Micael: En gammal hederlig syndakatalog (Didaché 2-3)

Didaché – kapitel 2

1Detta är träningens andra regel:

Okej, innan vi går vidare vill jag bara reflektera lite kring fenomenet syndakatalog. Jag har liksom lärt mig att det är dåligt. Jättejättedåligt. Aldrig hört något positivt om det. Och det är förståeligt, många blev många gånger hemskt behandlade av de gamla pingstvännerna om de bröt mot de inte alltid så särskilt rationella eller Bibliska buden. Men vi får inte tänka oss att själva principen att rada upp ett gäng synder och säga ”gör inte detta” skulle vara negativt. Bibeln gör det hur många gånger som helst. Didaché citerar för det mesta Bibeln och förstärker att de gamla synderna fortfarande är syndiga, och vi ska undvika dem för att inte skada Gud och människor. Så, här kommer förbjudet-listan:
2Du ska inte mörda; du ska inte bryta äktenskap*; du ska inte ligga med barn*. Du ska inte ha sex med fel person, vid fel tillfälle, på fel sätt eller av fel anledning*. Du ska inte heller stjäla eller utöva ockultism och häxkonster. Du ska inte mörda barn oavsett om de är födda eller inte. Du ska inte ha begär till din nästas ägodelar. 

Från att ha centrerat kring Bergspredikan påminner texten nu om de Tio Budorden. Mord, otrohet och sexuella synder kommer först i listan (jfr. Mark 10:19), därtill stöld och ockultism. Vi ser att den tidiga kyrkan var emot abort samt att begäret till vad andra har är lika mycket synd som att sno det. Alla dessa bud är absoluta, det är saker vi inte ska göra. Vi tänker förstås på vad som händer när dessa bud går emot varandra – om det står mellan barnets och moderns liv när det gäller abort exempelvis – och det går Didaché inte in på, men slår fast att det man då måste ha i beräkningarna är att allt detta är mot Guds vilja, inte bara en del av det.

3Du ska inte heller svära falska eder, vittna falskt eller ljuga. Du ska inte tala illa om någon eller vara ute efter hämnd. 4Var inte svekfull eller opålitlig, för opålitlighet är en dödsfälla.

Från synder som uttrycks i handling går man här över till muntliga synder, där sanning och trofasthet är ledorden. ”Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar.” (Ef 4:25). Vi ska inte ljuga, snacka skit eller vilja hämnas. Och opålitligheten är en dödsfälla! Håll vid det du säger, svik inte dina medmänniskor.
5Sammanfattningsvis ska du inte tala falskt eller tomt, utan bekräfta det du säger genom dina handlingar. 

Klockren vers. Det vi säger ska bekräftas i handling, det är så vi undviker falska eder och opålitlighet. Ord och gärning, lära och livsstil – det ska gå hand i hand. Som Jakob skriver: ”Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: ‘Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta’, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.” (Jak 2:15-17). Bekräfta det du säger med dina handlingar.

6Du ska inte vara girig eller tjuvaktig*. Var inte skenhelig, elak eller stolt och gör inte upp onda planer mot din nästa.

Som noten säger nedan betyder det som här översätts med ”girig eller tjuvaktig” ordagrant att ha begär efter mer. Vi ska inte ha vinstintresse. Sedan kommer tre attitydsynder, skenhelighet, elakhet och stolthet (som tyvärr inte är ovanliga just bland personer som vill vara väldigt ”andliga”) och vi ska inte vilja någon något ont, vi ska vilja alla väl.
7Hata ingen! Men vissa ska du tillrättavisa*, andra ska du be för och några ska du älska mer än ditt eget liv.

Ingen betydde senaste gången jag kollade upp det just ingen. No one. Inte en kotte. Släck hatet, helt enkelt, du får inte rikta det mot någon, enligt Didaché. Olof Andrén skriver i sin klassiska Didaché-översättning från 1967 att de tre olika handlingarna som riktas till de tre kategorier människor som nämns (”vissa, andra och några”) inte handlar om en gradering av kärleken alltefter olika personers värdighet ”utan anpassning efter behovet”, med tillägget att älska någon mer än sitt liv antagligen syftar på att gå i döden för dem.

Didaché – kapitel 3

1Mitt barn, fly allt ont, till och med allt som liknar det. 2Håll din ilska* under kontroll, för ilska leder till mord. Var inte heller avundsjuk, sök inte bråk, var inte hetsig, för allt detta är sådant som föder mord.

Med denna inledning kommer vi nu in på en definitionsbreddning av vad buden i kapitel 2 syftar på, vi ska hålla oss borta från allt ”som liknar” det onda. Således tar man allvarligt på att Jesus faktiskt sa i Matt 5:21ff. att vrede är lika allvarligt som mord. Mord föds i inre aggressiva känslor, så medan många antagligen tänker att Bibelns bud om att inte mörda är ett av de enklare att undvika är de flesta av oss skyldiga till det som ”föder mord”, som inte är särskilt bra det heller.
 3Mitt barn, lev inte för njutning, för begär leder till sex med fel person, vid fel tillfälle, på fel sätt eller av fel anledning*. Du ska inte heller tala grovt och stötande*, låt inte dina ögon vandra fritt, för allt detta är sådant som föder äktenskapsbrott. 

Jesus sa också att den som ser med begär på någon har begått äktenskapsbrott med den personen i sitt hjärta, synden sitter i tankarna lika väl so i handlingarna (Matt 5:27ff.) Didaché spinner vidare på detta och säger att vi inte ska leva för njutning och inte låta ögonen vandra fritt. Vi ska leva i sexuell renhet, och inte dra fräckisar.

4Mitt barn, håll inte på med att tyda tecken, för det leder till avgudadyrkan. Du ska heller inte syssla med svartkonster, astrologi eller trolldom, du ska inte ens vilja lyssna till sådant, eftersom detta föder avgudadyrkan.

Didaché gör tydligt att ockultism och astrologi, i vår tid populariserat genom new age, inte går att ha som ett komplement tillatt följa Jesus, det är något som går emot det, för det föder avgudadyrkan. Vi ska inte umgås med någon annan ande än Jesu Helige Ande.
5Mitt barn, ljug inte, för lögner leder till stöld. Var inte heller girig eller sök ära och beröm, eftersom detta är sådant som föder stöld. 

Även begreppet stöld breddas, lögn – stöld av information – leder till stöld, hävdar Didaché, likaså girighet och att vilja bli kändis. Det föder stöld. Man respekterar inte andra.

6Mitt barn, var inte missnöjd, för det leder till att du hånar Gud. Var inte egocentrerad* och bär inte på onda tankar, eftersom detta är sådant som föder gudshån*. 

Det här är intressant, missnöje hånar Gud – möjligtvis för att vi fått livets gåva av Honom helt oförtjänt. Likaså bär egocentrism/självgodhet och onda tankar gudshån som frukt – vi ska vara tacksamma, osjälviska och tänka goda tankar. Då blir Gud glad.

7Var istället ödmjuk, för de ödmjuka ska ärva jorden. 8Ha tålamod och visa medlidande, var utan svek, stillsam och vänlig.
Uppskatta den vägledning du fått höra.

Äntligen kommer lite positiva bud. 🙂 Att de ödmjuka ska ärva jorden känner vi igen från Jesu saligprisningar, vi ska odla god och lugn karaktär där vi inte brusar upp utan är tålmodiga, milda och vänliga. Vi ska visa medlidande med dem som lider och uppskatta – inte förkasta – vägledning.

9Du ska inte upphöja dig själv, tro inte för mycket om dig själv. Du ska inte umgås med dem som har makt, utan umgås med de rättfärdiga* och enkla.

Jag har alltid tyckt att förkastandet av jante-lagen gått till överdrift. Naturligtvis är det fel att vi är värdelösa och odugliga, men den andra extremen att ensam är stark och att vi klarar det vi vill bara vi kämpar tillräckligt hårt stämmer inte heller. Vi är arma syndare i behov av Guds nåd. Att upphöja sig själv och tänka på sig själv som bättre än vad man är kallar Bibeln högmod och är oerhört kontraproduktivt – man ljuger för sig själv och för andra. Vi ska inte blåsa upp oss och vilja sitta i maktens korridorer och härska över folk, vi ska umgås med de som strävar efter rättvisa och enkelhet, på gräsrotsnivå.
10Acceptera allt som händer dig, ja se det som något gott, medveten om att inget sker utan Gud.

Paulus, som genomlidit oerhört många lidanden – han hade blivit både piskad, torterad och en gång faktiskt stenad – utropade att han förmår allt i Honom som ger honom kraft (Fil 4), och att vi ska tacka Gud under alla livets förhållanden (1 Tess 5:18). Det är inte Gud som frestar (Jak 1), men inget sker utan Honom. Allt ont vi utsätts för förmår Han vända till något gott. Han är Kung, Han har kontrollen. Det är viktigt att komma ihåg när man följer syndakatalogen.

___________________________________
2:2 – Bryta äktenskap. Handlar om att varken bryta sitt eget eller någon annans äktenskap. Det handlar inte enbart om skilsmässa utan syftar mer på otrohet.
2:2 – Ligga med barn. eller: utöva pedastri/ligga med unga pojkar.
2:2 – Fel person, fel tillfälle...eller: begå otukt.
2:6 – Girig/tjuvaktig. ordagrant: ha-mer-begär.
2:7 – Tillrättavisa. Betyder att ödmjukt visa någon åt rätt håll.

3:2 – Ilska. Ordet handlar inte om att inte bli arg utan om att bära på ilska eller vrede.
3:3 – Fel person, fel tillfälle...eller: begå otukt.
3:3 – Tala stötande. Kan syfta mer exakt på grovt sexuellt språk.
3:4 – Tyda tecken. Annan översättning:  söka fågelorakel.

3:6 – Egocentrerad. Eller: Självgod. En annan översättning kunde vara att sätta sin egen njutning först.
3:6 – gudshån. Eller: Hädelse.
3:9 – Rättfärdiga. Ordet hör ihop med att leva rätt och rättvist.

Citat eller liknande kopplingar till/ur bibeln/GTs apokryf:

2:2 – Apg 19:19

2:3 – Matt 5:33, 19:18, 2 Mos 20:16; 3 Mos 19:18, Sak 7:10

2:4 – Syr 5:9-14: 28-13; jfr Ps 18:5 f, Ords 13:14, jfr Jak 3:5

2:6 – jfr 1 Kor 6:9

2:7 – Jud 22

3:1 – Mitt barn: Ps 34:12, Ords 1:8, Syr 2:1, 3:1, 4:1, Mark 10:24, 2 Tim 1:2, 2:1. Fly allt ont: Ef 4:31, 1 Thess 5:22

3:2 – Matt 5:21 ff. 1 Joh 3:15 f.

3:3 – Matt 5:27 ff.

3:4 Jfr. 3 Mos 19:26, 5 MOs 18:10 ff.

3:6 – Judas 16

3:7 – Matt 5:5, Ps 37:11

3:8 – Matt 5:7, Jes 66:2, 5

3:9 – Ords 3:34, Hab 2:4, Luk 18:14, Rom 12:16, Jak 1:9 f.

3:10 – Syr 2:4, Matt 10:29, Rom 8:28

Annonser

1 kommentar

  1. […] att helt enkelt hata mord, äktenskapsbrott, girighet, egoism och allt annat som gåtts igenom i kapitel 2 och 3. Man ska inte mixtra med det beroende på tidsandan eller ens egen vilja utan lyda det som Gud har […]


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s