Rasismen breder ut sig

Strax innan jul blev en man ihjäl sparkad i Ludvika av några invandrarkillar. Tyvärr har det lett till att SMR (Svenska Motståndsrörelsen) har fått ett starkare fäste i just Ludvika, men även ett uppsving i andra delar av Dalarna. Så i vinden av SMRs framgångar så anordnade Dalarna mot Rasism en manifestation i Ludvika förra lördagen (28/1-12). Efter manifestationen samlades flera av deltagarna i folkets hus för att diskutera kring rasism. Efter en timme ungefär så dök ett tiotal personer från SMR upp och försökte tränga sig in i lokalerna med knivar och flaskor (Enl. folk på plats). Daniel Riazat, en av initiativ tagarna för Dalarna mot Rasism blev träffade i huvudet av en flaska.

Varför skriver jag om det här då?

Jo för det är inte bara i dalarna som rasismen utbreder sig. Den gör det tyvärr i hela Sverige. Det är ett problem och ett faktum som vi måste inse. Jag trodde inte att rasismen kunde få en sån utbredning som den fått idag. Inte när vi vet så mycket om vad som hände under bl.a. andra världskriget. Men nu när vi kan se att rasismen ökar så kan vi inte längre stå still och inte göra något. Kärlek och kunskap om alla människors lika värden måste spridas. Möten mellan kulturer måste ske och rädslan för det okända och främmande måste bort. En del menar att ju mer uppmärksamhet rasisterna får i media desto fler blir dom. Kanske är det så, men om vi inte får reda på att det finns rasism i samhället så kan vi inte heller göra något åt den.

Så våga stå upp för allas lika värde. För trots allt så är vi alla människor, och det spelar ingen roll vart vi kommer ifrån, vart vi bor, vad vi har för kön, religion, nationalitet eller sexuell läggning. Alla är vi människor och alla har vi rätt att leva i ett land utan krig och förföljelser.

Så låt oss gå ut och sprida Jesu fred och kärlek i samhället!

Annonser

5 kommentarer

 1. Det är också viktigt att man i detta vänder sig både till svenskar och invandrare. Detta då rasismen troligen är lika utbredd på bägge håll. En obalans i bemötandet kan nog förvärra problemen och ytterligare förstärka känslan av att olika grupper inte har samma människovärde.

  • Absolut, jag vänder mig till alla människor i mitt inlägg. Kanske mest till kristna. Men det här är en fråga som är viktigt för alla. Sen har inte jag märkt av att det finns ett lika stort hat mot svenskar från invandrar håll som det finns hat från svenskar mot invandrare. Fast så bor inte jag i nått jätte invandrartätt område heller.

   Men som du skriver så är det viktigt att det finns en balans och ett lika bemötande från båda sidorna. Även om jag ser oss alla som människor snarare än ”svenskar” eller ”invandrare”

   Frid!

  • Jag är tveksam till uttrycket ”lika utbredd på bägge håll”, av flera skäl:
   -Dels finns det inte två håll, ”invandrare” är inte en enhetlig grupp med gemensam kultur och värderingar.

   -Som jag ser det finns det en förtryckande struktur här som har flera aspekter. Dels finns det ett förtryck där vita européer privilegieras, och dels finns ett förtryck i och med nationalstatens gränser som angriper och nedvärderar den som upplevs som främmande. Om en (eller flera) svenskfödd och en utlandsfödd har en konflikt så är det inte bara ”två grupper som bråkar”, det finns en över- och underordning som präglar konflikten. Som vit svenskfödd man är det väldigt viktigt, som jag ser det, att vara försöka bli medveten om hur vi privilegieras av systemet.

 2. Har de senaste veckorna debatterat med en rasist som är lika skärpt som känslokall när han argumenterar för att tvångssterilisera ”odugliga” människor eftersom de utgör en belastning på samhället och att vi inte ska ge bistånd till Afrika etc. Det finns inget bevis för att alla människor är lika värda, skriver han. Men det finns det visst. Jak 2:9. Evangeliet bevisar alla människors lika värde. Och Evangeliet är vi kallade till att predika.

 3. Jag sitter och jobbar med integration för tillfället och börjar långsamt dra en definitiv slutsats att rasismen faktiskt är vårt största integrationsproblem.

  De integrationsprojekt som verkar ha lyckats bäst är att ta bort barriärer mellan människor. Det vill säga lagar och regler som ger ett obalanserat utslag till den ena eller andra folkgruppens fördel. Det mest konkreta exemplet här, även om jag inte har någon statistik på detta finns det många exempel på ett samband mellan integration och hur lätt det är att få medborgarskap. Den stora flaskhalsen för integration är samhällen som vägrar ändra ett essentialistiskt etniskt betonat koncept för medborgarskap eller tillgång till samhälls-sfärer så som arbetsmarknaden. Ett bra och lätt-tillgängligt exempel på detta är Doug Sanders jämförelse: http://www.thisislondon.co.uk/lifestyle/article-23878706-tower-hamlets-the-rise-of-the-new-east-end.do

  Det finns en medvetenhet även bland politiker om att detta är fallet, den första av EU:s grund-principer för integration är att integration måste vara en ömsesidig två-vägsprocess.

  (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/82745.pdf)

  Varför anpassas då inte lagstiftning och regelverk efter denna insikt med fortsatt diskriminering som följd. Jag tror att detta har att göra med att politiker, som ytterst strävar efter att få inflytande (läs makt) vet att de kan slå mynt av människors rädsla för förändring och för det som är främmande. Idén om en nation till vilken en är född, som en exklusiv gemenskap, ger människor en falsk känsla av trygghet inför en orolig värld som präglas av globalisering, förändring och just nu en urholkning av grundläggande demokratiska fri och rättigheter. En liberal migrations- och integrationslagstiftning riskerar att urholka denna Rasismen ger ett politiskt incitament att behålla status qua. Rasismen blir därför det största integrationsproblemet (som inte främst är evident bland människor med immigrationsbakgrund) och denna orsakar en negativ spiral som föder en ökad segragation, som leder till ökad rasism. Jag tror att denna utveckling måste stoppas av oss, på gräsrotsnivå genom att aldrig kompromissa med rasistiska åsikter eller manifestationer av rasism utan ständigt söka nya och mer kreativa vägar att kritiskt bemöta den överallt där den dyker upp.

  ”¡No pasarán!” för att återanvända ett gammalt slagord


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s