Jonathan: Vad kan Jesus ge Klasskampen

När vi i Aordet intervjuade en aktivist i Friendly Fire kollektivet avslutade Hyesung med en reflektion om vad kristna kan bidra med till en bredare utomparlamentarisk vänsterrörelse. Det svar en brukar höra på den frågan är att det kristna hoppet är det viktigaste lärljungar till Jesus har att bidra med. Detta svar låter lite ihåligt. Varför behövs Jesus för att vi ska kunna hoppas på framtiden? Är hoppet förbehållet kristna? Och med en tillbakablick på en historia där kyrkan har haft stort inflytande kan påståendet också kännas väl historielöst. Hyesung hade ett annat svar. Orkar du inte lyssna på hela intervjun kommer detta svar cirka 7 minuter från slutet.

(mer…)
Annonser

Jonathan: Den missade landsbygdspolitiken

Friluftsliv, billiga fastigheter och möjligheter att bo strandnära. Alla kommuner vill växa, läggs alla kommuners ambitioner samman kan en snabbt dra slutsatsen att Sveriges ogenerösa asylpolitik inte håller. De flesta kommuner vill att fler ska flytta in, men det ska vara rätt sorts människor. Den bästa kommuninvånaren sägs vara en frisk 70 åring, medans alla behov av skola, omsorg eller kulturella aktiviteter en person mest innebär ett minus i kommunkassan. En familj med barn och två heltidsarbetande föräldrar drar i alla fall in mer än vad de kostar. För ett par år sedan var det den ”kreativa klassen” som skulle lockas in.

20180620Nafvernasan002

Samtidigt fortgår urbaniseringen och för de flesta kommuner är en minskande befolkning ett faktum. Att erkänna denna svårsvalda sanning är mer än vad de flesta kommunpolitiker har mod till. Kanske för att det är så mycket svårare att minska snyggt än att växa snyggt. Konsekvensen av utflyttingen är ju att de som innebär ett plus i kommunkassan fyttar medans många som innebär ett minus, t.ex. de som på grund av sin ålder eller funktion har behov som kostar kommunen och inte är lika lättrörliga. Mitt i den verkligheten missar kommunerna en växande grupp som kanske inte vet att de väntar på att flytta ut på landet. De utbrända.

(mer…)

Jonathan: Skit i valet, nu är det dags för nya tag

Inför varje val har jag konfronterats med dilemmat om jag överhuvudtaget ska rösta när det representativa demokratiska systemet är skapat för att passivisera rörelser som borde radikaliseras. Varje val har jag landat i att jag bör rösta. I år väger argumentet att det faktiskt inte finns några frihetligt organiserade institutioner som på allvar kan utmana statens institutioner. Vad jag menar med det är att de anarkistiska eller autonoma initiativ som finns är för svaga, små och oorganiserade för att på ett meningsfullt sätt kunna lösa problem genom inbördes hjälp. Det bästa alternativet som jag kan se och som verkar är SAC – Syndikalisterna, som ändå är ett fungerande (om än i kris) alternativ till fackföreningarna inom LO.

(mer…)

Trym: #rätttilltro, #asylrätt, #jagstårinteut, #kristnavärderingar

Brinner du för #rätttilltro, #asylrätt, och #jagstårinteut

Tycker du att den som flytt ska få skapa sig en ny framtid i Europa

Tror du på #kristnavärderingar som nästan-kärlek och gästfrihet

Rösta inte på utvisarpartier och gränsstängare i EU-valet

#NejtillSD, #NejtillKD, #NejtillM, #NejtillS

@kristenunderjord

Bild: ”Hungarian Border Fence” by Tamás Sóki is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Jonathan: Sveriges Arbetares Centralorganisation

Under några avsnitt så har jag varit vikarie i marxistiska podden ”En förlorad sak”. I senaste avsnittet så säger jag att alla bör gå med i SAC och att det inte finns några ursäkter, annat än utbrändhet för att inte göra det. Förlåt!

Jag har inte svaret på vad som är bäst att göra eller vilken organisation som är bäst att gå med i. Jag hoppas bara på att vi kan hitta gemenskap kring vissa mål, men jag kan bara försöka analysera och i sämsta fall gissa mig till vad som fungerar bäst. Det är inte min plats att tala om för andra vad de ska eller bör göra. Uttalandet kommer däremot från hjärtat och vad jag vill säga är detta. Du behövs, och allt du orkar göra för att göra världen bättre är bra. Men du ska såklart göra det som du tycker verkar vettigast.

(mer…)

Trym: Penisbärarnas abortansvar

Att som snubbe diskutera abortlagstiftningens vara och inte vara kan alltid vara lite vanskligt. Nu har frågan aktualiserats av 22 penisbärare från Alabama. Samtidigt är det alltid populärt att påpeka att frågor om abort är svåra, något som andra mer lämpliga röster också gjort bättre. Inte för att de behöver min hjälp för att nå en publik, utan mer av principskäl. För oss som kristna är det viktigt att tänka ett steg till och markera mot högerevangelikala dumheter, men att göra det på ett genomtänkt sätt.

undefined

(mer…)