Månad: april 2009

Elof: Att leva i Imperiet Del 2: Lever vi i ett Imperium?

I förra delen skrev jag om 4 definitioner av Imperium. Denna del handlar mer ingående om dessa 4 punkter och hur jag menar att dessa pekar på att vi i världen idag lever i ett av de största Imperierna någonsin, men också de mest förädiska.

De fyra punkterna var

1. Byggt på systematisk centralisering av makt.
2. Upprätthålls och hålls säkert av social-ekonomisk och militär kontroll
3. Legitimeras av en övergripande myt/religion
4. Allt detta stärks av Imperiets bilder och propaganda som fångar medborgarnas fantasi

1. Byggt på systematisk centralisering av makt.
Ett imperium bygger på stor geografisk yta, med en central maktenhet. Idag styrs världen av pengar, av Marknaden. Världsbankens arbete och den högst ojämna fördelningen av världens rikedomar är två tecken på att den ekonomiska makten idag ligger centraliserad, det finns fler.

2. Upprätthålls och hålls säkert av social-ekonomisk och militär kontroll
Ett imperium kräver en våldsapparat för att kunna behålla makten och statusen. Nato och FN’s säkerhetsråd är en sådan apparat. Varje egen nations militära utformning bidrar också till detta. Upprätthållande av Marknaden har vi det senaste sätt tydligt, vi är alla i Marknadens händer, samtidigt som dess präster profeterar (och profiterar) för vikten att stimulera (offra?) marknaden så att den än en gång hjälper oss. Detta leder oss in på punkt 3.

3. Legitimeras av en övergripande myt/religion
Att världen styrs av pengar och våld är nog inget överraskande påstående för någon. Det är så självklart dessa två aspekter av tillvaron att vi inte insett hur mycket dess mytologier har format våran världsbild. Utveckling och tillväxt ses som självklara goda och eftersträvansvärda kvalitéer. Kapitalismens/Materialismen/Dyrkandet av Mammon ingår i en ohelig allians av vad vi skulle kunna kalla myten om det frälsande våldet. Vi sätter vår tilltro till Marknaden, och när inte den säkrar våran tillväxt och välgång tar vi till militära medel för att om möjligt växa ännu mer, eller i alla fall inte tappa det vi har. Vi ser det som naturligt och nödvändigt för oss att ha militära makter, för vem skall annars se till att de goda inte lider under det onda?

4. Allt detta stärks av Imperiets bilder och propaganda som fångar medborgarnas fantasi

I filmer och böcker matas vi med myten om det frälsande våldet, alltifrån Batman och Indiana Jones, till tecknade disney hjältar till rena krigsfilmer talar samma språk. Hjälten använder våld för att ställa allt till rätta. Denna myt är inte ny, den fanns i det forna Babylon, den finns idag. Nöjesindustrin och Sporten ser till att de 30sekunders portioner av lidande och svält klaras av. När vi sett det svältande barnet och börjat få lite ångest, kommer snart sporten eller nöjesprogrammet där efter för att få oss att glömma och återigen känna att allt är okej. Vi trubbas av, våra medvetande kokas sakta ner till en gråsörja av ”lagom medlidande utan handling” För skulle vi någon gång verkligen tvingas stå ut med svultna barn på våra näthinnor en längre tid skulle vi bli tvingade till handling, och det vill inte Imperiet. All denna nöjesindustri och propaganda sköts med hjälp av sponsring och pengar. Vi är så inne i denna ”verklighet” att vi har svårt att se hur det ens skulle kunna vara på något annat sätt.

Varför är det då viktigt att tala i termer av Imperium?

va tror du?


Annonser

Elof: Kommer Babylon undan igen?

Att demonstrationerna där våldsamma sammandrabbningar mellan Polis och Demonstranter va vanliga är ingen nyhet, inte heller att demonstranter döms till höger och vänster för dessa våldsamheter. Att poliser åker dit hör däremot til undantagen. Se bara efter göteborgs kravallerna. Det är satt i system av Babylon att inte dömma sina soldater själva. På Yelah finns en artikell om senaste händelserna i London, läs den. Och jämför med övrig media bevakning i ämnet.

Elof: Hur vet jag?

det finns ett sätt vi kan försöka ta reda på om jag försöker följa Jesus eller bara beundrar honom. Genom att ställa mig frågan: ”Om Jesus storyn visade sig vara falsk, skulle det ändra det konkreta sättet jag lever på?”

Om svaret är Nej på den frågan, så  måste jag börja fundera på om jag inte bara beundrar Jesus och den kristna tron som en vacker tavla, eller berättelse eller musikstycke.

Om svaret är Ja på den frågan, så kan jag i alla fall veta att jag försöker följa Jesus, oavsett hur bra jag lyckats..

så tänker jag när jag tvivlar på min egen tro..  är det tron eller Gud jag tvivlar på då?

Elof: Att leva i Imperiet Del 1: Kreativitet som Motstånd

På min vägg hänger en Jesus Action Figure, den hänger där som en påminnelse om att vi lever i ett främmande land, i ett Imperium som inte är gott. Detta Imperium gör allt för att göra kristendomen ofarlig, den till och med använder sig av Jesus för att nå sitt mål, och gör honom till en ofarlig plastfigur.

En definition av Imperium är denna (från Colossians Remixed):

1. Byggt på systematisk centralisering av makt.
2. Upprätthålls och hålls säkert av social-ekonomisk och militär kontroll
3. Legitimeras av en övergripande myt/religion
4. Allt detta stärks av Imperiets bilder och propaganda som fångar medborgarnas fantasi

Om vi läser breven i NT så finner vi att Paulus använder romarikets språk för att beskriva Jesus. I Rom var Kejsarens bild överallt, på pelare, på mynt, statyer och tempel var uppförda i Kejsarens ära och bild. T.ex. sa man att Kejsarens bild skulle tillbedjas som Kejsaren själv, Paulus säger att vi skall tillbe Jesus för att han är avbilden av Gud (Kol 1:15)

Alla dessa bilder formade Romarikets invånare till att tänka på Kejsaren och få hans propaganda in i sig. Det är inte så annorlunda idag, vi har mer avguda bilder och budskap än någonsin som matar oss, via tv, via internet, via budskap på våra gator, i våra tidningar. Bilder av ett liv i skall sträva efter, bilder av personer som vi egentligen vill vara, bilder av varumärket som vi skall märka oss själva med. Men detta är bara toppen på isberget. Under ytan ligger hela det ekonomiska, politiska och religiösa system som behöver denna propaganda för att kunna fungera.

När en ny religion skall ta över en gammal religions plats i en kultur är ett av de effiktivaste sätten att ta över dess högtider. Så skedde med den hedniska juletiden när kristendomen kom till Norden, så skedde när kristendomen skulle bli lagstiftad religion i romarriket, så sker idag när Marknadens Imperium tar över mer och mer. Julen gick från midvinterblot, till Jesu födelse, till årets shoppinghögtid. Ett annat steg i att en religon tar över i en kultur är att de gamla symbolerna fångas upp i den nya och omtokas, ges ny innebörd.

Genom att göra Jesus till en vara, en de av marknadens utbud blir han ofarlig. En platsleksak, en tuggummisort. Hur farligt låter det i jämförelse med det vilda Lejonet av Juda?

När Jesusbilden idag blivit fångad i Marknadens klor måste vi be Guds Ande om inspiration och kreativitet att visa på en sannare bild av Lejonet. Här måste våra gemenskaper uppvärdera alla de som fått olika kreativa gåvor. Låtskrivare, layoutare, poeter, målare, musiker, författare etc. måste peppas och få utrymme till att vara kreativa i våra gemenskaper. För vi behöver deras ord, deras bilder och deras verk för att få en motpropaganda mot Coca Colas och Marknades bilder. Vi behöver matas mer av Guds rikes propaganda än av Imperiets köphets. Vi behöver kreativitet för att återerövra våra högtider, t.ex. påsk så att de åter blir mer centrala för oss än Imperiets. Jag kan gå till mig själv, jag firar mer ett vanligt nyår än vad jag brukar fira påsken. Så även i år. Till nästa år ber jag om kreativitet och inspiration att fira det som den störta händelsen på året, på ett sätt som verkligen utmanar Imperiets avgudabilder.

Elof: Påskskägg

Här kommer ett förtidigt veganskt påskskägg: Om Romarbrevet 13. En artikell jag utlovade för kanske 5 månader sedan, men här är den. Detta blir det enda påskägget för detta år från min sida, vad de andra bloggkidsen har hittat på vet jag inte, men man kan ju önska att de bidrar med något till denna högtid.

Artikeln är inte rättstavad eller layoutad så bra ännu, så kom gärna med sånna kommentarer och/eller frågor.

Peace

anton: nykterhet som motstånd

Alkohol är en riktig klassiker i den kristna debatten, inte minst har jag under min uppväxt båd hört och läst insändare och predikningar i ämnet. Varför då dryfta frågan ytterligare? Delvis därför att jag tycker mig märka tendenser till att efterföljare i större grad omfamnar världens alkoholkultur, men också då jag funderat kring frågan som ett led i att vara salt och ljus i världen.

Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Matt 5:13

De av Jesu lärjungar som, liksom jag själv, förkastar våld/krig/vapen och hänvisar till Guds rike som ett fredens och kärlekens alternativ till världen har (ofta) inga problem med bojkotter etc. mot de företag som tillverkar vapen. Vapen leder ju till att militärisk verksamhet kan fortgå, och således bidrar de till människors lidande och död.
Likaså finns en utpräglad tanke hos de som väljer vegetarisk/vegansk kosthållning att köttindustrin utför oförsvarbara handlingar mot djur som får lida oerhört i transporter, burar och annat. Även här motsätter man sig industrin för att motverka detta lidande.

Hur är det då i alkoholfrågan? När mer än 200.000 barn växer upp med en missbrukande förälder, när 75% av alla våldsbrott i detta land utförs under inverkan av alkohol? Hur kan vi (till att börja med) minska dessa människors lidande och våldets utbredning? Ett enkelt steg är att motverka industrin. Att leva i nykterhet blir då inte så mycket en fråga om att demonisera alkoholen som sådan (något jag inte gör, jag har inte problem med att kristna tar en öl då och då), utan en motståndshandling till den skada som följer i alkoholens spår. För mig handlar det om att se på vår kontext, Sverige, där människor far illa på grund av en speciell substans, och då blir steget att välja bort detta inte svårt.

Jag är fullt medveten om de bibelställen som man kan hänvisa till om att mat och dryck inte ska styra, eller att allt är tillåtet etc, och ”visst rekommenderar väl Paulus själv lite vin för magen?”
Det handlar inte om att slå en sakfråga fram och tillbaka med bibelord och se vem som har ”bäst” tolkning, utan min poäng finns i Jesu hela gärning med uppoffrande kärlek för andras bästa.
(Dessutom tycker jag det smakar skitäckligt, men det är ju inte ett direkt objektivt argument haha.)

Håller du med?