Jonathan: Bordsbön

Tack att vi har fått samlas till måltid

Låt oss njuta av den i frid

Hjälp oss att helga djur och växter

Tack för det liv som flödar i allt

Hjälp oss att se hur vi hänger samman

Att vörda maten som en gåva från dig

Ge ork och kraft att se dem som hungrar

Att älska så som du har älskat mig

Jonathan: Mörkret drabbar alla

21Herren sade till Mose: ”Lyft handen mot skyn, så skall ett mörker komma över Egypten, ett mörker så tätt att man kan ta på det.” 22Mose lyfte sin hand mot skyn, och ett djupt mörker låg över hela Egypten i tre dagar. 23Människorna kunde inte se varandra eller gå någonstans på tre dagar. Men överallt där israeliterna bodde var det ljust. – 2 Mos 10:21-23

exodus-10-the-plague-of-darkness-by-gustave-dore-1865

(mer…)

Trym: Massakern vid Iquique

Forum för levande historia startades 2003 för att informera om nazismens brott mot mänskligheten. Under regimen Reinfeldt bestämdes att även forumet även skulle informera om kommunismens brott mot mänskligheten. Det är historia som varken bör förnekas eller förringas. Samtidigt frågar jag mig om inte en statlig myndighet är skyldig att ta höjd för det faktum att vinnaren skriver historia. Rimligen borde även kapitalismens historia ställas på den anklagades bänk.

(mer…)

Trym: Kamratskap, lärljungaskap och högerkristna

Inom socialistiska rörelser används ofta begreppet kamrat. En kamrat är inte en kompis, men inte heller en kollega. En kamrat kan vara en kompis, men också en person som en inte står ut med eller som en inte ens känner. Youtubern Non-compete har pratat om hur begreppet översatts i sydostasiatiska språk (han bor i Vietnam). Där har begreppet fått betydelsen av någon som delar ens ambition. I det här fallet ambitionen i strävan mot en värld där människor är fria från förtryck och missär.

(mer…)

Jonathan: Församlingar för inbördes hjälp (svar till Hela pingsten/Jesusfolket)

34a74633583977.56b09e9c17b83
”Bread” by Tolga Kolçak is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

För några veckor sedan kritiserade jag ett poddavsnitt i Jesusfolket. På bloggen Hela pingsten har nu ett svar publicerats. Jag hade kanske en onödigt hård ton i min kritik och uppskattar att den ändå tagits emot välvilligt. I den centrala frågan uppfattar jag att Micael Grenholm och Jacob Schönning håller med mig om att en person som tar avstånd från våld och kallar sig pacifist också behöver kritisera och motarbeta det våld som staten utövar för att upprätthålla exploatering och förtryck. Det är ingenting de diskuterar i avsnittet och jag vidhåller att det är just i detta avsnitt de borde ha gjort det och tackar för att de tagit sig tid att förtydliga sin hållning. Schönning och Grenholm kritiserar mig för att inte kräva att detta görs ickevåldsligt. Det är en rättvis kritik. Jag har mycket mindre problem med anarkistisk-pacifistisk hållning än en liberal pacifistisk hållning.

(mer…)

Trym: Omställning eller revolution

diggers1

Våra hjärnor reagerar på liknande sätt på karaktärer i film och litteratur som på riktiga människor vi möter i vår vardag. Det är inte konstigt att kulturen också påverkar vår världsbild och hur vi föreställer oss olika skeenden. I boken Black Flags and Windmills beskriver scott crow sin upplevelse av orkanen Katrina och det som skedde i New Orleans när samhället inte förmådde hantera krisen och kollapsade. Situationen resulterade inte i ett allas krig mot alla. Istället hjälptes människor generellt sätt åt att klara krisen efter bästa förmåga. Staten satte däremot in militären som sköt på dem som hämtade mat i övergivna affärer och välbärgade individer mördade människor utan straff för att de ansåg sig ha rätt att skydda sin egendom. I reportaget Ten days that shook the world beskriver journalisten John Reed den andra ryska revolutionen. Reportaget är en berättelse om mycket förvirring och väntande. Under ytan finns ett hot om våld, men det är mindre utpräglat och mindre omfattande än vad en skulle kunna förvänta sig.

(mer…)

Jonathan: Jesusfolkets våldsapologetik

Det här är en vidareutveckling av en kommentar till Micael och podden Jesusfolkets avsnitt om Icke-våld i fredstid. Jag har stor respekt för arbetet som människor som Micael och Jacob gör, men jag uppfattar det som att de fortfarande har liberala skygglappar som gör dem blinda för statens våld och våldets konsekvenser. Resonemanget de för bidrar därför till att osynliggöra och ursäkta statens våld och det förtryck detta tjänar att upprätthålla. Redan titeln är provocerande, för vem är det rådande tillståndet ”Fredstid”. Inte för den som drabbas av kapital-staternas förtryck.

Fredstid,forrealz
Är det verkligen fred vi har?

(mer…)