Månad: juli 2011

Katastrofen är inte över på Afrikas horn

Här kan du kräva att politiker ser till att alla katastrofens offer får hjälp och att inget liknande ska få ske i framtiden.

Ge så mycket ni kan för att hjälpa dem som drabbats av torkan på Afrikas horn. Ge till UNICEF, Läkare utan gränser, Röda korset, Svenska kyrkan, Diakonia, eller Plan. Sprid vidare den här länken till era vänner. Vi snackar om liv och död nu, faktiskt.

Följande är ett utdrag från Läkare utan gränsers nyhetsbrev, mixat med filmer från World Food Program. Det ger en liten inblick i vad dessa organisationer gör på plats:

2011-07-15 KENYA | Undernäring

Alarmerade undernäring i Dadaab

Läkare Utan Gränser utökar nu sina insater ytterligare efter alamerande nivåer av undernäring bland somaliska flyktingar som anländer i utkanterna av det överfulla flyktinglägret i Dadaab i nordöstra Kenya.

Tusentals människor är på flykt undan konfliken i Somalia. Den svåra torkan har lett till en extrem brist på mat och drabbar människor som redan genomgått hårda prövningar, utsatts för extrem värme och brist på tillgång till mat, rent vatten och sanitet.
Foto: Valerie Babize
Foto: Valerie Babize

Överfulla läger

Dadaab är världens största flyktingläger och är just nu överfullt. Lägret består av tre områden; Ifo, Hagadera och Dagahaley och nyanlända flyktingarna måste bosätta sig i provisoriska tält i utkanten av lägerområdet. Antalet personer i lägret närmar sig 400 000 människor trots att det är konstruerat för att rymma 90 000. Och antalet nya migranter ökar för varje månad. För närvarande anländer runt 500 nya människor varje dag. 25 000 människor bor utanför lägret och antalet förväntas öka.

Höga nivåer av undernäring

I början av juni öppnade Läkare Utan Gränser ett nytt mottagningscenter i Dagahaley där man genomför hälsokontroller av de nyanlända flyktingarna. Höga nivåerna av undernäring har upptäckts och resultaten är långt värre än man befarat.

En undersökning av cirka 500 barn mellan sex månader upp till fem år visade att 37,7 procent var akut undernärda. 17,5 procent var i så dåligt skick att de låg i riskzonen att dö. Även barn upp till 10 år visade på höga nivåer av akut undernäring.

– Vi är mycket oroliga över situationen, säger Monica Rull, landansvarig för Läkare Utan Gränsers projekt i Kenya och Somalia.

Trycket ökar både på sjukhuset i Dagahaley som drivs av Läkare Utan Gränser och på de fem vårdcentralerna. Över 1 600 barn med akut grav undernäring får idag behandling. Varje vecka regristreras 700 nya patienter, de flesta nyanlända flyktingar.

Stöd Läkare utan gränsers akutfond här.

Annonser

Att förlåta dem som gör ont

I den hämndens och straffets kultur som vi lever i är det kontroversiellt att skriva om fiendekärlek och förlåtelse, men förhoppningsvis börjar fler och fler inse att det är den enda vägen framåt till hållbar fred och försoning. För fyra år sedan skedde en massaker på skolan Virginia Tech i USA. En av offren hette Mary Karen Read, känd på skolan för att vara en oerhört glad och livfull människa. Precis innan sin död hade hon skrivit om förlåtelse i en bok där hon tecknade ner sina tankar:

”When deep injury is done to us, we never recover until we forgive. Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future.”

Jag skrev i förra inlägget om hur amishgemenskapen som drabbades av massakern i Nickel Mines förlät gärningsmannen innerligt, men här är ett klipp som beskriver händelsen lite mer ingående:

Hatet mot Anders Behring Breivik växer, och människor överträffar varandra i allt mer kreativa förslag på plågsamma straff, men det inte bara offren och deras anhöriga behöver göra utan även hela samhället är att kunna förlåta för att fullkomligt läkas. Många protesterar och säger att det är omöjligt, men det är det inte. Se på amishfolket i Nickel Mines (som beter sig mycket bättre än de i Bergholz).

Dagen:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Expressen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Bryt hatet – förlåt gärningsmannen

Nu när den förfärliga känsla som utgjorde drivmedlet i Anders Behring Breiviks massaker riktas i oerhört hög grad mot honom själv, nämligen hatet, är det värt att dra sig till minnes massakern i West Nickel Mine School för fem år sedan. Den var lyckligtvis inte lika förödande, gärningsmannen sköt tio flickor i åldrarna 6-13 varav fem dog, men det som de flesta betraktar som spektakulärt var inte blodsutgjutelsen utan det som skedde efteråt.

Skolan drevs av Old Order Amish i Nickel Mines, och flickorna och deras familjer var amish. Amish är kända för att ha stannat på 1600-talet för att de anser att civilisationen har spårat ur totalt, och många hånar dem för det, å andra sidan borde vi hånas för att vi lever i en civilisation som spårat ur totalt. Vad amish är mindre kända för är att alla är radikalpacifister och tar Jesu ord om att vända andra kinden till och älska sina fiender på allvar.

Världen stod förbluffad och häpen medan föräldrarna till de döda flickorna gick ut och förlät gärningsmannen offentligt. Han hade avslutat massakern med att ta sitt liv, så själv hörde han inte ursäkten men de ansåg det viktigt att vända det hat som samhället hade börjat få för honom. De började genast samla ihop pengar till gärningsmannens hustru och barn för att hjälpa dem genom det fasansfulla lidande de gick igenom. Hälften av dem som besökte gärningsmannens begravning var amish. Läs mer här.

Amish ber Fader vår varje dag och tar versen ”Och förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss” bokstavligt. Bibeln uppmanar oss att förlåta varandra liksom Kristus har förlåtit oss (Kol 3:13). Det är absolut inte enkelt, men det måste göras. Och Old Order Amish i Nickel Mine lyckades med det.

Älska era fiender. Älska dem. Oavsett hur onda, knäppa och syndiga de är, älska dem. Och detta gäller förstås även Helge Fossmo.

Dagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Nyhetsbrev från Unicef

Man kan undra varför man inte skriver mer om hungerkatastrofen på Afrikas horn i de största tidningarna. Här är i vart fall ett nyhetsbrev från Unicef. Stöd deras katastrofarbete här.

Förra veckan landade UNICEFs sändning med katastrofhjälp i flyktinglägret i Baidoa, södra Somalia. Lasten innehöll fem ton med näringstillskott och mediciner till svårt undernärda barn, samt utrustning för att kunna rena vatten. Fler leveranser är på väg. Förnödenheterna behövs för att kunna rädda livet på barn som drabbats av torkan

Läget på Afrikas horn är världens mest akuta humanitära katastrof. Flest människor är drabbade i Somalia. Över två miljoner barn i regionen lider av undernäring. I Somalia är över en halv miljon barn i skriande behov av vård och näring. I vissa delar av södra Somalia gäller detta vart tredje barn.

Befolkningen i Somalia är under en extrem press, på många olika sätt. De beväpnade konflikterna mellan olika politiska fraktioner har trappats upp samtidigt som torkan har förvärrats och mat- och bränslepriser har skjutit i höjden.

Viktigast att stoppa undernäringen

– Att få bukt med undernäringen i södra Somalia är högsta prioritet. Men endast matdistribution räcker inte. Barn och deras familjer behöver skydd och omsorg, hälsovård och rent vatten, säger Rozanne Chorlton, chef för UNICEF i Somalia.

Barn som är svårt undernärda drabbas oftare av sjukdomar, eftersom deras immunförsvar blir försvagat. De kan få både fysiska och mentala permanenta skador av undernäringen.

För att barnens immunförsvar ska stärkas behöver de få i sig tillräckligt med näringsämnen. Rent vatten skyddar mot magsjukdomar och uttorkande diarréer. Barnen behöver också få vaccin mot farliga sjukdomar.

Kenya juli 2011 Vad gör UNICEF?

  • UNICEF finns på plats i Östafrika och arbetar med att behandla akut undernäring, tillhandahålla mediciner och vaccin för att förebygga sjukdomar.
  • Vi ökar tillgången till rent vatten genom att reparera pumpar, gräva brunnar, desinfektera vattenkällor samt köra in mer rent vatten med tankers.
  • UNICEF ser till att barnen får fortsatt skolgång genom att sätta upp tillfälliga skolor i flyktingläger, utbilda lärare och distribuera skolmaterial.
  • Vi arbetar för att skydda barn mot våld, exploatering och utnyttjande i flyktinglägren.
  • Mellan januari och maj i år behandlade UNICEF över 100 000 akut undernärda barn på kliniker runt om i Somalia.

Hjälpsändningarna kommer att fortsätta så länge hjälpen kommer fram till dem som behöver den.

Stöd UNICEFs katastrofarbete i Östafrika

I samarbete med andra hjälporganisationer utökar vi nu katastrofhjälpen.

Skänk 50 kronor genom att sms:a Liv till 72 900 eller ge en större gåva här.

DN: 1, 2. SvD: 1. SVT: 1. SR: 1.

Ge pengar till de hungrande på Afrikas horn!

Här kan du kräva att politiker ser till att alla katastrofens offer får hjälp och att inget liknande ska få ske i framtiden.

Den nuvarande torkan på Afrikas horn beskrivs av FN vara lika allvarlig som den i mitten på 80-talet när en miljon människor dog, och redan har många dött på grund av törst och hunger. DN skriver:

FN varnar för att en av tre somalier är i behov av humanitär hjälp. Ett av tio barn riskerar att dö av svält i de värst drabbade områdena. Två år i rad har regnen där uteblivit och därmed även den livsviktiga skörden. Människor har till slut tvingats äta upp utsädet. Men när även det tagit slut fanns inget alternativ. De tar sig an en flera veckor lång vandring till vad som blivit världens största flyktingläger, med tomma händer och redan utmattade kroppar.

– De svälter redan när de börjar gå, säger Sofia Malmqvist.

Till skillnad från dem som flyr från större städer har de flesta på landsbygden inget att sälja som kan betala en bussresa eller uppehälle på vägen. De har inte heller vanan att gå långa sträckor eller kameler som kan hålla vatten.

Tre av Musleema Adens barn dog under vandringen.

– Jag har förlorat lite av mitt förstånd efteråt, berättade hon för Antonio Guterres, chef för FN:s flyktingorgan UNHCR, när han nyligen besökte lägret.

De som lyckas ta sig fram till Dadaab anländer till ett läger som passerade bristningsgränsen för länge sedan. Redan för tre år sedan fanns 180.000 människor – som framför allt flytt konflikten i Somalia – i lägret, från början byggt för 90.000 människor. I slutet av förra året hade det svällt till över 300.000 och nu trängs närmare 400.000 människor där.

– Det är ett par hundra som får dela på en toalett. Människor har också mindre vatten — många kan ens inte tvätta sig, säger Sofia Malmqvist.

Ändå är livet i lägret värt att ta sig till. Väl här får flyktingarna ett tält och lite mat och vatten. När de har registrerats av kenyanska myndigheter kan de söka vård på sjukhusen i staden som växt upp runt lägret och skriva in barnen i skolan. Men numera kan det ta tre veckor att bli registrerad. Och sjukhusen är överfulla.

Klicka på bilden för att få den större
Klicka på bilden för att få den större

Ge så mycket ni kan för att lindra den här fruktansvärda katastrofen! Ge till UNICEF, Läkare utan gränser, Röda korset, Svenska kyrkan, Diakonia, eller Plan. Sprid vidare den här länken till era vänner. Vi snackar om liv och död nu, faktiskt.

Ta också och gå med i Facebookgruppen Stöd till Afrikas horn.

Nedan är ett nyhetsbrev från Unicef som beskriver situationen och vad de gör i katastrofområdet.

UNICEF SverigeKATASTROF I ÖSTAFRIKA 18/7 2011

Skicka vidare brevet

Katastrof i Östafrika

Hej Världsförälder!
Du har säkert läst och hört om att den svåraste torkan på 50 år har drabbat länderna vid Afrikas horn – Somalia, Etiopien, Eritrea, och Djibouti. Miljontals människor riskerar nu att dö i undernäring och sjukdomar.

Barnen drabbas, som alltid, värst i katastrofer. Över två miljoner barn under fem års ålder är i akut behov av hjälp. Vi finns på plats och gör allt vi kan för att rädda barnens liv. Som Världsförälder är du med oss och kämpar för de här barnen.

Varje vecka kommer runt 10 000 personer till flyktinglägren i Dadaab i Kenya från Somalia. De flesta har gått i en månad genom öknen, utan mat och vatten.

Tillsammans med UNHCR och andra hjälporganisationer arbetar vi för fullt för att rädda liv i Dadaab. Men behoven är enorma. Tillgång till rent vatten, mat, sjukvård och skolgång brådskar.

Det här har vi bl.a. gjort hittills:

  • försett 12 000 svårt undernärda barn i Kenya och 70 000 undernärda barn i Somalia med näringsbehandling,
  • sett till att 900 000 personer i södra Somalia fått tillgång till sjukvård och att över en miljon människor har tillgång till rent vatten, sanitet och latriner,
  • distribuerat mat till 34 000 svårt undernärda barn och säkrat tillgång till vatten och sanitet till över 280 000 människor i Etiopien.

Läs gärna mer om katastrofarbetet här.

Ett år sedan katastrofen i Pakistan

Den 28 juli är det ett år sedan Pakistan upplevde de värsta översvämningarna i modern historia. Över 20 miljoner människor drabbades.

Tack vare er Världsföräldrar och alla andra som stödde vårt katastrofarbete har vi sedan dess kunnat hjälpa miljoner barn och kvinnor med hälsovård, näring, skolgång, vatten och skydd. I nästa utskick berättar vi mer om arbetet i Pakistan.

Stort tack för ditt stöd.
Vänliga hälsningar,

Malin Svensson,
UNICEF Sverige
Mer information på unicef.se eller häng med oss på:facebook twitter youtube flickr

DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dagen: 1, 2.