Månad: januari 2010

twitter

testar om de funkar med twitter feed

Annonser

Elof: Prisförvirring

Okej, så ännu en förvirrad prisutdelning, Martin Luther King priset skulle delas ut till en person som är bosatt i sverige och ”som agerar i Martin Luther Kings anda”. När jag fick höra om detta pris så tänkte ja, ja men schysst om några av våra allt för få ickevåldsaktivister skulle kunna få lite ”officiellt” stöd och även lite pengar då jag vet att man inte direkt har en stabil ekonomi som aktivist (om nu det är nått att sträva efter).

Men så gör Afrosvenskarnas riksförbund, Broderskapsrörelsen, Centrum mot rasism, Kristna fredsrörelsen och Svenska baptistsamfunded en ”Nobel” man ger priset till en kändis (återigen) som visserligen gör bra musik men som knappast i samma utsträckning som våra aktivister lever i MLKs anda. Det är ju lite som att Obama får fredspriset liksom.

Ta mig inte fel, jag älskar Timbuktus musik, och jag tror att musik kan förändra människor, han är också en förebild för andra musiker i det att han regelbunden skänker bort delar av sina penningar.

Men så har vi då sånna som verkligen kämpat ickevåldsligt, människor som Annika Spalde och de andra Ofogaktivisterna, det är ju sådana människor som borde få det. Men det är klart, va skulle hända om en kyrka, en socialdemokratisk kristen (sic) grupp, och de andra skulle visa att de stödjer kriminella (sic) handlingar? Jag tror det är precis vad vi behöver, synd att det modet inte fanns i gruppen som bestämde vart priset skulle gå.

Så då är det ju som alltid, det är upp till dig och mig att visa vårt stöd för dessa aktivister som offrar tid, bekvämlighet och frihet för att kämpa för det goda. Så hör av dig till nån aktivist och visa din uppskattning, dela ut ditt egna pris till dem.

fred

Samuel: Ondska

Vi här på kristenunderjord är emot ondska. Vi försöker med våra liv att att leva för det goda. Inte det etiskt goda, även om det inte alltid är klandervärt, inte för det som smakar gott, även om det inte heller alltid är fel. Nej den godhet som vi försöker följa är Gud eller som Jesus säger: Ingen är god utom Gud.

Att säga att vi lyckats enastående vore att förhävda oss själva. Jag kan egentligen bara tala för mig själv, jag har en lång bit kvar innan mina handlingar vittnar på ett bra sätt om Guds godhet.

Men ämnet jag satt för denna post är inte Godhet utan Ondska. Vad är ondska? Jag som är uppväxt i Pingströrelsen fostrades med en tydlig undervisning om att ondskan finns. Ondskan är Djävulen och det har som lurar oss att göra dumma saker. Efter att ha studerat teologi med goda lutheraner har ja fått lära mig att satan eller djävulen är ett alltför sekteristiskt ord som inte hör hemma i vår tid. Men jag fruktar nog mer för djävulen än för sekterism.

Det jag dock kan uppleva som ett problem när pratar för mycket om djävulen och onda krafter är att man blir rädd och kanske i mångt och mycket missförstår vad ondskan är. Jag har träffat en del kristna som säger själv att deras största orsak till att vara kristna är rädslan för helvetet. Skrämd till tro? För mig låter det inte som ett jättebra sätt att tro på, men vad vet jag.

Eftersom jag tror på en god Gud som har ett rike där det goda får råda, så tror jag inte av rädsla för någonting utan min tro är ett hopp om att det goda ska få råda. Jag tror också att vi är kallade till att vara vittnen för denna godhet här och nu. Det är alltså inte frågan om vad jag blir räddad från utan vad jag blir räddad till. Skillnaden blir att Ondskan spelar inte rollen av att skrämma mig närmare Gud. Ondskan ska helt enkelt övervinnas av godhet.

Vad är då ondskan? ”Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet.” Jag har läst vad många kloka tänkare har sagt om detta och dom flesta kommer fram till i ljuset av Bibeln att ondskan är ett ingenting gjort till något. Tomhet, idel tomhet. Menar jag nu att ondskan inte finns? Varje människa som har öppna ögon eller öron för den delen vet att ondskan existerar. Men läser vi Bibeln som att Gud vill uppenbara sig själv genom den så ser vi att Gud är, det borde betyda att om ondskan är Guds motsatts så är inte ondskan. Ondskan är ett ingenting gjort till något. Vad är det som gör ingenting till något? Vi för det mesta i personliga val men också i system som vi ingår i.

Ta EU jordbrukspolitik som ett exempel på ondska, EU överproducerar grödor, alltså mer än vi i Europa kan äta, överflödet dumpar vi i Afrika till en så låg kostnad att den lokala produktionen av grödor blir ekonomiskt omöjligt, därför börjar man på dessa marker odla knark, som man senare med viss förtjänst skickar till EU där nästan all kriminalitet är drog relaterat. Detta är ett ont system.

Men om vi alla skulle leva i Guds Godhet och bara göra goda handlingar skulle då ondskan finnas?  Ondskan skulle i alla fall inte ha någon kraft om alla människor hängav sig åt det goda.

Eller som Paulus säger i Romarbrevet 8:

Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.
Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?

anton: alternativ ekonomi?

Oavsett om man ser den första församlingen i Apg 2 som ideal för nutida församlingsbygge eller ej, finns det gott om andra bibeltexter som pekar mot att Jesusfolket är kallat till en annan ekonomi än världens. Istället för att hålla hårt i allt man äger bör man vara generös, till den grad att om någon tar det som är mitt ska jag inte kräva det tillbaka (Luk 6:30). När Paulus uppmanar församlingen i Korinth att dela sina tillgångar med syskonen i Jerusalem frarmlägger han det som en naturlig sak, med målet att ingen ska behöva leva fattigt men inte heller i onödigt överflöd: alla ska ha lika mycket (2 Kor 8:13-15).

Det finns massor av intressanta texter om ekonomi och delande i Bibeln, men den stora frågan är vad vi gör av det idag? Visst borde det vara naturligt att dela på kostnaden om någon åker på en oväntad räkning eller parkeringsböter som gör att månadsbudgeten blir svår att få ihop? Om någon inte råd med nya kläder till sina barn eller ett nödvändigt tandläkarbesök, känns det självklart att församlingen/de omgivande kristna ställer upp? Jag längtar efter en sådan alternativ ekonomi, där det blir naturligt att nämna för andra om man har ekonomiska problem och där det är självklart att man delar sina tillgångar (utan att det nödvändigtvis blir en fullt utvecklad egendomsgemenskap, vilken i princip kräver livstidsöverlåtelse).

Dela tankar, erfarenheter eller idéer. Hur ser en praktisk Gudsrikesekonomi ut anno 2010?