Månad: april 2008

V(egetarian)ärlden idag

Allas vår Siewert Öholm skrev en sjukt konstig och onyanserad liten text kring filmen varg förra veckan. Jag (elof) kände mig tvingad att skriva ett svar som mot förmodan publicerades och som Siewert även svarade på igen, men jag är inte säker på om han brydde sig om att ge ett vettigt svar..

va tycker ni?

Annonser

I pipelinen

Kristen Underjord ger ju ut saker.. detta är på gång:

  • Alla varelser ropar till dig – en djurvänlig bönbok: Tillsammans med föreningen Vildåsnan ger vi ut en bok som innehåller andakter, betraktelser, böner och liturgier för en djurvänlig kristendom.
  • Varför Konsensus? : Ett litet häfte kring beslutsfattande i den kristna gemenskapen, och varför och hur konsensus funkar. Vi inspireras av Nya testamentet, av Kväkarna, feministiska och ickevåldsliga grupper i detta häfte.
  • Vid Babylons floder: Ett fansin som innehåller mycket av dom lösa papper och texterna vi skrivit i samlat och schysst format. Kommer säljas för att få in pengar, men alla artiklar finns att få i lösvikt i tryckt eller pdf form gratis..
  • Alternativa Tideböner – Virus: Till frizon festivalen kommer vår andra del av Alternativa Tideböner ut, det fokuserar på spridandet av Riket och livet i Exil. Kom på frizon för att få del av materialet..
  • Små skrifter: Om vårt förhållande till djuren, om den kristna gemenskapen som ett folk i exil, om babylon och om vårt förhållande till pengar.

Något ni är extra sugna på?

tricks of the trade

Om vi som kristna menar allvar med att vara en motkultur mot denna världens sätt att älska, stifta fred och framgång, om vi menar allvar med att vara en förkultur för Guds samhälle(rike) och dess sätt att älska, stifta fred och verklig framgång. Om vi skall försöka leva ut bergspredikan. .. ja då behöver vi lite träning i färdigheter som hjälper oss att leva i fredsfurstens efterföljd.

VI behöver få faktiska tips på hur man inte lever i skökans system, hur man kan försöka (men inte alltid lyckas) lösa konflikter med icke-våld, hur man kan skapa jämnställda gemenskaper (konsensus osv..

Men jag hittar inte dessa färdigheter någonstans i våran kyrka.. är jag blind? Finns det där? För när jag funderar i dessa banor finner jag bara helt andra sätt, världens sätt att handskas med problemen. Och det ironiska (på ett icke komiskt sätt) är att när jag tittar till dela av dom grupperingar som inte ställer sig bakom den kristna tron, så kan jag finna en hel del människor som försöker lära sig leva icke-våldsligt, leva i en motkultur och skapa jämlika gemenskaper.

Och kanske är det härifrån vi får dra lite inspiration när nu kyrkan i stort inte varit så bra på det här, vi kanske skall ödmjuka oss och lära oss något av dom som säger sig stå utanför..

En bra fras som sammanfattar kyrkans syn på det här är: kyrkan tycker det är mer kristet att be om riket än att leva ut det.

Dock vill jag tillägga att det kristna sättet att handskas med våld, konflikter och hat skiljer sig från mycket av den profana ickevåldsrörelsens eller delar av feminismen. T.ex. så menar inte vi kristna att ickevåld alltid är en fungerande metod, alltså att vi faktiskt lyckas med vad vi vill uppnå med aktionen/motståndet utan att vi faktiskt kan dö på kuppen.. (för mer om detta se I fredsfurstens rike under material)

Jag behöver lite radikal lärjunga träning.. när skall det startas bibelskolor som lär oss möta våld med ickevåld? lär oss ta hand om kvinnor som är slagna av sina makar? lär oss odla mat själva? lär oss att ta på oss vårt kors och våga handskas med möjligheten att det leder till döden? När skall jag våga inse det?

hjälp

Frizons underjord

Kristen Underjord kommer tillsammans med Tjeckiska Tentwork (www.tentwork.blog.cz – kan nån tjeckiska?) att hålla i virustältet på frizon festivalen i sommar. Så ännu en anledning att dyka upp på festivalen. Mer info kommer om vad ni kommer möta där men vi hoppas främst på att få möta er!

Att leva i det postmoderna

Efter lång fundering kring trosfrågor här på Kristen Underjord har vi beslutat oss för att vara inklusiva. Vi blir numera Andlig Underjord och kommer ta in bloggare från alla större trosyttringar som har mer ”punkig attityd”. T.ex kommer en representatn ur Svenska Satanist kyrkan att tillsammans med oss skriva om Alternativa tideböner och infoga delar av den Sataniska Bibeln i texterna. Detta känns vettigt ur enhets synpunkt. All andlighet är bra andlighet.

I ett postmodern landskap är det aldelles för omodernt att  snacka om Jesus, så istället börjar vi snacka om ”Den övre makten” och tilltalar inte varandra som kyrka utan som ”gänget som är andliga”.

Just det.. vi kommer även översätta och ge ut Benny Hinns senare böcker, och så kommer vi be Reinfeldt skriva förordet till vår nya bönbok, och så ger vi ut ett välsignat Kristen Underjords smycke i 24karats guld-.

och roligare än så blir det inte med ett kristen underjords aprilskämt