Månad: april 2010

Jag står i en tradition som pekar på ett annat system

Vi kan inte erkänna vår lojalitet till någon mänsklig regering, inte heller kan vi göra motstånd mot en sådan regering genom fysiskt våld. Vi erkänner endast en Kung och Lagstiftare, en Domare och Härskare över mänskligheten. Vi är bundna till den lag som kommer från ett rike som inte är av denna värld; vilken förbjuder oss att slåss; som förenar nåd och sanning, där rättvisa och fred har kysst varandra; som inte är indelad i nationer, som inte har några geografiska gränser. I denna lag finns varken uppdelning eller hierarkier, ojämnställdhet mellan kön. Vars officerer är Fred, vars upprätthållare av lagen är Rättfärdighet, dess murar Räddning och dess portar Lovsång. Detta rikes öde är att bryta sönder och ta över alla andra riken. Vårt land är världen, våra medborgare är hela mänskligheten. Vi älskar vårt födelseland på samma sätt som vi älskar alla andra länder. Amerikanernas intressen, rättigheter och friheter är oss inte kärare än resten av mänsklighetens. Därför kan vi inte godkänna någon hänvisning till patriotism för att hämnas någon nationell förolämpning eller skada. Fredens princip, under vilkens fläckfria fana vi samlas, kom inte för att förstöra utan för att rädda, även den värste av fiender. Han har gett oss ett exempel att följa, Hans fotspår. Gud befaller sin kärlek mot oss, i det att ”medan vi ännu var syndare, dog Kristus för oss.”

(ORGINAL: We cannot acknowledge allegiance to any human government, neither can we oppose any such government by a resort to physical force. We recognize but one King and Lawgiver, one Judge and Ruler of mankind. We are bound by the laws of a Kingdom which is not of this world; the subjects of which are forbidden to fight; in which Mercy and Truth are met together, and Righteousness and Peace have kissed each other; which has no state lines, no national partitions, no geographical boundaries; in which there is no disctinction or rank or division of caste, or inequality of sex; the officers of which are Peace, its exactors Righteousness, its walls Salvation, and its gates Praise; and which is destined to break in pieces and consume all other kingdoms. Our country is the world, our countrymen are all mankind. We love the land of our nativity only as we love all other lands. The interests, rights, liberties of American citizens are no dearer to us than are those of the whole human race. Hence, we can allow no appeal to patriotism to revenge any national insult or injury; the Principle of Peace, under whose stainless banner we rally, came not to destroy, but to save, even the worst of enemies. He has left us an example, that we should follow His steps. God commendeth his love toward us, in that ´while we were yet sinners, Christ died for us.

/William Lloyd Garrison, 1838

Annonser

Alternativ bön för Sverige (eller snarare en bön av kyrkan i staten Sverige)

Bön för Sverige

Vår Gud, vår Skapare och Herre,
vi tackar Dig och prisar Dig 
för våra liv och för ditt Rike, vårt hemland.Vi, Dina barn i Sverige, ber Dig, genom Din Son Jesus Kristus:
 förlåt oss och hjälp oss förlåta varandra,
hjälp oss komma nära Dig och Ditt Rike, 
lär oss älska varandra och ditt Rike, ge oss allt som vi verkligen behöver – förbarma Dig över oss 
och rädda oss från det onda, inom oss och utom oss. Gud, låt makthavarna i Sverige låta oss leva lugna och stilla liv. Låt dess folk finna dig och hjälp oss ta hand om din natur,
var med oss och ge oss Din frid
- nu och i all tid.
 I Jesu namn,
 Amen

Jag litar på ett annat system

En av de svåraste bitarna med att följa Jesus är att lita på och räkna med Guds närvaro och ingripande i världen. Dels beror det på obesvarade böner och jobbiga erfarenheter då himlen verkat tyst och otillgänglig, men det hänger också ihop med den västerländska sekulära samhället där den andliga verkligheten förkastas som overklig. Sekulariseringens problem är inte att man inte får fira skolavslutning i kyrkan eller att KD tappar röster eller att man svär och hädar i tv. Något annat bör man egentligen inte förvänta sig av världen, om jag förstått nya testamentets författare rätt. Nej, det är snarare det sekulära sättet att tänka som är problematiskt, då det har en stark influens på oss Jesuslärjungar och aktivt delar på det ”materiella” och det ”andliga”.*

Då Gud blir människa i Jesus förenas himmel och jord, andligt och materiellt, och då Gud sänder sin Ande över lärjungarna är det en bekräftelse på denna förening. Alltså kan de som följer Jesus också lita på att Gud är närvarande i den här världen, och aktivt verkar (även om vi inte alltid ser eller känner det). Jag tror för egen del att vi ständigt måste påminna oss om detta, och inte se på tex vår arbetstid som materiell (Gud är längre bort) och vår bönestund som andlig (Gud är lite närmare). Gud är lika nära alltid och överallt. Som medlem i Guds Rike kan jag lita på detta, och också förvänta mig att Gud vill och kan gripa in när som helst och hur som helst om jag vänder mig till Honom.

Därför är min bön att Gud ska hjälpa mig att lita på detta andra system, som förvisso inte är av den här världen men ändå i den,aktivt närvarande.

(*se Greg Boyd The Myth of a Christian Religion som inspirerat detta inlägg)

Jag tillhör ett annat system

Idag fick jag i egenskap av kontakt person för kommuniteten jag är med i ett brev där några pastorer/präster ville få med oss till en gemensam Sverigebön på nationaldagen.

För några veckor sedan hade jag och min kära vän och broder david åhlen ett samtal med anledning av min 1a april snack om Sverige, om Gud har beskyddat sverige och hur man skall be för sverige.

Så för att undvika missförstånd: Jag tror det är jätte viktigt att vi ber för sveriges invånare, lagar, överhet, kommuner, skolor.. ja ni förstår. Jag tror (som så klart även gänget bakom sverigebönen gör, hoppas jag) att vi även skall be för samma ämnen i andra länder.

Problemet är inte om vi skall be för dessa grejer, utan problemet är den förvirring som stora delar av kyrkan lever i, speciellt här i västs demokratier, att vi inte vet vilka som är oss.
På sverigebönens hemsida kan man läsa följande förslag på bön:

Bön för Sverige

Vår Gud, vår Skapare och Herre,
vi tackar Dig och prisar Dig
för våra liv och för vårt land.
Vi, Dina barn i Sverige, ber Dig, genom Din Son Jesus Kristus:
förlåt oss och hjälp oss förlåta varandra,
hjälp oss komma nära Dig och Ditt Rike,
lär oss älska varandra och vårt vackra land,
ge oss allt som vi verkligen behöver – förbarma Dig över oss
och rädda oss från det onda, inom oss och utom oss.
Gud, välsigna Sverige, dess folk och dess natur,
var med oss och ge oss Din frid
– nu och i all tid.
I Jesu namn,
Amen (kursiveringen är min)

Nå. Om vi som kristna tar dopet på allvar, och tar Messias kallelse på allvar, om vi menar allvar med att Jesus är Herre, att vi tillhör Guds Rike. Hur kan då oss vara det svenska folket (vilka är detta för övrigt? alla som befinner sig i sverige? medborgare? asylsökande?). I bönen ovan blandas Guds rikes tillhörigheten med den svenska tillhörigheten: Dina barn i sverige är ju vettigt att säga, vi befinner oss i ett område som kallas sverige men är Guds barn, inte sveriges.  Men plötsligt ändras tonen och blir nationalistisk: vårt vackra land. Som ju är ett tydligt ställningstagande i tillhörighet, vi är svenskar!

dansen kring sverigekalven
Låt oss sluta med dansen kring sverigekalven

Rädda oss från det onda, inom oss och utom oss. Vad menas? Det onda inom sverige och utanför sverige? Nå kanske både ock, om vi skall vara snälla, men att ha en bön, på nationaldagen för sverige som luktar gammalt 30tal i formlulerinag med sin nationalromantik och folk språk känns helt enkelt inte så Jesus från Nasaret, i vars gemenskap och rike det inte finns någon svensk, eller jude, eller arab, eller asylsökande, eller kvinna, eller man, eller… utan vi är ett, en ny människa. I dopet har vi fått en ny tillhörighet, vi kan komma från sverige, men vi är inte längre svenskar, vår lojalitet och vår kultur skall bytas mot lojalitet mot Jesus som Herre och Guds rikes kulturen.

Att be om beskydd för nationalstaten är ungefär som att be om beskydd för sin fotbollsklubb eller rollspelsklubb… eller nej föresten.. vanligtvis dödar man inte de andra laget i fotboll, eller stänger ute dem från arenan, eller förvägrar dem mat man har i överflöd. Det är inte okej att be om beskydd av ett system som är fallet. Vi bör i stället be att systemet antingen förvandlas och i detta krossas eller helt enkelt be för de som drabbas av systemet. Men ett sådant perspektiv saknas helt på sverigebönens hemsida, så jag tackar för mig, min nationaldag är på pingst, inte 6juni.

Jag röstar på ett annat system!

I år är det som bekant valår, och det är återigen dags att säga sitt om vem som ska ta del i överheten och inte. Hur som haver. Kristenunderjord lanserar härmed en serie poster under rubriken ”Jag röstar på ett annat system”, där tanken INTE är att säga åt er hur/om ni ska rösta. Snarare vill vi se på vilka alternativ de som följer Jesus har, och ifrågasätta invanda sätt att se på och förhålla sig till de nuvarande systemen. Vi tror att Jesus gett oss riktlinjer för ett annat system, som inte bygger på förtryck, våld och mammon utan på kärlek, tjänande och givmildhet (bland annat).

I samtal med Pilatus hävdar Jesus att hans rike inte är av den här världen (Joh 18:36), och när man ser på hans undervisning i tex Bergspredikan (Matt 5-7) och hur de första lärjungarna formade sin gemenskap (Apg 2) märker man skarpa kontraster till hur den här världens system fungerar. Men hur relaterar då Guds rike till världens? Vad innebär det att leva i världen men inte av den? Är de kristna kallade till att upprätthålla och till varje pris försvara en viss typ av statsskick eller är kallelsen någon annan? (Jesus säger som bekant inte mycket om vem som styr eller hur de gör det. Överlag säger han väldigt lite om hur man skulle kunna forma ett ”kristet samhälle”.)

Vi kommer fortsättningsvis komma med lite kortare inlägg, och hoppas att ni som läser vill hjälpa oss med de här frågorna genom att vara med och diskutera. Vi har inga superbra svar som är huggna i sten (även om vi har några aningar) men vill tillsammans med er försöka hitta framkomliga vägar i vandringen med Jesus.

Välkommen med!

Ny release

Kristen Underjord är ju inte bara ett blogg eller ett gäng slitna kids på frizon festivalen, vi släpper ju både böcker och skivor också. Nu närmast släpps Svarteskerms tredje skiva:

Den 14 maj släpps punkbandet Svarteskerms. nya ep ”Förfallet är stort”. En snabb, intensiv, smäll som inte går att stoppa och sitter som en smäck. Etik och Moral records i sammarbete med Kristen Underjord. Håll utkik.
http://www.myspace.com/kristenunderjord
http://www.svarteskerm.wordpress.com
http://www.etikmoral.se