Helig Anarki: Virus 2019

Virus* är en gemenskaps- och nätverkshelg för alla som är intresserade av relationen mellan kristendom och anarkism. I år träffas vi i Stockholm fredag eftermiddag till söndag förmiddag, den 31 maj till andra juni, för att tillsammans utforska möjligheter till kristet och anarkistiskt liv i den tid och värld vi lever i idag.

På fredagen deltar vi i klimatstrejken på Mynttorget från klockan 14:00, för att sedan gemensamt bege oss till Sara och Klas där vi har vår utgångspunkt resten av helgen. Den som inte kan eller vill delta i strejken kan komma direkt dit. Denna virushelg kommer vi inte att ha lika mycket ”eget” schema som vi brukar, utan istället ägna en stor del av lördagen åt att gemensamt delta i de aktiviteter som erbjuds på Stockholms anarkistiska bokmässa. Läs mer om den här. På söndagen kommer vi att avsluta helgen tillsammans genom att delta i förmiddagsandakt hos Vännernas samfund (Kväkarna). Läs mer om den här.

Mer info och anmälan på heliganarki.org

Annonser

Trym: När friheten skaver

I senaste avsnittet av podden Aordet pratar Alice och Jonathan om känslan av hopp när någon i förbifarten återupprepar anarkistiska slogans eller tankegångar. Då det känns som att frihetliga ideal sprider sig och får fäste i bredare skikt av befolkningen. I intervjun med aktiva inom kristna miljöföreningen God jord säger en av intervjupersonerna något som för tankarna till den anarkistiska idén om att det är människors samtycke som möjliggör rovdrift på natur och människor. Den dag vi som kollektiv inte accepterar det längre så upphör det vara möjligt! Därför har vi också makten att förändra.

”My Lucky Shot” by ©Shaza79 is licensed under CC BY 2.0. To view a copy of this license, visit: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
(mer…)

Trym: Störst av allt

I fjärde avsnittet av The Liturgist Podcast (tips) intervjuas min husapostel Rachel Held Evans av gänget. Avsnittet handlar om enhet i kyrkan och vart vi kan hitta gemenskap med människor som säger sig följa Jesus men som är helt bonkers. Avsnittet kretsar kring islamofobi i Kyrkan och en artikel som uppmanar till rättsövergrepp och folkmord mot muslimer, som trots detta har fått spridning i en kristen tidskrift i USA. Hur hanterar vi vår rättfärdiga vrede mot trossyskon som i sin förstockning agiterar för den ondska vi tror att Jesus övervann på korset?

Simone Weils liv är ett inspirerande och utmanande exempel på att följa sin kallelse.
(mer…)

Trym: #Kristnavärderingar – Konservatism

Den nya partipolitiska kartan börjar förtydliga sig efter att alliansen spräckts och f.d. arbetarpartiet Socialdemokraterna svalt en nyliberal plattform. Senast har Kristdemokraterna spräckt bajsbarriären och öppnar för ett samarbete med Fascistpartiet Sverigedemokraterna (läs deras partiprogram och påstå att de är något annat om du kan). Partiet tror enligt en artikel i SvD att öppningen för ett samarbete med Sverigedemokraterna har stärkt partiet. Partiledaren Ebba Busch Thor citeras i artikeln och säger att Kristdemokrater är ”så grundmurat trygga i våra värderingar att vi inte behöver vara rädda för andras”. Det här knyter väl an till tidigare analyser på Kristen underjord på temat #Kristnavärderingar. Varför är konservativa de som ofta viker först och som är mest benägna att samarbeta med fascister?

(mer…)

Trym: Mirakulöst ickevåld och Lärljungarnas två svärd

En av nya testamentets underligare texter är den om när lärljungarna i Lukas 22:35-38 köper svärd. Texten är sticker ut för att den till synes bryter med ickevåldsteologin i bergspredikan och på andra platser i bibeln.

Lärjungarnas två svärd:

35 Sedan sade han till dem: ”När jag sände ut er utan penningpung, påse eller sandaler, behövde ni då sakna något?” – ”Nej, ingenting”, svarade de. 36 Då sade han: ”Men nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och likaså påsen, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. 37 Jag säger er att med mig skall det ord i skriften gå i uppfyllelse som lyder: Han räknades till de laglösa. Ty nu fullbordas det som är sagt om mig.” – 38 ”Herre”, sade de, ”här är två svärd.” – ”Det är bra”, svarade han.

(mer…)

Trym: Tro, vetande och mirakler

”Parting your soup is not a miracle, Bruce. It’s a magic trick. A single mom who’s working two jobs and still finds time to take her kid to soccer practice, that’s a miracle. A teenager who says ”no” to drugs and ”yes” to an education, that’s a miracle. People want me to do everything for them. But what they don’t realize is *they* have the power. You want to see a miracle, son? Be the miracle.”

– Morgan Freeman, Bruce Almighty

Den kristna tron bygger på den absurda idén att det finns en Gud, en varelse som är mäktigare och större och godare än vad vi människor kan förstå. Att den varelsen älskar oss människor så djupt att hen var beredd att ta på sig ansvaret för allt lidande och all ondska människor i sitt oförstånd lyckats producera.

”_DSC9593” by EdLevy is licensed under CC BY 2.0
(mer…)