans Ord, vilket blir en gemensam grund för oss när vi diskuterar.  Flera ickekarismatiska aktivister som jag stött på visar dock tidvis på ett ganska motsägelsefullt beteende – medan man ofta och gärna pekar på hur viktigt fred och rättvisa är i Bibeln, hävdar man ibland saker som är exegetiskt orimliga i sin strävan att visa att tecken och under inte är mycket att komma med.

Jag har hört vissa som hävdar att de tidiga kristna inte ansåg att änglar var de andliga varelser som vi förknippar dem med, vilket inte är sant (Hebr 1:14).* Jag har hört andra hävda att Bibeln aldrig säger att Jesu födelse var en jungfrufödsel, vilket inte heller det stämmer (Matt 1:18, 23). Jag har hört folk argumentera för att Jesu matunder kan förklaras med att folk hade med sig egen mat, vilket inte alls går att visa exegetiskt (Matt 15:32, 36, Joh 6:11-14). Och så är det naturligtvis många som hävdar att man är trolös om man ber om under, att Evangeliet sprids bäst i goda gärningar och inte genom mirakler, att Andens gåvor inte längre finns, och så vidare.  

Vissa förnekar till och med Jesu gudomlighet i jakten på ickekarismatisk teologi. Häromdagen skrev en kille i en facebookgrupp om kristen anarkism som jag är med i, att Jesus var en människa som vi som aldrig använde sig av de gudomliga och messianska epitet andra senare hade klistrat på Honom, ”Människosonen” var den titel Han själv använde för att betona sin mänsklighet.** Jag var den enda i gruppen som argumenterade emot detta. Vid sådana tillfällen tycker jag det blir väldigt uppenbart att aktivismen nästan blivit en avgud som har högre auktoritet när vi utformar vår teologi än vad Bibeltexterna betyder i sin kontext. Betyder detta att ”för mycket” aktivism är dåligt? Absolut inte! Men den får aldrig ersätta andligheten.

Det är knappast på grund av Bibelstudier de har kommit fram till att mirakler är oviktigt, för då skulle de inte ha så dåliga exegetiska argument, utan det är i regel att de har sett all skit och lurendrejeri i den karismatiska rörelsen och i vissa fall varit med om det själva. Vad de behöver är goda exempel på sund karismatik som förenas med fred och rättvisa. Det var detta som gjorde att den kristna aktivisten Bob Ekblad började omfamna Andens gåvor för några år sen. Han insåg att det inte är gåvorna i sig som gör att amerikanska pingstvänner blir urflippade republikaner utan att de inte har omfamnat hela pingsten.

Igår läste jag i Bobs bok A New Christian Manifesto som tar upp hur man förenar karismatik och aktivism. När han besökte Iris Ministries i Mozambique skulle han ut på outreach på landsbygden tillsammans med en pastor som hette Juma. De samtalade med varandra inför resan och Bob förstod snart att Juma hade varit kristen i sex år och pastor i fem, och under denna tid hade han grundat 25 församlingar. Han hade också uppväckt sin dotter från de döda.

Hon hade haft cerebral malaria under en lång tid, och en dag dog hon medan hon var bunden kring sin moders rygg på marknaden. När familjen gjorde den hemska upptäckten lade de henne i hennes säng och samlade alla kristna de kände för att be. Efter flera timmar vaknade hon till liv. Hennes malaria var spårlöst försvunnen och fem år senare, när Bob träffade Juma, hade den inte kommit tillbaka.

I den anarkistiska facebookgruppen hade jag skrivit om vikten av att förena aktivism med karismatik, varav en kille invände att de hungriga knappast ville ha mirakler utan snarare en smörgås. Jag invände att de inte står emot varandra utan tvärtom behöver varandra, och så nämnde jag en annan pastor i Iris Ministries, Surprise Sithole, som betjänar de fattiga och har uppväckt åtta från de döda. Killen jag diskuterade med skrev sarkastiskt ”Bara åtta? Har den här Surprise-killen ett jobb som hindrar honom från att uppväcka fler? Verkar vara lite låg produktivitet.”

Jag kom att tänka på ett blogginlägg av Anton Johnsson där han pekar på det ironiska i att de kristna som ofta talar sig varma om att ha de fattigas perspektiv i teologin ofta negligerar att största delen av världens fattiga kristna är passionerade karismatiker. Min anarkistiske vän drog sig inte för att först hävda att de fattiga inte bryr sig om mirakler för att sedan förlöjliga att en afrikansk pastor menar sig ha uppväckt åtta personer från de döda.*** Jag skulle efterlysa för det första en större ödmjukhet och lyhördhet bland många kristna aktivister, för det andra en mer genomtänkt och konsekvent bibeltolkning, och för det tredje en hunger efter Andens gåvor i överflöd (1 Kor 14:12). Andens frukt är kärlek, glädje och frid. Andens gåvor är helande, profetia och tungotal. Det är en och samme Ande, som gör oss till effektiva aktivister och kärleksfulla karismatiker.

*Det är inte mitt syfte att här gå in på någon djupare diskussion kring varför jag inte tycker dessa teorier är hållbara, varför jag bara slänger ut enstaka bibelverser som jag tycker bäst motsäger dem. Det kanske uppfattas som korthugget men jag tyckte det var bättre än att inte ha någon referens alls.

**Denna tankegång missar att Människosonen var ett begrepp hämtat från Daniels bok för att beskriva Messias (Dan 7:13-14), plus att Jesus själv bekände flera gånger att Han var Messias och Guds Son (Matt 16:16-17, Luk 24:46-48, Joh 17:1-5).

***Givetvis sätter jag inte likhetstecken mellan fattig och afrikan, och faktum är att Surprise idag som heltidsanställd samfundsledare i Sydafrika snarare tillhör medelklassen, men hans uppväxt i Mozambique och Malawi präglades av stor fattigdom och det var då många av mirklerna skedde (jag rekommenderar hans bok Rösten i natten, Gospel Media). Pastor Juma å sin sida är bonde och lever mycket enkelt.

Annonser

5 reaktioner på ”Micael: När aktivismen blir en avgud

 1. (Denna kommentar var tidigare postad på facebook, men såg att min gamla hemblogg tagit upp den så ville jag posta min kommentar här med Men nu med tillägg.)

  Alltså jag stöter på folk i många facebookgrupper som sprider villoläror men gör inte det till ett mönster för min syn på t.ex. katolska kyrkan.. blir det inte lite väl svepande i ditt inlägg om dessa aktivister där det sprids villoläror. jag skulle ju kunna skriva samma inlägg om karismatiker som inte verkar läsa bibeln alls osv utifrån vad jag mött.

  är inte risken med detta att du beskriver AKTIVISTER på ett sätt och KARISMATIKER på ett annat, så bevarar du snarare än bekämpar den uppdelning både du och jag vill ha bort?

  TILLÄGG:

  Jag upplever inte att du i din text får fram ”när aktivismen blir an avgud” som en särkilt konstruktiv grej, istället målar du upp en bild av en kristen villoläre aktivist som du sätter ihop av olika erfarenheter från skilda sammanhang och personer. Du nyanserar inte bilden genom att prata om det som en ”inom-aktivitistisk” debatt utan målar upp just aktivismen som ett sammanhang med fara i sig.

  Du skulle kunna ha nyanserat bilden genom fler exempel.

  Som jag skrev ovan, jag skulle kunna skriva ett blogg inlägg om ”När karismatiken blir en avgud” och sedan bygga den på lösa personers teologier. Det skulle varken hjälpa att förena karismatik och aktivism eller ens vara konstruktivt eftersom man inte debatterar direkt med en viss idé eller teologi.

  Istället tror jag du ger aktivist-kritiska grupperingar mer vatten på sin kvarn.

  1. Hej Elof!

   Jag förstår din kritik, det finns en risk att man kan få det intrycket om man läser lite snabbt. Om man läser noggrant hoppas jag det syns att jag inte talar om aktivister generellt utan om ickekarismatiska aktivister, och jag nämner aldrig ordet ”villolära” utan argumenterar för att jag tycker de har dåliga argument när de kritiserar karismatiken, som i vissa extremfall innebär att de förnekar centrala trosläror. Jag argumenterar aldrig för att detta är något kännetecknande för kristna aktivister eller att aktivism i sig uppmuntrar ”villoläror” (eller antikarismatik).

   Att karismatik kan bli en avgud är enligt mig inte så kontroversiellt att säga, faktum är att det är riktigt många som sagt det. När mirakler värderas högre än ortodoxi eller ortopraxi kan mycket gå galet, som när helandeevangelisten William Branham förnekade treenigheten och undervisade om rasbiologi, eller när Oslo Vineyard var nära på att förvandlas till en New age-sekt. Bland de karismatiska sammanhang jag rör mig finns det dock en medvetenhet om osund karismatik vilket jag tycker är väldigt bra. Det jag gör ovan är att jag vill få oss att tänka lite över hur man kan undvika osund aktivism.

   Frid!

 2. jag förstår din frustration och har själv inte kommit i kontakt med dem du skriver om i inlägget, men jag funderar på, precis som elof, om du inte skjuter dig själv i foten när du skriver ”Betyder detta att ”för mycket” aktivism är dåligt? Absolut inte! Men den får aldrig ersätta andligheten.”
  varför kan inte aktivism var andligt? jag upplever att det är lika andligt och karismatiskt att vara vegetarian eller stå framför polisbilar som att sjunga lovsång eller be för sjuka. fast på olika sätt. varför skulle det inte vara det?

  1. Hej Maja!

   Då är vi helt överens 🙂 Den karismatiska rörelsen har ibland missat att de bibliska karismerna i Rom 12 och 1 Kor 12 inte bara är tungotal och helande utan även att hjälpa, ge till de behövande och att vara barmhärtig. När vi uttrycker Andens frukt, visar kärlek och sprider fred och rättvisa är detta definitivt en andlig handling, ett resultat av Guds Ande.

   Låt mig förklara med meningarna du citerade. Som jag skrev till Elof ovan har jag fått höra ganska många gånger att karismatiken kan bli en avgud, och inte sällan har jag blivit uppmanad att inte fokusera så mycket på tecken och under. Men jag är övertygad om att karismatiken blir en avgud per automatik för att man ber om och talar mycket om mirkler. 1 Kor 12:14 säger att vi ska sträva efter Andens gåvor i överflöd, och det är knappast en uppmaning till avguderi.

   När jag reflekterade över detta kom jag fram till att det inte är miraklerna i sig som är problemet, utan när dessa ersätter andra aspekter i det kristna livet uppstår problem. När man värderar dem viktigare än sund doktrin eller goda gärningar, då får man halva pingsten. Lösningen på osund karismatik är inte mindre andliga gåvor utan mer, för mirakler i sig motverkar inte doktrin eller aktivism, det är när de ersätter dessa det blir fel.

   Samma tankegång applicerar jag på aktivism ovan. Risken för ”villoläror” eller brist på karismatik ökar inte ju mer man arbetar för fred och rättvisa, för man kan inte vara ”för mycket” aktivist i Guds Rike. Problemet är när aktivismen ersätter detta och betraktas som viktigare. Som sagt håller jag med dig om att aktivism är en andlig handling, men jag har sett aktivister som ibland talar om andlighet som något negativt. Som argumenterar för att änglar inte är andliga, att frälsningens sociala dimension är viktigare än den andliga, att Guds Rike är naturligt och inte övernaturligt, och så vidare. Om du inte stött på detta blir det förstås svårt att förklara, men min poäng är inte att andlighet och aktivism ska delas upp utan att det är när de delas upp och sätts i prioritetsordning som det blir problem.

   Gud välsigne dig!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.