Månad: december 2010

Gott nytt år?


Vill bara påminna oss alla om att kyrkan firade sitt nyår den 1:a advent.
Det är lätt att se det som en skitsak att fira nyår imorgon, alla andra gör det. Jag har inga problem med att ställa till fest imorgon, ska faktiskt göra det med goda vänner. Dock har det varit till stor hjälp för mig att fundera en gång extra innan jag sagt gott nytt år den 31:a december. Inte för att det är fel att fira nyår då men för att lyfta fram kyrkans eget nyår, som en sätt att centrera mitt liv kring Jesus Kristus. Som ett sätt att visa på att jag tillhör ett alternativt rike med ett annat sätt att se på tid och årscykeln.

Kyrkans år börjar med att förbereda sig för ankomst. Just nu är vi inne i ett firande av den ankomne. Låt morgondagen få handla om just det.

(Bilden ovan speglar på inte sätt en teologi eller filosofi som kristen underjord står för!)
Fred

Annonser

du gamla, du fria?

Tänkte bara lyfta upp tre problematiska nyheter från den senaste tiden (vet att det finns mycket mer man kan ta upp, inte minst sveriges vapenexport men det får bli en annan gång).

Vitryssland avlyssnar med svensk teknik
Det ”svenska näringslivets flaggskepp” Ericsson levererar teknik till Vitryssland som möjliggör statlig kontroll av tele- och datatrafik. Måna om friheten? Snarare sin egen ekonomiska vinst.

Polisen får utökade mandat
Polisen ska få begå brott, i syfte att infiltrera, utan att dömas. De ska dessutom i vissa fall få begå brottsprovocerande handlingar, dvs göra sånt som kan provocera fram brott från andra. Utan att dömas för det.

Staten får utökade möjligheter till avlyssning
För att ”försvara den nationella säkerheten” har Lagrådet godkänt ett nytt förslag som ger kraftigt utökade möjligheter till avlyssning av tele- och datatrafik.

Vi lever förvisso i en demokrati, som på många sätt är långt bättre och mer öppen än flera andra länder. Men det förekommer också mycket skit (se ovan). Som Jesusefterföljare ska jag be för stat/regering så de fattar bra beslut, men också avslöja orätt oavsett på vilken nivå det sker. I vissa fall kan det också krävas att bryta mot rikets lagar när de strider mot Gudsrikets lagar (tex Paulus som predikade trots förbud, eller Jesus som helade på sabbaten och snodde Caesars titlar). Jesu liv var redan från början i konflikt med den tidens riken; Herodes var så nojig över konkurrensen att han lät avrätta alla smågrabbar under 2 år, och familjen fick leva som flyktingar i Egypten den första tiden (Matt 2:13-18). För oss är inte konflikten mellan världens politiska makter och livet i Guds rike alltid så tydlig. Men för syskon i andra länder som riskerar dödsstraff för att de tillber Jesus är den väldig påtaglig. Glöm inte att be för dem!

Bara en hälsning så här dagarna innan vi firar födelsen av vår Kung/Herre/President/Statsminister, vars rike erbjuder verklig frihet.

samtalsdag: anarkism och Gud

Samtalsdag: Anarkism och Gud

Jonas Axelsson (Karlstad), Hans Kvarnström (Karlstad) och Jonas Lundström (Örebro) kommer ge inputs till samtalet.

Vi träffas den 22 januari kl 11-16, i Norrtrands församlingshem, Karlstad. Gratis veganmat. Möjlighet till frivilligt bidrag
Information kan fås av Hans Kvarnström hans.kvarnstrom@kau.se

Anmälan till: hans.kvarnstrom@kau.se

Några teser kring ledarskap i församlingen (sic!)

Några offullständiga och ofärdiga tankar kring ledarskap

1. Kristet ledarskap är alltid knutet till en gemenskap, och det är utifrån gemenskapen som personer kan ha en ledarfunktion

2. Kristet ledarskap är alltid delat. Det finns inget tjänande i kyrkan där en ensam ledare har ensam makt. För det första är Jesus ledaren, och som bäst är kristet ledarskap en reflektion av det som Kristus vill och hur Kristus leder församlingen. För det andra finns det inga exempel på församlingar i bibeln där församlingen hade en ensam ledare.

3. Kristet ledarskap är underställt gemenskapen och inte tvärtom. (Med förtydligande ang. Tomas punkt, tack:) Ledarskap och bestämmande är inte det samma. I Guds församling är makten hos gemenskapen. Konsensus? Ledarskap handlar med om att vara förebild som andra kan välja att följa efter, olika personer är förebilder/ledare på olika områden.

4. Kristet ledarskap handlar inte så mycket om att hitta bra ledare, som att kristna gemenskaper bör fungera så att man i princip kan lotta om vem som skall bli ledare, och gemenskapen har en sådan god fostran av sina ledare att dessa blir goda ledare. (Tanke från Hauerwas, finns ett bra klipp med honom jag skall gräva fram där han snackar om detta)

5. Kristet ledarskap är tillfälligt. En gång ledare, inte alltid ledare.

6. Ordet ledare i ledarskap är dåligt. Endast Jesus är ledare, ingen annan skall kallas detta.

7. Lärare, profet, församlingsföreståndare, ungdomsledare, pedagog, predikant, evangelist, administratör hittas sällan i samma person, så låt oss inte ha dessa förväntningar på våra ledare

8. Alla är ledare, fast vid olika tillfällen. Alla är kallade att leda människor till Kristus. Alla leder eftersom alla skall peka på kristus. Det är i det lilla det räknas. (inspirerad av Henriks punkt, tack)

9. din punkt

OCH HÄR KOMMER VIDEON JAG PRATA OM