Dag: 2 oktober, 2009

anton: dags för namnbyte, kd?

Ok, lika bra att direkt erkänna att det här inlägget skjuter mer från hjärtat än från hjärnan. Har inte varit något stort fan av KD tidigare av olika skäl, men idag känns mitt avståndstagande än mer motiverat. Att hålla ett seminarium med syftet att sporta svensk vapenindustri är bara för mycket.  Att dessutom sätta munkavle på de som vill nyansera bilden gör inte saken bättre. Jag är för åsiktsfrihet, det är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle. Men problemet är när ett politiskt parti har ett namn som de allra flesta kopplar till Kristus/kristen tro (oavsett i vilken utsträckning denna koppling finns i verkligheten) och på så vis representerar hur ”de kristna” tänker.

Dels är jag väldigt skeptisk till att kristna ens söker få statsmakt, och dels är jag sjukt skeptisk till krig/våld/vapen/dödande i allmänhet, därför blir KD’s seminarium dubbelt olyckligt. KD måste givetvis få föra vilken politik de vill, och försöka få makt över nationalstaten sverige hur mycket de än vill, men som efterföljare till Kristus vill jag inte bli ofrivilligt sammankopplad med deras verksamhet.
Ett namnbyte vore på sin plats. Ok?

Annonser