På gång i Ångermanland: Studiecirkel

Efterföljelse i vardagslivet – studiecirkel i teologi

Att vara en lärljunge innebär att följa Jesus exempel. Men hur gör vi det, konkret i vardagen? Vad innebär det, för vår egen del och för våra liv tillsammans? I församlingen och i samhället? På vilket sätt är rättvisa och jämlikhet kristna värderingar och hur tar vi vara på kallelsen att verka för fred och frihet i samhället?

(mer…)
Annonser

Trym: Befrielse i District One

Hårresande nyheter har läkt ut från USA:s myndigheters koncentrationsläger för migranter. Barn som separerats från sina föräldrar har tvingats sova på betonggolv, utan att ljuset släckts. Spädbarn har inte fått byta blöja, och barn har hållits utan tandborste och tandkräm. Trump-regimen liksom föregående regeringar bryter mot både barns- och människors rättigheter. Helt utan krav på att Trump, Obama eller Busch ställs inför internationella brottsmålsdomstolar. Den svenska regeringen samarbetar samvetslöst med skurkstater som USA, och vi låter dem göra det.

Panem – Av AlternateHistory
https://www.deviantart.com/alternatehistory/art/Panem-616644969
(mer…)

Trym: Fri att vara

En kollega för några år sedan brukade nämna orden ”det finns ingen rättvisa” som en viktig livserfarenhet appropå milimeterrättvisan som syskon eller skolbarn kan begära. Fick en person en glass så ska alla få en glass, inte två och absolut inte tre. Ord som rättvisa kan betyda allt, eller ingenting. Anarkismen kan sägas vara frihetens ideologi, men brottas samtidigt med när individens frihet blir ett problem för det allmänna och när det allmänna intresset begränsar friheten. Att säga att det inte finns en motsättning är nog oärligt, snarare behöver en lära sig att leva med paradoxen (motsägelsen) på ett bra sätt i en gemenskap. För att kunna förstå hur någonting sådant kan gå till behöver begreppet frihet fyllas med innehåll.

(mer…)

Jonathan: Vad kan Jesus ge Klasskampen

När vi i Aordet intervjuade en aktivist i Friendly Fire kollektivet avslutade Hyesung med en reflektion om vad kristna kan bidra med till en bredare utomparlamentarisk vänsterrörelse. Det svar en brukar höra på den frågan är att det kristna hoppet är det viktigaste lärljungar till Jesus har att bidra med. Detta svar låter lite ihåligt. Varför behövs Jesus för att vi ska kunna hoppas på framtiden? Är hoppet förbehållet kristna? Och med en tillbakablick på en historia där kyrkan har haft stort inflytande kan påståendet också kännas väl historielöst. Hyesung hade ett annat svar. Orkar du inte lyssna på hela intervjun kommer detta svar cirka 7 minuter från slutet.

(mer…)

Jonathan: Den missade landsbygdspolitiken

Friluftsliv, billiga fastigheter och möjligheter att bo strandnära. Alla kommuner vill växa, läggs alla kommuners ambitioner samman kan en snabbt dra slutsatsen att Sveriges ogenerösa asylpolitik inte håller. De flesta kommuner vill att fler ska flytta in, men det ska vara rätt sorts människor. Den bästa kommuninvånaren sägs vara en frisk 70 åring, medans alla behov av skola, omsorg eller kulturella aktiviteter en person mest innebär ett minus i kommunkassan. En familj med barn och två heltidsarbetande föräldrar drar i alla fall in mer än vad de kostar. För ett par år sedan var det den ”kreativa klassen” som skulle lockas in.

20180620Nafvernasan002

Samtidigt fortgår urbaniseringen och för de flesta kommuner är en minskande befolkning ett faktum. Att erkänna denna svårsvalda sanning är mer än vad de flesta kommunpolitiker har mod till. Kanske för att det är så mycket svårare att minska snyggt än att växa snyggt. Konsekvensen av utflyttingen är ju att de som innebär ett plus i kommunkassan fyttar medans många som innebär ett minus, t.ex. de som på grund av sin ålder eller funktion har behov som kostar kommunen och inte är lika lättrörliga. Mitt i den verkligheten missar kommunerna en växande grupp som kanske inte vet att de väntar på att flytta ut på landet. De utbrända.

(mer…)

Jonathan: Skit i valet, nu är det dags för nya tag

Inför varje val har jag konfronterats med dilemmat om jag överhuvudtaget ska rösta när det representativa demokratiska systemet är skapat för att passivisera rörelser som borde radikaliseras. Varje val har jag landat i att jag bör rösta. I år väger argumentet att det faktiskt inte finns några frihetligt organiserade institutioner som på allvar kan utmana statens institutioner. Vad jag menar med det är att de anarkistiska eller autonoma initiativ som finns är för svaga, små och oorganiserade för att på ett meningsfullt sätt kunna lösa problem genom inbördes hjälp. Det bästa alternativet som jag kan se och som verkar är SAC – Syndikalisterna, som ändå är ett fungerande (om än i kris) alternativ till fackföreningarna inom LO.

(mer…)

Trym: #rätttilltro, #asylrätt, #jagstårinteut, #kristnavärderingar

Brinner du för #rätttilltro, #asylrätt, och #jagstårinteut

Tycker du att den som flytt ska få skapa sig en ny framtid i Europa

Tror du på #kristnavärderingar som nästan-kärlek och gästfrihet

Rösta inte på utvisarpartier och gränsstängare i EU-valet

#NejtillSD, #NejtillKD, #NejtillM, #NejtillS

@kristenunderjord

Bild: ”Hungarian Border Fence” by Tamás Sóki is licensed under CC BY-NC-SA 4.0